Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

71. díl seriálu

Datum vydání: 17.09.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o kůlnu na hranici pozemku či rekonstrukci chaty vedené jako zbořeniště.

Dotaz na téma: Sousedova problematická stavba kůlny na hranici pozemku

Dotaz: Dobrý den. Jsem vlastníkem rodinného domu, který jsem koupil před 6 lety. Během těchto let prošel rozsáhlou rekonstrukcí. K domu je "přilepena" sousedova stavba (kůlna s garáží), která tam byla již při koupi domu. Jedná se mi o to, že v místnosti, kde je zvenčí sousedova stavba mi vznikají plísně a táhne mi to vlhkost do zdiva. Navíc bych chtěl dům zateplit a stavba mi to nedovoluje. V KN je zakreslena. Její stav je žalostný. Existuje způsob, jak bych donutil souseda alespoň část této kůlny s garáží odstranit? Celkový rozměr je cca 6 x 9 m a výška 4,5 m. Přístavek je ze severní strany bez dveří. MJ

Naše odpověď: O pomoc při řešení požádejte příslušný stavební úřad. Konkrétně jej písemně požádejte o provedení „státního dozoru“ z důvodu řešení nevyhovujícího stavebně - technického stavu sousední stavby, v důsledku čehož dochází k poškozování stavby Vaší. Co se týče zateplení obvodové stěny RD: je třeba mít na paměti, že zateplení bude zřejmě zasahovat na sousední pozemek, čímž dojde k zásahu do vlastnických práv souseda. Z tohoto důvodu je nutné před zahájením těchto stavebních úprav získat právo je na sousedním pozemku realizovat. Toto právo může být založeno např. smlouvou o právu provést tuto stavbu (stavební úpravy).

Další dotazy a odpovědi na téma "Drobných staveb" najdete ZDE.


Dotaz na téma: rekonstrukce chaty vedené jako zbořeniště

Dotaz: Dobrý den, chceme koupit pozemek. V katastru je vedený jako zbořeniště. Fyzicky ale na něm stojí chata, která by se dala pouze opravit a užívat. Má jednu obytnou místnost 22 m2, kamna, není podsklepená. Kdy a za jakých podmínek ji mohu využívat k rekreaci? Potřebuji stavební povolení na její opravu? A kdy ji zapsat jako stavbu? Děkuji. HP

Naše odpověď: Existují dva způsoby, jak stavbu na pozemku zlegalizovat. Záleží na stavu stavby a na posouzení stavebního úřadu, který způsob bude pro legalizaci stavby volit. Tím prvním je ověření tzv. „pasportu stavby“. Pro jeho ověření je nutné vypracovat zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení stavby s vyznačením jejího užívání a tuto dokumentaci přiložit, spolu s geometrickým plánem, jako přílohu k žádosti. Stavební úřad pasport stavby na místě samém ověří a následně vydá o této skutečnosti sdělení, které slouží jako podklad k žádosti o zapsání stavby do katastru nemovitostí. Druhým způsobem, jak zlegalizovat stavbu, je požádat stavební úřad o vydání stavebního povolení na její rekonstrukci…

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro rekreaci" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Odstupové vzdálenosti stavby řadového RD

Dotaz: Dobrý den. Můj dotaz se týká vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ - § 25 odst. 4, který stanovuje vzájemné odstupy staveb. Vlastníme koncový ŘRD, vedle kterého je zahrada cca o šířce cca 9,5 m rovněž v našem vlastnictví. Z druhé strany pozemku je sousedova zahrada bez jakékoliv stavby. V případě, že chci v zahradě postavit ŘRD, musím i v tomto případě dodržet min. odstup 2 m od hranice pozemku? Vyhláška č. 501/2006 Sb. § 25 odst. 4 řeší pouze samostatně stojící RD. Děkuji. JM

Naše odpověď: Prvořadým předpokladem je soulad navržené stavby s územním plánem obce. Pokud by zástavba měla pokračovat i na dalších pozemcích, navržený RD bude stát na hranici se sousedním pozemkem, kde na něj do budoucna bude navazovat další řadový ům. Jestliže by však byl již konečným řadovým domem, je nutné jeho odstupové vzdálenosti od sousedního pozemku posuzovat jako odstupové vzdálenosti samostatně stojícího RD.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Kolaudace stavby RD v CHKO (změna tvaru střechy)

Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala - postavili jsme RD, přízemní, ve tvaru písmene „L“ s valbovou střechou. Bydlíme však na hranici 3. ochranného pásma CHKO a museli jsme mít stanovisko CHKO a jejich podmínkou bylo, že musíme na jedné straně RD postavit místo valby sedlový štít. Toto jsme neudělali a žádali o změnu stavby před dokončením - avšak bez úspěchu. Paní ze stavebního odboru při kolaudaci řekla, že to je problém a zahájila řízení o odstranění stavby. Nicméně vydala souhlas s užíváním stavby, na základě kterého jsme obdrželi číslo popisné. V souhlasu s užíváním je napsáno, že je vše v souladu s PD, že jsme dodali všechny potřebné podklady a že nic nebrání ve vydání souhlasu. Zahájené řízení o odstranění stavby bylo prozatím na naši žádost přerušeno. Zajímalo by mě, zda není v rozporu zahájené řízení o odstranění stavby s vydaným papírem ohledně souhlasu s užíváním stavby, ve kterém je citováno, že je vše v pořádku? A co mohu udělat pro to, aby zmiňovaná strana střechy nemusela být odstraněna? S CHKO je těžké vyjít, nikomu ze sousedů valbová střecha nevadí, naopak. Děkuji za vaši odpověď. JW

Naše odpověď: Jestliže stavební úřad v souhlasu s užíváním stavby konstatoval, že je stavba RD v souladu s jím schváleným projektem stavby, pak nemá důvod zahajovat řízení o odstranění stavby. V tomto případě však stavba nebyla realizována v souladu s tímto projektem a tedy ani s podmínkami stavebního povolení a stavební úřad souhlas s užíváním stavby neměl vydat. Pro další existenci stavby v současné podobě je nutné najít cestu k dohodě se zástupci CHKO.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE