Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

69. díl seriálu

Datum vydání: 03.09.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o povolování oplocení či určení zastavěné plochy bazénu.

Dotaz na téma: Položení podlahové topné fólie v bytě

Dotaz: Dobrý den, chceme položit podlahovou topnou folii v bytě vytápěném el. přímotopy. El. instalace je asi 18 let stará. Chci se zeptat, zda pro připojení těchto folií musí být instalován proudový chránič nebo není nutný? Přívod k přímotopům je 2 dráty. Děkuji. TK

Naše odpověď: Napájecí obvody musejí být vždy vybaveny proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem menším nebo rovno 30 mA (mimo topné folie na malé napětí 48 V).

Další dotazy a odpovědi na téma "Provádění staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Určení zastavěné plochy bazénu

Dotaz: Dobrý den. Jak je to s určením zastavěné plochy při stavbě zastřešeného bazénu? Někde jsem četl, že pro určení zastavěné plochy je důležitá výměra bazénu a někde, že je důležitá velikost zastřešení - zastřešení bude posuvné, takže ve složeném tvaru bude asi 8 x 1,5 m, při jeho rozložení se dostanu nad hranici 40 m2 a musel bych pak kromě územního souhlasu vyřizovat ještě stavební povolení. OV

Naše odpověď:
Zastavěnou plochou stavby bazénu je myšlena půdorysná plocha bazénu, nikoliv půdorysná plocha jeho složeného posuvného zastřešení. Dle konstrukce a tvaru stavby bazénu může být zastavěná ohraničena např. vnější hranou svislých nosných konstrukcí.

Další dotazy a odpovědi na téma "Drobných staveb" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Realizace stavby sousedova RD v rozporu s vydaným povolením a možnost zrušení věcného břemene

Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je možné se bránit, pokud soused při stavbě svého domu, který těsně přiléhá k našemu dvoru, předložil povolení a dohodl se s námi na tom, že do našeho dvora budou směřovat pouze okénka ze sociálního zařízení, nyní, kdy je stavba téměř dokončená vyboural směrem do našeho dvora další dvě okna v prvním poschodí? O těchto oknech se v původní dokumentaci nikdy nehovořilo a nás se změnou ani neseznámil. A další dotaz se týká možnosti zrušení věcného břemene - ráda bych se dozvěděla, zda a jak lze zrušit věcné břemeno, které se váže k pozemku? Přes zahradu je vedeno odpadní potrubí ze sousedního domu, je nějaký způsob, jak toto věcné břemeno vypovědět? Předem velice děkuji za odpověď. JB

Naše odpověď: V případě, že soused realizuje stavbu v rozporu se stavebním povolením nebo ohlášením, dopouští se jednání, které je v rozporu se stavebním zákonem. Bránit se můžete svou stížností k příslušnému stavebnímu úřadu. Stížnost podávejte písemně a žádejte o provedení tzv. „státního dozoru“. Stavební úřad nařídí kontrolní prohlídku stavby, při které zjistí skutečný stav věci. Pokud zjistí protiprávní jednání stavebníka stavby, učiní další kroky, vedoucí k nápravě věci. Co se týká věcného břemene zapsaného pro vedení kanalizace přes pozemek ve Vašem vlastnictví: jsem názoru, že nelze vypovědět. Ke zrušení věcného břemene byste musela mít vážné důvody, které by byly podloženy veřejným zájmem.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Nesouhlas obce s navrženou výškou oplocení pozemku

Dotaz: Dobrý den, potřebuji vědět, jaké jsou možnosti výstavby plotu o výšce 1,8 m, když v územním rozhodnutí z roku 2004 je výška stanovena na 1,35 m a obec s navýšením nesouhlasí? Stavební úřad mi sice říkal, že můžu požádat o změnu územního rozhodnutí, ale že ji stejně zamítnou. Lze se v tomto případě obrátit na právníka nebo nemám možnost to změnit? Předem děkuji za odpověď. DV

Naše odpověď: Je důležité, zda je předmětné územní rozhodnutí stále v platnosti, či nikoliv. Pokud ano, budete žádat o jeho změnu, pokud ne, budete žádat o vydání nového územního rozhodnutí. Pokud je výška oplocení omezena nějakým předpisem (regulativ územního plánu, památková ochrana lokality, rozhledové vzdálenosti na křižovatce apod.), má stavební úřad v tomto předpisu oporu pro zamítnutí žádosti o územní rozhodnutí. Pokud však nesouhlas obce vychází pouze ze subjektivního pohledu jejich zástupců, proti zamítavému rozhodnutí stavebního úřadu se odvolejte. Odvolání posoudí odvolací orgán (příslušný odbor krajského úřadu) a rozhodne, zda stavební úřad rozhodl v souladu s platnými předpisy, či nikoliv, případně celou věc stavebnímu úřadu vrátí k novému projednání.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování oplocení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE