Sdílet
 

Musíme dodržet podmínky souhlasu s užíváním stavby RD?

Na co jste se v uplynulém týdnu ptali ve stavební poradně?

Datum vydání: 12.11.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o souhlas s užíváním stavby či ubourání komína.

Dotaz na téma: Souhlas s užíváním stavby RD

Dotaz: Dobrý den, mám vydaný Souhlas s užíváním stavby (RD, obytné zatím jen přízemí), ale s vyslovenými podmínkami. Do určitého data musím dodělat fasádu a druhý termín mám na dokončení patra. Můj dotaz se týká situace, kdy nejsem schopen dodržet jednu z těchto podmínek. Chápu, že jakmile první z termínu vyprší, je úřad oprávněn vydat Zákaz užívání stavby, ale je v byrokratické mašinérii a hlavně stavebním zákoně možnost žádat o odklad takového termínu (samozřejmě moje žádost na úřad poputuje) nebo úřad nemá ani možnost takové žádosti vyhovět? Je to čistě na zvážení a vyhodnocení daného úředníka nebo je zákonem daný postup? Děkuji. JK

Naše odpověď:
Z dotazu nevyplývá, jakou formu má předmětný souhlas s užíváním stavby. Pokud by totiž stavební úřad při kontrolní prohlídce zjistil závady bránící užívání stavby, nebo by stavba nebyla zrealizována v souladu se stavebním povolením, souhlas s užíváním stavby by nevydal, ale užívání stavby by zakázal. Jestliže však souhlas s užíváním stavby vydal (tudíž na stavbě neshledal žádné závady bránící jejímu užívání), jednalo by se o nedostatky, které užívání stavby nebrání. Stavební úřad potom ve svém souhlasu s užíváním stavby stanoví lhůtu pro jejich odstranění. V souladu s výše uvedeným je nejasná informace, že souhlasem bylo povoleno pouze užívání přízemí a zároveň byl určen termín na dokončení patra. Nedokončení patra v RD je dle mého názoru závadou bránící užívání stavby (nikoliv nedostatkem nebránícím užívání stavby), u kterého lze pouze uložit termín k jeho odstranění. Bez ohledu na vše uvedené: pokud nejste schopen splnit požadavek uložený stavebním úřadem (ať už je jakýkoliv), požádejte jej o prodloužení určené lhůty a navrhněte nový termín pro jeho splnění. Ve své žádosti uveďte důvody, které způsobily jeho nesplnění.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Ubourání části komína v bytovém domě

Dotaz: Dobrý den, soused bydlící nade mnou v bytovce při výstavbě podkroví uboural můj komín na základě slovní dohody s předchozím majitelem mého bytu (prodej proběhl v průběhu výstavby podkroví). Je vůbec možné ubourat komín a projeví se toto v ceně bytu? Děkuji. LP

Naše odpověď: Komín je „nosnou“ konstrukcí stavby, tudíž jakékoliv jeho úpravy je možné provádět pouze se schválením stavebního úřadu. Pokud dojde k jeho částečnému odstranění, je nutné zajistit jeho další fungování. Pokud už dále není schopen plnit svou funkci, je nutné zabezpečit, aby jej nebylo možné dále používat. V případě, že soused uboural část komínu, který byl v provozu (odváděl spaliny) a nezajistil jeho další bezvadné fungování, jednal v rozporu s platnými předpisy. Kompetentním orgánem k řešení nepovolených úprav stavby je příslušný stavební úřad. Z hlediska možného ohrožení požární bezpečnosti se můžete rovněž obrátit na příslušný hasičský záchranný sbor.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Legalizace roubené stavby na pozemku u RD (zápis do katastru nemovitostí)

Dotaz: Kupujeme rodinný dům z r. 1935 jehož součástí je roubená stavba výměnek z r.1898. RD je zakreslen v katastru, ale roubenka ne. Celkem i s chodbou má roubenka 30,5 m2 a tvoří funkční celek stavby, s RD ale není propojena. Vstup je z venkovní strany. Je vůbec možné a případně jak zakreslit tuto roubenku do katastrální mapy případně je to povinností? Žádné doklady k roubence již neexistují. Řešíme hypotéku na dům a odhadce uvedl, že doporučuje zvážit demolici stavby roubenky a že má být stavba zakreslena. Banka uvedla, že by povolila roubenku zbourat, ale narazili na odhad odhadce. Sami s tím problém nemají, ale odhadce se k tomu nějak nemá. Co s tím? Děkuji. PS

Naše odpověď: Jestliže se projektová dokumentace stavby nedochovala a stavba není zapsána v katastru nemovitostí, je jedinou cestou k její legalizaci ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby - tzv. „pasportu stavby“. Pasport stavby ověří příslušný stavební úřad, na základě písemné žádosti. K žádosti rovněž doložte je geometrický plán se zaměřením stavby. Po ověření pasportu stavby, který de facto nahradí kolaudaci stavby, můžete žádat o zapsání stavby do katastru nemovitostí. Následně můžete stavební úřad žádat o schválení stavebních úprav roubenky nebo o její odstranění.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Nesouhlas k rekonstrukci sousedního RD

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat na možnost částečného nesouhlasu s projektovou dokumentací na rekonstrukci sousedního domu (a odůvodnění). Moji sousedé se rozhodli opravit svůj domek, který je umístěný přímo na hranici pozemku. S veškerými jejich stavebními úpravami souhlasím, pouze chci zabránit vybudování 4 novým oknům směřovaným přímo na můj dvůr, dům, zahradu. Chci si udržet své soukromí. Děkuji za odpověď.

Naše odpověď: Jako účastník územního nebo stavebního řízení, vedeného pro povolení sousední stavby, máte právo k navrhované stavbě uplatnit své námitky. Pokud bude soused stavbu pouze ohlašovat, musíte své námitky stavebnímu úřadu zaslat ve lhůtě 15-ti dnů od okamžiku, kdy Vás soused seznámí se svým záměrem (projektovou dokumentací stavby). Ve svých námitkách řádně odůvodněte svůj nesouhlas. Dříve než své námitky podáte, pokuste se se sousedem o dohodu, spočívající v úpravě projektové dokumentace stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Musíme dodržet podmínky souhlasu s užíváním stavby RD?"

Buďte první a napište komentář k  "Musíme dodržet podmínky souhlasu s užíváním stavby RD?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE