Modulové rodinné domy a zákonné požadavky Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

Legislativní ošetření problematiky modulárních domů je trochu ošemetné. Často se ani jednotlivé stavební úřady nemohou shodnout na tom, k čemu stavební povolení potřebujete a k čemu ne.

Nejjednodušší cestou je zajít přímo na místně příslušný stavební úřad. Nicméně, naše legislativa nezná pojem modulový nebo modulární dům (ani mobilní dům). Jediný dokument, z kterého mohou úředníci vycházet, je doporučení k této problematice vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ze září 2013. Jsou v ní však uvedená pouze doporučení, proto mají stavební úřady v rozhodování celkem volnou ruku.

I když se pokusíte vyvléct z všemožného papírování a získávání povolení, stejně vás nejspíše dostihne jedna z následujících možností:

1. Modulový dům do 25 mbez připojení na inženýrské sítě

V případě, že stavíte dům do 25 m2, který nepřipojíte na inženýrské sítě, pak vás nemine získání územního souhlasu podle §96 Stavebního zákona. 

Stavební úřad po vás bude chtít: oznámení o záměru pro vydání územního souhlasu, souhlasné stanovisko všech dotčených stran (tedy sousedů či osob, která mají na pozemku věcná břemena apod.) a základní projektovou dokumentaci včetně nákresů umístění a pozemku.

2. Modulový dům nad 25 m2 s připojením na inženýrské sítě

Pokud budete stavět dům nad 25 m2, který budete chtít připojit na inženýrské sítě, pak:

a) Vaše plánovaná stavba bude považována za výrobek, který plní funkci stavby. 

Podle stavebního zákona 183/2006 Sb. se za stavbu považují všechna stavební díla vytvořená za pomoci stavební nebo montážní technologie. A to bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, účel využití, dobu trvání, použití materiálů, konstrukce či stavební výrobků. Stavbou je také každý výrobek, který má funkci stavby. Jedná se o nejčastěji využívanou možnost, kdy se nemusí zpracovávat konkrétní projekt. Stavební úřad bude chtít, abyste od výrobce dodali shodu výrobku s požadavky na bydlení. Dům (tedy výrobek) bude muset splňovat statické, protipožární a tepelně-izolační vlastnosti (dle §156 Stavebního zákona). Dále je tu ještě Stavební zákon §104, který vymezuje, že pro realizaci stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci do 150 m2 potřebujete minimálně ohlášení stavby. 

Sehnat si budete muset: vyplněný formulář Ohlášení stavby (ke stažení na internetu, obsahuje seznam příloh, které budete potřebovat), projektovou dokumentaci domu včetně nákresu umístění na pozemku, prohlášení o shodě, které vydá výrobce modulového domu. Od stavebního úřadu dostanete číslo evidenční.

b) NEBO se na modulový dům zákon bude dívat jako na klasickou stavbu. 

Stavebnímu úřadu dodáte: Ohlášení stavby (včetně všech požadovaných příloh) a stavební dokumentaci v plném rozsahu. Až bude stavba hotová, dům projde kolaudačním řízením a dostanete přidělené číslo popisné. 

A jak to bude s trvalým pobytem? Podle §10 zákona 133/2000Sb. O evidenci obyvatel a o rodných číslech ve znění pozdějších předpisů můžete mít nahlášený trvalý pobyt v domě, který má evidenční nebo popisné číslo. To potvrzuje, že v modulovém domu můžete mít nahlášený trvalý pobyt.

Zjistěte, jaké jsou výhody a nevýhody modulových domů.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, foter.com, pixabay.com