Máte problémy s vlhkým zdivem? Trápí vás plísně? Hledáte řešení? Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Mnoho starších domů trpí v přízemích a ve sklepech jevem známým jako „zemní vlhkost“, odborně zvaná „kapilární vzlínavá vlhkost“. Jde o fyzikální jev, kterým jsou postižené stavby s již nefunkční vodorovnou izolací, nebo které tuto izolaci nikdy neměly. Tato vlhkost způsobuje nejen tvorbu vlhkých map uvnitř i vně domu, ale i opadáváním omítek a častou tvorbu plísní, pro které je vlhké prostředí ideální. Nelze v budoucnu očekávat samovolné zlepšení stavu vlhkosti ve zdivu, neboť kapiláry aktivně čerpají vlhkost z podloží do stavby. Voda se neustále odpařuje a na površích zdiva se koncentrují minerální soli, známe pod názvem „sanitr“. Tento proces je nutno zastavit. Celkový projev zemní vlhkosti je tedy v rozporu s komfortním a zdravotně nezávadným užíváním stavby. Vlhkost ve stěnách způsobuje destrukci stavby, již zmíněné plísně, zvýšenou vzdušnou vlhkost a vyšší náklady na vytápění vlhkého domu. Zanedbatelné není ani riziko zvýšené koncentrace radioaktivního radonu, který je vázaný na odpařované molekuly vody.

Jak lze odstranit ze stavby jev zvaný „zemní vlhkost“? Mechanicky velmi obtížně. Různé sanační omítky a nátěry jsou jen odsunutím problému na pozadí, nicméně příčinu problému neřeší a ten se v budoucnu, dříve či později, opět stane viditelným. Ačkoli je stavební průmysl velmi technologicky rozvinutý, problémy se zemní vlhkostí lze trvale řešit pouze třemi způsoby, z nichž dvě jsou klasické metody – podřezání stavby se současným vložením izolace a chemická injektáž. Obě metody jsou stavebně náročné, pracné a také cena za tyto práce je poměrně vysoká. Navíc chemická injektáž nemá trvalý izolační charakter a je nutné ji po delším čase znovu obnovit. Délka funkčnosti izolace chemickou injektáží závisí na míře vlhkosti, včetně množství a agresivity minerálních solí ve spodní vodě obsažených.
V mnoha případech poloha stavby vzhledem k okolnímu terénu a umístění stavby (např. řadová zástavba) použití klasických mechanických metod zcela vylučuje. Majitelé takových staveb byli v minulosti odkázáni pouze na částečnou izolaci stavby kombinacemi podřezání a chemické injektáže, které na některých místech nemohly být vůbec provedeny. Velmi problematická je izolace suterénních prostor staveb, kde klasické podřezání nepřichází v úvahu!
Existuje nějaké řešení, které by bylo komplexní, s nenáročnou aplikací a za velmi přijatelnou cenu bez složitých stavebních zásahů? Ano!
Dnes díky rozvinuté technologii počítačových procesorů a elektroniky obecně lze stavby izolovat elektrofyzikální metodou, kterou bychom vám rádi představili. Jedná se o český výrobek -  špičkový elektronický přístroj DryPol® systém, který dokáže stavbu nejen komplexně vysušit, ale i následně trvale zaizolovat. Je zde použita metoda polarizace molekul vlhkosti ve zdivu. Nasolená voda v kapilárách, utvořených vlhkostí ve zdivu, je přístrojem DryPol® systém stimulována zmíněnou polarizací k zpětnému odvodu vertikálně zdivem přes základy stavby do podloží kde se rozkládá do půdy. Zde je také účinkem přístroje trvale odpuzována a již nedochází ke zpětnému zavlhnutí stavby za předpokladu trvalého provozu přístroje DryPol® systém.
Použití přístroje ve stavbě je naprosto bezpečné jak pro obyvatele stavby, tak i pro zvířata a rostliny. Nemá vliv na jakoukoli vodu mimo vlhkosti ve zdivu. Náklady na provoz přístroje DryPol® systém činí cca 200 Kč za 1 rok trvalého provozu zařízení.
Instalace přístroje neobsahuje žádné stavební zásahy. Provádíme zdarma a nezávazně odborné prohlídky nemovitostí kdekoli v ČR i Slovensku. Odborní technici vám poradí a doporučí nejvhodnější řešení.
Naše společnost Elektrofyzika s.r.o., jenž je spoluvýrobcem tohoto zařízení, vám přístroj odborně nainstaluje a zaručí bezplatný servis a jeho spolehlivý chod po dobu 30-ti let. Součástí instalace přístroje DryPol® system je komplexní měření vlhkosti ve vaší stavbě a metodický postup na opravu poškozeného zdiva. Kontaktovat nás můžete telefonicky na bezplatné lince 800 212 800, nebo emailem na adrese elektrofyzika@email.cz. Více informací o přístroji DryPol® systém a jeho použití včetně referencí najdete na naší internetové prezentaci na adrese www.elektrofyzika.cz
Jsme již 8 let na trhu s téměř 3000 instalovanými zařízeními. Elektrofyzikální metoda DryPol® systém nahradí podřezání stavby a chemické injektáže. Jeho účinnost dokazujeme na množství referenčních staveb.
DryPol® systém je účinné, elegantní a ekonomicky přijatelné řešení vlhkosti ve vaší nemovitosti. Máte problémy s vlhkým zdivem? Trápí vás plísně? Hledáte řešení? Jsme tu pro vás!