Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

44. díl seriálu

Datum vydání: 12.03.2012 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o nesouhlas s přístavbou a nástavbou sousedního RD či provádění změn na stavbě RD oproti schválené projektové dokumentaci.

Dotaz na téma: Koupě pozemku s projektem RD od developera a požadavek změny projektu

Dotaz: Dobrý den, koupil jsem si stavební pozemek, včetně projektové dokumentace. Bohužel všude na projektové dokumentaci je uveden jako investor předchozí majitel. Ten vlastnil více sousedících pozemků a na které je podobná projektová dokumentace. V technické zprávě se pak mluví jako o stavbě všech těchto domů. Kvůli stavebnímu povolení já ale bohužel potřebuji, abych byl uveden jako investor a v technické zprávě aby byl popis směřující jen na moji stavbu, nikoliv na všechny. Bohužel si s tímto problémem nevím rady, napadá mě jen úprava této dokumentace u projektové kanceláře, která tyto projekty vypracovala. Ale domnívám se, že to bude nákladné. Děkuji moc předem za jakoukoliv případnou radu či odpověď. TV

Naše odpověď: Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo k ohlášení stavby by měla být ve všech svých částech směřována pouze ke stavbě, která je předmětem žádosti o povolení stavby nebo ohlášení. Pokud máte záměr stavbu rodinného domu podle předané projektové dokumentace realizovat, bude nutná její úprava a tu může provést pouze její zpracovatel.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Nesouhlas s přístavbou a nástavbou sousedního RD

Dotaz: Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu. Soused chce postavit ve vzdálenosti 0,5 m od hranice pozemku přístavbu a nástavbu, která bude vysoká téměř 11 m s rovnou střechou. Řízení v této věci probíhá od r. 2009. Už jsme se několikrát odvolávali, ale bohužel výsledek je takový, že nikoho nezajímají naše námitky. Nikdo se za celou dobu ještě nepřišel podívat, jak to bude vypadat. Už jsem si toho nastudovala dost, ale potřebovala bych od někoho slyšet, zda je možné, že nakonec takovouto stavbu povolí? Mám ještě vůbec nějakou možnost se někam obrátit, aby posoudili vzhled této stavby. Jedná se o zástavbu domů rodinného typu. Mockrát Vám děkuji za pomoc. ES

Naše odpověď: V dotazu uvádíte, že jste se několikrát odvolávali a řízení ve věci schvalování stavby probíhá od roku 2009. Doba, která uplynula od zahájení správního řízení, odpovídá komplikovanějšímu řízení, ve kterém byly podány námitky a ve kterém došlo k odvolání účastníků řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu. Nemohu posuzovat mě neznámé skutečnosti, týkající se správního řízení, ale předpokládám, že se stavební úřad podáními účastníků v tomto řízení musel zabýval. Jako účastník řízení můžete tedy do tohoto řízení aktivně vstupovat a podávat námitky k umístění stavby, případně se proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolat. V případě odvolání proti rozhodnutí posuzuje jeho zákonnost odvolací orgán, kterým je krajský úřad. Rovněž jako účastník řízení máte právo požadovat po stavebním úřadu ohledání na místě stavby. Jestliže však nemáte důvěru v rozhodování příslušného stavebního úřadu a potřebujete slyšet i názor nezávislé osoby, zajistěte si pomoc odborníka orientujícího se v problematice umísťování a povolování staveb. Tento Vás může na základě plné moci ve správních řízeních vedených stavebním úřadem zastupovat.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Provádění změn na stavbě RD oproti schválené projektové dokumentaci

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je možné udělat nějaké změny v projektu na dům, když už mám schválené stavební povolení. Myslím, že ano, ale nevím přesně, co je ještě přípustné a co nikoliv. Např. nějaké okno zvětšit, popř. zmenšit nejspíš ano, ale co třeba změna materiálu a šířka zdiva? Jak až velké změny to můžou být? Děkuji moc předem za případnou informaci. TV

Naše odpověď: Změna stavby před jejím dokončením je možná i po vydání stavebního povolení, tedy v průběhu realizace stavby. Stavební práce spojené se změnou stavby však mohou však být prováděny až poté, kdy je tato změna stavebním úřadem schválena. Způsoby schvalováním změn stavby před jejím dokončením se zabývá ustanovení § 118 stavebního zákona. Jsou však i změny stavby oproti schválenému projektu stavby, které se nazývají nepodstatné odchylky proti vydanému stavebnímu povolení. Tyto odchylky lze pouze vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby, předkládané k oznámení o užívání stavby, nebo k žádosti o kolaudační souhlas. Tyto odchylky však nesmí mít vliv na práva účastníků stavebního řízení, nesmí se dotýkat podmínek umístění stavby, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy atd. Kompetentní k posouzení skutečnosti, zda se jedná o změnu stavby uvedenou v ustanovení § 118 stavebního zákona, nebo o odchylku, kterou lze schválit až při uvedení stavby do užívání, je příslušný stavební úřad. Co se týká změn stavby uvedených v dotazu, jsem toho názoru, že všechny podléhají schválení podle ustanovení § 118 stavebního zákona.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Přístavba chaty v ochranném pásmu dráhy a souhlas sousedů

Dotaz: Rozhodli jsme se ke stávající chatě o rozměrech 4 x 4 m přistavět malý sklad na zahradní techniku a nářadí o velikosti 1,9 x 1,5 m, se základy, výšky 2 m. Na stavebním úřadě mi řekli, že k ohlášení potřebuji i souhlas sousedních vlastníků. Na jedné straně je pouze louka, z druhé strany vlastní soused chatu. Nechápu, proč potřebuji souhlas souseda, když na tu naši malou přístavbičku ani neuvidí? A pak mě velice zarazilo, jelikož naše chata se nachází ve vzdálenosti cca 40 m od železniční tratě, že je nutné mít vyjádření drážní inspekce ohledně souhlasu s přístavbou. Z jakého důvodu je potřeba k této tzv. kůlničce vyjádření drážní inspekce? ZZ

Naše odpověď: V souladu s ustanovením § 104 odst. 1 stavebního zákona musí stavebník k ohlášení stavby stavebnímu úřadu doložit doklad o tom, že o svém záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich. Jedná se vlastníky těch sousedních pozemků a staveb, jejichž práva mohou být stavbou přímo dotčena. Sousedním pozemkem se pro tyto účely nemyslí pouze např. sousední pozemek zahrady se stavbou pro rodinnou rekreaci, ale i pozemky komunikací, luk, orné půdy apod. Podkladem k ohlášení stavebnímu úřadu však není souhlas vlastníka sousedního pozemku, ale doklad o tom, že byl tento o záměru informován a to i za předpokladu, že tento se stavbou nesouhlasí. Dalším podkladem k ohlášení bude v tomto případě i souhlas Drážního úřadu jako dotčeného orgánu, jelikož se stavba nachází v ochranném pásmu dráhy. Ochranné pásmo dráhy ze zákona činí 60 m na každou stranu od osy koleje. V případě, že je v tomto ochranném pásmu umisťována nová stavba, nebo změna stavby stávající, musí se tak vždy dít se souhlasem Drážního úřadu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro rekreaci" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE