Na co jste se ptali ve stavební poradně?: 70. díl

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o stavbu hospodářského objektu, parkovací stání či kolektory na střeše.

Dotaz na téma: Nesouhlas obce ke stavbě hospodářské stavby

Dotaz: Dobrý den, potřebuji vědět, jaké jsou možnosti výstavby plotu o výšce 1,8 m, když v územním rozhodnutí z roku 2004 je výška stanovena na 1,35 m a obec s navýšením nesouhlasí? Stavební úřad mi sice říkal, že můžu požádat o změnu územního rozhodnutí, ale že ji stejně zamítnou. Lze se v tomto případě obrátit na právníka nebo nemám možnost to změnit? Předem děkuji za odpověď. DV

Naše odpověď:
Dle mého názoru není povolení stavby vázáno na souhlas obce. Obec je podle stavebního zákona účastníkem územního řízení stavby a z této pozice může se stavbou vyjádřit svůj nesouhlas. Námitku obce, jako kteréhokoliv účastníka územního řízení, stavební úřad může zamítnout, pokud shledá, že je neopodstatněná. Informujte se, z jakého důvodu po Vás stavební úřad chce stanovisko obce k umístění stavby. Zda toto stanovisko má potvrdit, že stavba je v souladu s územním plánem obce, zda se má jednat o souhlas s umístěním části stavby (např. přípojky) na pozemku obce nebo zda jde o jiné vyjádření či rozhodnutí. Stavební úřad totiž musí mít nějaký důvod, proč chce předem souhlas obce s umístěním stavby, jelikož z pozice účastníka řízení se obec k umístění stavby má možnost vyjádřit v průběhu územního řízení.

Další dotazy a odpovědi na témata "Stavební poradny" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Zřízení parkovacích stání v obytné zástavbě

Dotaz: Dobrý den, již jednou jsem se ptala a prosila bych moc o odpověď. Bydlím v Telči a před naším domem a našima okny udělalo město parkování „reserve“ na předplatitelské karty. Moc prosím o odpověď, zda existuje norma nebo vyhláška, jak daleko od oken může být toto parkoviště a zda je nějaká vyhláška na hluk a výfuky z aut? Děkuji za odpověď. JT

Naše odpověď: V dotazu nespecifikujete, zda město realizovalo stavbu nového parkoviště nebo zda na stávajících zpevněných plochách pouze nově vyhradilo rezidenční parkování. V případě realizace nového parkoviště, toto podléhá schválení stavebního úřadu. Podkladem k žádostem o povolení stavby by m. j. měly být závazná stanoviska orgánu ochrany životního prostředí, krajské hygienické stanice a dopravního úřadu. Krajská hygienická stanice by ve svém stanovisku měla posoudit, zda stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění stávající obytné zástavby, z hlediska hlukové zátěže a prašnosti. Pokud by k ovlivnění dojít mohlo, potom by bylo nutné navrhnout opatření, která by tomu zabránila. Obraťte se tedy písemně na výše uvedené správní orgány a dotažte se jich, zda vůbec a případně za splnění jakých podmínek vydali své závazná stanoviska k předmětné stavbě.

Další dotazy a odpovědi na téma "Cest a komunikací" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Osazení kolektorů na střeše

Dotaz: Dobrý den, rád bych si na střechu osadil kolektory na ohřev vody, ale soused s tím nesouhlasí, že by mohlo docházet k oslňování od odrazu od slunce. LJ

Naše odpověď: Dle mého názoru osazení solárních kolektorů, v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. b) č. 6 stavebního zákona, nepodléhá vydání stavebního povolení ani ohlášení. Podstatné ale je, zda stejný názor bude mít i příslušný stavební úřad, což zjistíte dotazem na něj. Pokud bude stejného názoru, sousedův souhlas nebudete muset zajišťovat. Pokud však dospěje k názoru, že se jedná o změnu stavby, kterou je třeba schvalovat, soused dostane možnost se ke stavbě vyjádřit (uplatnit námitky) a stavební úřad bude muset o jejich oprávněnosti rozhodnout.

Další dotazy a odpovědi na témata "Stavební poradny" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Stavba RD v ochranném pásmu lesa

Dotaz: Možnosti k udělení výjimky ke stavbě RD v ochranném pásmu lesa. Chtěl bych se zeptat, zda je možnost nějak přesvědčit OŽP o udělení této výjimky. Před koupí pozemku jsem byl jak na úřadě, pod který Životní prostředí spadá, tak i na městě, kde v územním plánu je pozemek veden jako pozemek k zástavbě. Na to mám i úřední potvrzení od starosty, že na tomto pozemku se může stavět. Koupil jsem jej tedy se záměrem o postavení RD do 150 m2. Vzal si úvěr na pozemek, nechal odstranit veškeré zahradní stromy, srovnal půdu, obstaral zasíťování a zadal projekt. Po dvou měsících mi z Odboru životního prostředí přišlo zamítavé stanovisko, že stromy jsou 25 m vysoké a požadují 25 m od lesa - což na pozemku, který má 30 m na šířku není možné splnit. Jen doplním, že oba sousední domy jsou nalepeny na lese, zrekonstruovány, před lesem a mým pozemkem je obecní cesta cca 4 m široká a veškeré sítě HUP i elektro jsou cca 2 m od porostu a vedeny dráty podél lesa. Byl jsem tedy na odboru, kde mi jiný úředník vysvětlil, že dříve toto povolovali, ale teď si lidi stěžují, tak to nedělají míň než 25 m. Nechci po nich nic jiného než ústupek na 15 m, což je myslím dostatečné. Je možno nějak dosáhnout přes Čestné prohlášení o zodpovědnosti, přes Hasiče - vyjádření bezpečnosti, vyjádření města atd. k udělení výjimky? V pozemku je zainvestováno přes 350 tis. Kč zbytečně a to pouze z jedné nevole úředníka. Děkuji. JD

Naše odpověď: Výjimka se uděluje pro stavby, které by měly být umístěny v menší vzdálenosti než 50 m od okraje lesa. Správní orgány však zpravidla pro stavby umístěné ve vzdálenosti, do které hrozí pád stromů, nechtějí výjimky udělovat. K posouzení, zda je v tomto případě vydání výjimky možné, je kompetentní pouze příslušný dotčený správní orgán. Pokud žádost o výjimku zamítne, máte možnost se proti jeho rozhodnutí odvolat k jeho nadřízenému orgánu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.