Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

45. díl seriálu

Datum vydání: 19.03.2012 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o povolení stavby komína jako součásti chaty či přístavbu chaty.

Dotaz na téma: Umístění fotovoltaické elektrárny na stavbě s vydaným územním souhlasem a zápis stavby do katastru nemovitostí

Dotaz: Stavím stavbu na územní souhlas a chtěl bych na ni dát fotovoltaickou elektrárnu, a proto to musí být "nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí". 1) lze vůbec zapsat do katastru stavbu na územní souhlas (plocha méně než 25 m2 do 5 m výšky)? 2) může být tato stavba bez stěn nebo musí být zcela uzavřena pevnými stěnami, aby ji bylo možno zapsat? 3) můj pozemek je rozdělen na parcely "zastavěná plocha a nádvoří" a "zahrada". Nová stavba bude sice na parcele "zahrada", ale u hranice s druhou. Je možné rozšířit "zastavěnou plochu a nádvoří" o tuto stavbu? Jak o to požádat a s jakým důvodem, aby to prošlo, i kdyby nešlo normálně zapsat stavbu do katastru? Toto řešení by pro mě bylo nejvýhodnější, protože bych věděl již číslo parcely a mohl i části fotovoltaiky umístit jinde než na nové stavbě. 4) stačí následně nechat udělat zaměření stavby a doložit územní souhlas ke stavbě pro zápis do katastru? Nebo musím udělat ještě něco jiného? Kolaudační rozhodnutí nebudu mít. Děkuji. SN

Naše odpověď: V katastru nemovitostí se neevidují „drobné stavby“. Drobnou stavbou se pro tyto účely rozumí stavba, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, s jedním nadzemním podlažím, o zastavěné ploše do 16 m2 a výškou do 4,5 m. Stavby, které překračují tyto parametry, ale lze je na pozemku realizovat a umístit pouze na základě územního souhlasu, tedy stavby do 25 m2 a do výšky 5 m do katastru nemovitostí zapsat lze. Podkladem k zápisu do katastru je v tomto případě územní souhlas vydaný příslušným stavebním úřadem a kopie úředně ověřené dokumentace stavebního úřadu pro územní souhlas. Pro zhotovení geometrického plánu stavby je zapotřebí, aby stavba byla „opláštěná“. Dle mého názoru pro zaměření stavby postačí, aby byla opláštěná ze tří stran.

Další dotazy a odpovědi na téma "Drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Oplocení pozemku a vytyčení inženýrských sítí

Dotaz: Hezký den, koupil jsem pozemek složený ze 7 parcel a potřeboval bych poradit s oplocením. Ze dvou stran je již oplocen sousedními ploty. Nyní nechám vytýčit hranice pozemku a chtěl bych plot kompletně dodělat. Z jedné strany je veřejná obecní komunikace. Z druhé strany je pozemek dvou sousedů "společný vjezd", který já nevyužívám. Obě komunikace jsou v katastru vedeny jako ostatní komunikace, ostatní plocha. Znamená to, že nemůžu postavit plot u hranice mého pozemku a budu muset dodržet nějaké odstupové vzdálenosti, případně kolik je ta vzdálenost? Jelikož se jedná o "stavbu" bude se muset žádat nejspíš o povolení nebo územní souhlas? Budu muset žádat o vyjádření o existenci sítí? Mám takové tušení, že podél komunikace vede po mém pozemku telefonní vedení, ale nikde o tom není ani zmínka. Děkuji za pomoc. HM

Naše odpověď: Stavbu plotu lze za podmínek uvedených v § 96 stavebního zákona realizovat na základě vydaného územního souhlasu. Ten vydává příslušný stavební úřad. Jelikož se v daném případě jedná o stavbu oplocení, která bude umístěna na hranici s pozemkem veřejného prostranství a komunikace, je velká pravděpodobnost, že může dojít ke střetu trasy oplocení a trasy podzemního vedení inženýrských sítí, anebo k zásahu do ochranného pásma těchto sítí. Z tohoto důvodu jste povinen si od jejich vlastníků nebo správců zajistit vyjádření o existenci sítí. Tyto vyjádření budou sloužit jako podklad k žádosti o územní souhlas. K řešení problému, týkajícího se dostatečné vzdálenosti plotu od komunikace a společného vjezdu, je kompetentní příslušný dopravní úřad, jehož stanovisko bude rovněž sloužit jako podklad k vydání územního souhlasu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Oplocení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Povolení stavby komína jako součásti chaty

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych si postavit chatu s lokálním topením na tuhá paliva - kamna, na pozemku v bezprostřední blízkosti lesa. Je nutné žádat o povolení na komín? Děkuji. PV

Naše odpověď: Rozsah žádosti o povolení stavby určí, dle podmínek v místě stavby, příslušný stavební úřad. Co se týče komína: komín je jednou z konstrukcí navrhované stavby, proto bude stavebním úřadem posuzován jako její součást. Z tohoto důvodu tedy musí být součástí projektové dokumentace, kterou předložíte k žádosti o povolení stavby. Konstrukce komína musí být projektantem stavby samozřejmě navržena takovým způsobem, aby byla v souladu s platnými předpisy.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro rekreaci" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Přístavba chaty

Dotaz: Rádi bychom se zeptali. Máme zděnou chatu 48 m2 zastavěné plochy na pozemku 450 m2 a chceme přistavět cca 16 m2, máme to dát na ohlášku nebo na stavební povolení. Bude to zasahovat sousedovi skoro až k plotu cca 30 cm, ale je to pod úrovní. Nebo jako rekonstrukci chaty a to prý lze stavět až do 150 m2? Děkuji. JH

Naše odpověď: Stavby pro rodinnou rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím, nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, lze za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 104 odst. 1 stavebního zákona realizovat na základě ohlášení stavby. Požadavky na odstupové vzdálenosti staveb jsou ustanoveny v § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro rekreaci" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE