Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

58. díl seriálu

Datum vydání: 18.06.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o přístavbu schodiště k RD či povolování staveb k podnikání.

Dotaz na téma: Přístavba schodiště k RD

Dotaz: Chtěl bych si postavit venkovní schodiště z balkonu v prvním patře na zahradu. Jaké budu potřebovat povolení? JB

Naše odpověď: Jedná se o změnu stavby (přístavbu), kterou je nutné umístit a povolit její realizaci. Umístit tuto přístavbu lze, za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 96 stavebního zákona, na základě územního souhlasu. Realizace přístavby podle charakteru stavby a v závislosti na jejích parametrech podléhá buď ohlášení stavebnímu úřadu, nebo stavebnímu povolení.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Provozovna kadeřnictví ve sklepě RD

Dotaz: Dobrý den, mám dotaz ohledně přestavby sklepních prostor v RD na provozovnu kadeřnictví. Sestře, která si chce tuto provozovnu zřídit jen někdo řekl, že vše je omezené výškou místnosti a denním osvětlením. Vše ostatní řeší až po splnění těchto dvou podmínek. Místnost, kterou máme v plánu přestavět má výšku 240 cm a pouze jedno okno cca 120 x 80 cm, které je navíc z cca 10% stíněné venkovním schodištěm. Můj dotaz zní: zda se dá zažádat o povolení výjimky a denní osvětlení nahradit například množstvím umělého osvětlení? Děkuji. RJ

Naše odpověď: Požadavky na pobytové místnosti (mezi které provozovna kadeřnictví patří) jsou uvedeny ve vyhlášce č.268/2009 Sb. „o technických požadavcích na stavby“ a musí být v souladu s normovými hodnotami. V této vyhlášce jsou v ustanoveních §§ 11 a 13 uvedeny požadavky na denní a umělé osvětlení a proslunění pobytových místností. Osvětlení pobytových místností musí být navrženo s ohledem na jejich funkční využití. Dle mého názoru, by k navrženému využití místnosti měla postačovat kombinace denního a umělého osvětlení, která bude navržena v souladu s normovými hodnotami.

Další dotazy a odpovědi na témata "Povolování staveb pro bydlení a staveb pro podnikání" najdete ZDEZDE.

Dotaz na téma: Zřízení provozovny zahradnictví na zemědělském pozemku

Dotaz: Dobrý den. Provozuji zemědělskou živnost. Rád bych změnil využití pole na zahradnictví, tedy rozparcelování a umístění dřevostaveb jako prezentace návrhu zahradních celků, což je zahradnická činnost v souladu se zemědělskou činností. V územním plánu je pole vedeno jako zemědělská půda. Mohu po požádání a veškerých náležitostí umístit dřevostavby v podobě zahradních domků bez pevného základu na zemědělskou půdu? Děkuji. PV

Naše odpověď: Předmětný záměr musí být v souladu s územním plánem obce. Změna využití (kultury) pozemku a umístění staveb podléhají územnímu rozhodnutí, které vydává stavební úřad. Jedním z podkladů k žádosti o vydání územního rozhodnutí musí být závazné stanovisko - souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s vynětím ze zemědělského půdního fondu. Vyjímat ze zemědělského půdního fondu je nutné jak části pozemku, na kterých budou umístěny stavby chatek, tak i veškeré plochy, jež budou zastavěny a přestanou sloužit jako zemědělská půda.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro podnikání" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Zřízení provozoven v sousedním RD bez souhlasu sousedů

Dotaz: Dobrý den. Prosím je možné, aby soused bez našeho předešlého souhlasu otevřel v RD 2 provozovny (květinářství a večerku), které sám neprovozuje a hlavně je možné, aby udělal parkoviště pro zákazníky a auta stála 0,5 m od mého plotu? Děkuji za odpověď. JV

Naše odpověď: Pokud má být stavba (nebo její část) užívána k jinému účelu, než který je vymezen v kolaudačním rozhodnutí, musí být tato změna schválena stavebním úřadem (viz §§ 126 a 127 stavebního zákona). Na základě oznámení vlastníka může stavební úřad změnu v účelu užívání stavby schválit pouze souhlasem. Jestliže se však tato změna dotýká práv třetích osob nebo vyžaduje podrobnější posouzení jejích účinků na okolí, musí do 30 dnů ode dne oznámení změny písemně vyrozumět vlastníka, že změna podléhá vydání rozhodnutí. V následném správním řízení „o změně v účelu užívání stavby“ mají možnost účastníci řízení (sousedé) uplatnit své námitky. Pokud je změna podmíněna změnou stavby (stavební úpravou, přístavbou, nástavbou) nebo v souvislosti s ní mají vzniknout další doplňující stavby, které vyžadují schválení stavebního úřadu ve stavebním řízení nebo podléhají ohlášení, jsou změny stavby povolovány ve stavebním řízení a změna užívání stavby při kolaudaci. Je tedy otázkou, zda má soused změnu stavby a související úpravy schváleny stavebním úřadem, příp. zda stavební úřad při schvalování změny zvolil správný postup. S tím souvisí i skutečnost, zda bylo správně posouzeno možné dotčení práv třetích osob touto změnou. Podrobnější odpověď získáte na příslušném stavebním úřadě.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro podnikání" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Celkem komentářů: 1

Zřízení provozovny v rodinném domě 10.08.2012, 08:13:41

Dobrý den,chtěla bych si zřídit provozovnu v rodinném domě,jedná se o jednu místnost,která nevyžaduje žádné stavební úpravy.Chtěla bych zní udělat prodejnu chovatelských potřeb a domácí potřeby.Co po mě v tomto případě bude vyžadovat hygiena a hasiči ke kolaudaci?Dále pak musí mít místnost svoje vlastní WC,umyvadlo a vodu a nebo se dá toto využívat z domu?Pokud tato místnost nevyžaduje žádné stavební zásahy můžu si požádat rovnou o kolaudaci nebo je tam ještě něco jiného,někdo mi říkal že musím mít místnost vyjmutou z obytné části tak ted nevím kam se obrátit?Předem Vám děkuji za odpověď. KL

Přidat nový komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE