Pokud máte na svém pozemku studnu, ověřte si, zda k ní nepotřebujete povolení k odběru vody. Všichni majitelé studní, kteří z nich čerpají vodu, musí mít povolení k odběru podzemní vody, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Podnikatelé, které mají na svém objektu studnu, musejí podniknout patřičné kroky, pokud nechtějí, aby jim povolení k odběru přestalo platit.

Podnikatelé
Pokud podnikatelé nebo drobní živnostníci užívají studnu k podnikání a mají povolení vydané do konce roku tj. 31. 12. 2001, si budou muset do 1. července 2007 nechat prodloužit povolení k odběru vody ze studny. Bez prodloužení povolení na konci tohoto roku přestává platit a k 1. 1. 2008 automaticky zanikne. Vodu by tak čerpali nelegálně. Podnikatelé, jež mají povolení vydané po 1. lednu 2002, mají po starostech. Ti o žádné povolení žádat nemusí, zůstává totiž stále platné. K tomuto datu nabyl účinnosti vodní zákon č. 254/2001 Sb. Tento předpis respektuje evropskou vodní politiku, jež je založená na šetrném hospodaření s vodou.

Domácnosti
Zatímco podnikatelé si musí povolení prodloužit, domácnostem platí dál. Majitelé studní, které byly vybudovány do 1. 1. 1955, povolení nepotřebují, protože jej mají automaticky. Stáří studny se na žádném úřadě dokladovat nemusí. Je však dobré opatřit si nějaký doklad v případě že by na vás přišla kontrola nebo byste dům prodávali. Takovým dokladem může být stará mapa, letecký snímek, kupní či darovací smlouva, vaše čestné prohlášení nebo svědectví např. souseda.

Problém je však pouze u majitelů studní, jež byly vybudovány po roce 1955 a ve stávajícím povolení nemají uvedeno, že čerpají vodu pouze pro zásobování domácnosti, chaty či chalupy. Ty povolení k odběru podzemní vody musejí mít. Je tedy nutné zažádat o jejich prodloužení.

Kde a kolik vás to bude stát?
Povolení vydává vodoprávní úřad ZDARMA. Bývá to odbor životního prostředí obecního úřadu. Příslušný vodoprávní úřad ve vašem regionu můžete nalézt na stránkách www.zanikpovoleni.cz. Úřad povolení vydá, pokud se nezměnily podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno.

K žádosti o prodloužení povolení odběru vody musí domácnosti přiložit:
 • stávající povolení k nakládání s vodami nebo ověřenou kopii
 • kopii stavebního povolení
 • kolaudační rozhodnutí
Pokud do 1.7. 2007 nestihnete povolení prodloužit, budete muset zažádat o vydání stavebního povolení. Počítejte však s daleko složitější administrativou a vyššími náklady. Doba vodoprávního řízení může trvat až 3 měsíce, proto je nutné brát v úvahu i tento fakt. Těm, jež odebírají vodu bez příslušného povolení, hrozí pokuta, která činí pro fyzické osoby až 50 000 Kč; pro právnické osoby a živnostníky až 10 000 000 Kč.

Ti, co povolení ztratili, mohou zažádat vodoprávní úřad, aby jej vyhledal ve svém archivu. Pokud je však ani ten nenajde, bude nutné o povolení zažádat.
K žádosti o povolení k nakládání s vodami potřebujete:
 • stavební povolení (cca 300 Kč)
 • hydrogeologický posudek (3 000 – 6 000 Kč)
 • projekt (2 500 – 3 000 Kč)
V případě, že užíváte studnu vybudovanou po roce 1955 a nemáte k ní doklady, úřad vám sám musí prokázat, že byla studna vybudována načerno. Pokud se to neprokáže, pokuta vám nehrozí. Musíte si však doplnit doklady – hydrogeologický posudek, projektovou dokumentaci. Následně zažádáte o povolení k odběru vody.

Pakliže však studna byla vykopána načerno, vy chcete mít vše v pořádku a úřadu tuto studnu přiznáte, ten musí ze zákona zahájit řízení k odstranění stavby. To však není vše, hrozí vám až 50 000 Kč pokuta. Jestliže studna vyhovuje standardům a vy doložíte potřebné doklady, úřad pravděpodobně pokutu odpustí a studnu dodatečně povolí. Pokud při kontrole úřad přijde na nelegální studnu, kterou jste nepřiznali a dokáže vám, že byla vybudována načerno, hrozí vám pokuta i odstranění stavby.

Kdo povolení nepotřebuje
 • povolení k odběru vody nepotřebují majitelé studní, jež byly vybudovány před rokem 1955
 • domácnosti, jež využívají vodu k zásobování domu, chaty či chalupy a mají ve stávajícím povolení uvedeno, že jde o vodu pro domácnost, zalévání zahrady či napouštění bazénu, byť mají povolení od 1. 1. 1955
 • podnikatelé a živnostníci, jejichž povolení je platné od 1. 1. 2002
 • pokud voda není odebíraná ze studny nebo studna není funkční, povolení nepotřebujete. Tento stav nemusíte hlásit. Při náhodné kontrole musí být nefunkčnost studny prokázána na pohled. Další možností je čestné prohlášení nebo svědectví např. souseda
 • povolení nemusí mít ti, co odebírají vodu bez použití jakékoliv techniky (bez čerpadla nebo pumpy) např. kýblem či konví
 • ti, kteří se snaží změnit přirozený tok povrchové vody, jež by napáchala škody.
Jak vidíte, opravdu se vyplatí jednat včas a nenechávat nic na poslední chvíli. Navíc vysoká pokuta, která hrozí při případné kontrole za nedbalost nestojí.
Stavební geologie - GEOPRŮZKUM České Budějovice, spol. s.r.o. Poslat poptávku