Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

46. díl seriálu

Datum vydání: 26.03.2012 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o odstranění stavby oplocení či změnu stavebníka termínu dokončení stavby rozestavěného RD.

Dotaz na téma: Rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby oplocení

Dotaz: Dobrý den. V územním rozhodnutí pro ŘRD bylo uvedeno mimo jiné i oplocení, oplocení pozemku mám zakresleno v PD, ale bohužel není uvedeno ve SP - pouze zpevněné plochy. Pozemek je svažitý, nebyla-li by vybudována opěrná zeď, došlo by k sesuvu našeho pozemku na sousední pozemek. Oplocení mezi sousedy jsem vybudovala na svém pozemku - částečně 1,5 m vysoká opěrná zeď (kvůli výškovému rozdílu mezi naší a sousedovou parcelou) a zbytek drátěné oplocení (jak bylo uvedeno ve studii, kterou jsem koupila se stavební parcelou). Plot takto stojí 5 let a nyní jsem dostala od SÚ Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby oplocení. Podala jsem odvolání ke KÚ (čekám na rozhodnutí), soused se k našemu odvolání nevyjádřil a ani nedal podnět k řízení o odstranění stavby - SÚ toto řízení zahájil o své vůli. Je možné nařídit odstranění takto provedeného oplocení? Děkuji za odpověď. JM

Naše odpověď: Stavební úřad může odstranění stavby nařídit z důvodů uvedených v ustanovení § 129 odst. 1 stavebního zákona. Jelikož však neznám důvod, který jej k tomuto kroku vedl, nemohu jeho postup posoudit. Pokud stavební úřad oplocení považuje za stavbu provedenou bez jeho povolení, jedinou možností k legalizaci je požádat o dodatečné povolení stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Oplocení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Změna stavebníka a termínu dokončení stavby rozestavěného RD

Dotaz: Dobrý den, žádám Vás o radu, jak postupovat v případě, kdy se během přístavby RD změní majitel. Stavební povolení včetně technické dokumentace bylo vydáno na rodiče, jakožto majitele nemovitosti. V roce 2010 byla nemovitost přepsána na nás, na základě darovací smlouvy. Jak prosím máme jako nový majitele postupovat, jestliže potřebujeme nyní prodloužit stavební povolení a jakým způsobem popř. formulářem řešit tu změnu majitele? Pokud je na štítku stavebního povolení napsán termín předpokládaného dokončení, znamená to také konec platnosti stavebního povolení? Děkuji předem za radu. SM

Naše odpověď: Změnu vlastníka pozemku a stavebníka stavby písemně oznamte stavebnímu úřadu. K oznámení změny stavebníka přiložte nový doklad o vlastnictví pozemku. Pro tento úkon neexistuje žádný formulář. Stavební úřad tuto skutečnost pouze vezme na vědomí. S tím, že by Vám svůj postoj k věci měl i písemně sdělit. Termín k dokončení stavby, který je uveden na štítku „stavba povolena“, je termínem „pořádkovým“ a jako takový nemá s platností stavebního povolení nic společného. Platnost stavebního povolení se řídí ustanovením § 115 odst. 4 stavebního zákona, kde je uvedeno, že stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci. Pokud tedy stavba v tomto termínu byla zahájena, stavební povolení je stále v platnosti a nic nebrání v jejím pokračování.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Nesouhlas obce s připojením pozemku na komunikaci

Dotaz: Chystám stavbu RD v zastavitelném území. Obec mi nepovolila sjezd z pozemku na její komunikaci, neudala žádný vážný důvod. Ke kterému státnímu orgánu se můžu odvolat, nebo je stanovisko obce nedotknutelné? Děkuji za odpověď. GN

Naše odpověď: Obecní úřad by ve svém rozhodnutí měl poučit účastníky o možnosti případného odvolání. Odvolání proti rozhodnutí se podává v určené lhůtě (15 dnů od obdržení rozhodnutí) u správního orgánu, který rozhodnutí vydal a je směřováno k jeho odvolacímu orgánu. Správním orgánem, jako silničním správním úřadem, který rozhodnutí ve věci vydal, je v tomto případě obec. Odvolacím orgánem, který rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí obcí, je podle silničního zákona krajský úřad, konkrétně jeho odbor dopravy.

Další dotazy a odpovědi na téma "Cest a komunikací" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Demolice kolny a realizace nové stavby garáže

Dotaz: Dobrý den, měl bych pár dotazu ohledně opravy stávajícího objektu. Jedná se zděnou kolnu, která se rozpadá, chtěl bych tuto kolnu opravit a užívat jako garáž. Jednalo by se o zbourání a znova postavení všech zdí. Na pohled by stavba vypadala stejně, kromě štítové strany, do které by se zabudovaly vrata. Chtěl bych se zeptat, zda je nutnost mít stavební povolení? Kolna má 2 majitele, mě a starší paní. Ke kolně náleží pozemek a rodinný domek, vše se dělí polovinou. Chtěl bych se zeptat, co vše je nutné k získání této kolny k výhradně mému majetku se souhlasem druhé strany? Zda stačí mít sepsanou smlouvu o užívaní kolny, či se to pak řeší jinak? Děkuji. JK

Naše odpověď: Předně je důležité si uvědomit, jaký máte záměr. Podle textu v dotazu ho chápu jako odstranění stávající kolny a následnou realizaci stavby nové garáže, v místě stavby původní. Odstraňování staveb se řídí ustanovením § 128 stavebního zákona. V tomto ustanovení stavebního zákona jsou uvedeny postupy pro odstraňování jednotlivých druhů staveb. Je však nutné počítat se skutečností, že s odstraněním stavby musí souhlasit všichni její vlastníci. Po fyzickém odstranění stavby je nutné požádat o její výmaz z katastru nemovitostí. O schválení umístění a realizace nové stavby můžete následně žádat polevy. Za předpokladu, že s druhým vlastníkem pozemku uzavřete smlouvu o právu provést stavbu. Ta bude podkladem k žádosti o schválení stavby příslušným stavebním úřadem. Tímto způsobem budete jediným stavebníkem i vlastníkem nově realizované stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Garáží" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE