Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Na co jste se ptali v energetické poradně?

26. díl seriálu

Datum vydání: 11.10.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se v energetické poradně zajímali například o vnitřní zateplení chaty a zateplení stropu okálu.

Dotaz na téma: Vnitřní zateplení dřevostavby - chaty

Dotaz: Dobrý den, prosím poraďte,máme novou dřevostavbu a plánujeme vnitřní zateplení, aby se zde dalo přebývat i v zimě. Stěny se skládají z dřevěného roštu a zvenku silnější palubky. Čím a jak bychom mohli chatu zevnitř zateplit? Děkuji za odpověď. IK

Naše odpověď: Z Vašeho dotazu není patrno, zda nová dřevostavba byla projektována jako obytná budova k trvalému obývání, nebo jako rekreační objekt. Pokud byla projektována k trvalému obývání, mělo by tomu odpovídat složení obvodových stěn, které by měly být opatřeny tepelnou izolací již výrobcem.

U rekreačních objektů se celoroční používání nepředpokládá. Nevýhodou pro celoroční používání je jednak chybějící tepelná izolace a dále pak nízká tepelná setrvačnost stavby. Doplnění obvodových stěn tepelnou izolací z vnitřní strany nelze doporučit, protože hrozí nebezpečí kondenzace vodních par mezi dodatečnou izolací a stěnou. Zkondenzovaná vlhkost by nepříznivě ovlivňovala životnost stavby.

Uváděný rošt - nosná konstrukce objektu – by měl být vyplněn tepelnou izolací a to již od výrobce i u rekreačních objektů. Pokud tomu tak není, bylo by možno toto provést dodatečně. Další vrstva izolace by měla být instalována mezi konstrukci a palubky na vnější straně. Podle použitých materiálů (polystyrén nebo minerální vlna) je nutno posoudit i mechanickou konstrukci, aby tato dodatečné zatížení unesla.

Vzhledem k lehké konstrukci stavby bude mít tato malou tepelnou setrvačnost. Tato vlastnost se bude projevovat tím, že bude nutno tepelný zdroj provozovat delší dobu a krátce po přerušení topení bude vnitřní teplota rychle klesat Toto by bylo možno odstranit vybudováním vnitřní cihelné nebo kamenné stěny, která by v době provozu topení akumulovala teplo.

Další dotazy a odpovědi na témata "Dřevostaveb a tepelných izolací novostaveb" najdete ZDEZDE.

Dotaz na téma: Zateplení stropu rodinného domu Okál

Dotaz: Dobrý den, před pěti lety jsme koupili s manželem dům. Je to okál, který bohužel nemá žádné zateplení. Kompletní zateplení zvenku nás čeká až v příštím roce, ale letos před zimou ještě chceme nějakým způsobem zaizolovat střechu, respektive strop. Mezi trámy totiž nic není. Nevíme, co je vhodnější, zda vata nebo pol. drť či desky, jaké je potřeba množství konkrétních materiálů, co bude snazší svépomocí a pochopitelně i levnější. Velice děkuji za odpověď. DM

Naše odpověď: Norma ČSN 73 0540-2 požaduje pro stropy nad vytápěnými místnostmi dosažení minimálního součinitele prostupu tepla 0,30 W/m2.K a doporučuje dosažení hodnoty 0,20 W/m2.K. Součinitel prostupu tepla se určuje výpočtem a do výpočtu jsou zahrnovány všechny vrstvy, ze kterých je konstrukce stropu složena. Provedení stropu domků Okál odpovídá době jejich výstavby , tepelně izolační vlastnosti stěn i stropů jsou velmi malé a požadavky normy proto nesplňují.

Pro vložení tepelné izolace by bylo možno využít mezery mezi trámy stropu, která zřejmě není vyplněna. Tuto mezeru by bylo možno vyplnit foukanou izolací ( Magmarelax, Climatizer Plus, případně drcený polystyrén). Provedení foukané izolace vyžaduje odpovídající strojní zařízení a nelze je proto dělat vlastními silami.

Další možností je položení rohoží minerální vlny ( Rockwool, Orsil, Ursa a pod) přímo na podlahu půdy. Položení rohoží by bylo možné provést vlastními silami. Pouze je nutno dbát na to, aby mezi rohožemi nebyly mezery. Takto vytvořenou izolaci není vhodné z horní strany zakrývat paronepropustnou folií, aby byl zajištěn odvod vodních par z konstrukce.

Stejným způsobem je možno zateplit strop i polystyrénem. Tento má ale nízkou propustnost pro vodní páry a tím se zvyšuje nebezpečí kondenzace vody v konstrukci stropu. Potřebnou tloušťku izolace by měl určit projektant podle podrobného složení stropní konstrukce. Při zanedbání tepelně izolačních vlastností stávající konstrukce stropu, které jsou nevýznamné a při tepelné vodivosti minerálních materiálů [lambda] = 0,039 W/m.K a  tloušťce 20 cm a bylo by dosaženo součinitele prostupu tepla který by se blížil hodnotě 0,20 W/m2.K, tedy hodnotě uvedenou normou doporučené. Při použití polystyrénu s tepelnou vodivostí [lambda] = 0,043 W/m.K by potřebná tloušťka byla 22 cm.

Další dotazy a odpovědi na téma "Zateplování starších budov" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Zateplení stěny přiléhající k zasklené lodžii

Dotaz: Dobrý den, uvažoval jsem o zateplení stěny v pokoji v panelovém domě, který vede na zasklenou lodžii. 50% celé stěny tvoří velké euro okno a dveře na lodžii. Samotná stěna je složena z 10 cm porobetonu a 10 cm jakési izolace ze sypaného polystyrenu (omlouvám se za možnou nepřesnost v názvu). Má smysl další samostatné zateplení nebo by bylo lepší stávající sundat a dát jiné širší? Poradíte jaké materiály použít? V případě zachování současné izolace asi jen přilepení 10 cm polystyrenu a v případě zrušení stávající izolace nějaká "vata" kvůli oddělení vnitřního a vnějšího materiálu a pak třeba 15 cm izolačního materiálu? PJ

Naše odpověď: Stávající stěna z 10 cm porobetonu mezi obytnou místností a nevytápěnou lodžijí má tepelně izolační vlastnosti nedostačující se součinitelem prostupu tepla asi 2,1 W/m2.K. Izolace svislé stěny z dalších 10 cm sypaného polystyrénu je těžko proveditelná, sypaný (drcený) polystyrén je možno používat na tepelné izolace horizontálních ploch, kde nedochází k jejich sesedání a tím narušení izolačních vlastností. Izolační vlastnosti této vrstvy jsou nedefinovatelné a celkový součinitel prostupu tepla lze proto pouze odhadnout na cca 1,2-1,5 W/m2.K.

Norma ČSN 73 0540-2 pro stěny z vytápěného do nevytápěného prostoru požaduje dosažení součinitele prostupu tepla 0,60 W/m2.K a doporučuje dosažení hodnoty 0,40 W/m2.K. Aby byl splněn požadavek této normy na tepelně izolační vlastnosti obvodových stěn, bylo by vhodné stávající narušené izolace odstranit a nahradit 10, lépe však 15 cm polystyrénu připevněného na pórobetonovou stěnu lepením nebo hmoždinkami. Ke stejnému účelu lze použít i rohože z minerální vaty o stejných tloušťkách. Povrch pak dokončit obvyklým způsobem nanesením povrchové vrstvy (perlinka a štuk).

Další dotazy a odpovědi na témata "Panelových domů a zateplování starších budov" najdete ZDEZDE.

Dotaz na téma: Typy plynových kotlů

Dotaz: Dobrý den. Máme starý plynový závěsný kotel Mora 671. V domě je ústřední topení a voda se ohřívá bojlerem samostatně.Kotel je starý asi 25 let a vypověděl službu. Prosím Vás potřebuji poradit jaký by byl nejlepší jako náhrada. Dům je zatím jen s podkrovím,ale počítáme do budoucna s poschodím. Zatím vytápíme asi 150m2. Pak to bude tak do 250. Přemýšlela jsem o Baxi, ale nevím jaký typ, aby to vytopilo dům. Předem děkuji za odpověď. MP

Naše odpověď: Výkon kotle ústředního topení je nutno určit podle tepelné ztráty objektu, kterou vypočítává projektant. Pokud byl výkon stávajícího kotle pro vytápění dostatečný lze jako jeho náhradu použit kotel obdobného výkonu. Na trhu jsou v současné době plynové kotle více výrobců jak v závěsném, tak i v stacionárním provedení, např. Viadrus, Protherm, Stiebel, Thermona a další v širokém rozsahu výkonů, takže výběr je dostatečný. Měřítkem pro výběr by měla být jednak cena a jednak zkušenosti jiných provozovatelů, tj. reference o spokojenosti s instalovaným kotlem.

Rozhodující bude i rok přístavby domu. Pokud by byla přístavba v dohledné době, je možno zvolit kotel o výkonu který by postačoval i pro přistavovanou část. Do doby přístavby byl výkonově nevyužitý a pracoval se sníženou účinností . Při přístavbě v delším časovém období bude nutno kotel opět nahradit jiným, jehož výkon bude odpovídat potřebě domu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Vytápění a rekuperace" najdete ZDE.
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali v energetické poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali v energetické poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE