Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

72. díl seriálu

Datum vydání: 24.09.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o zdroj hluku v obytné zóně či zateplení sousedního domu na hranici pozemku.

Dotaz na téma: kolaudace RD bez provedení povoleného oplocení

Dotaz: Dobrý den, letos bychom chtěli kolaudovat náš RD. Ve stavebním povolení máme povolenou stavbu RD a plot. Vzhledem k samostatnému řízení ohledně terénních úprav nestihneme plot vybudovat. Můžeme kolaudovat RD s tím, že na terénní úpravy běží samostatní řízení a plot je jejich součástí? Dále bych se chtěla zeptat: je nutné ke kolaudaci RD předložit předávací protokol od prováděcí firmy? Děkuji. RT

Naše odpověď: V případě, že budoucí realizace stavby oplocení nebrání užívání stavby RD, lze RD zkolaudovat samostatně. Bez toho, aby byl plot dokončen. Co se týče předávacího protokolu od provádějící firmy: nejsem názoru, že u staveb rodinných domů není dokladem doklad, který je nutné dokládat ke kolaudaci stavby. Dodavatelská firma musí vystavit příslušná „prohlášení o shodách“ použitých výrobků, prohlášení o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby, doklady o revizích, odzkoušení a funkčnosti některých částí stavby (např. vnitřních instalací). Tyto doklady jsou předkládány k žádosti o kolaudaci stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Stavba ohrady pro koně

Dotaz: Dobrý den, prosím o radu, zda potřebuji stavební povolení nebo ohlášení na vytvoření dřevěné ohrady pro koně vedle našeho RD, ale již mimo zástavbovou zónu obce? Jedná se o pozemek - trvalý travní porost (oplocená zahrada) a část sousedního neoploceného pozemku - trvalý travní porost, který mám v dlouhodobém pronájmu. Celkem se jedná o cca 1550 m2 plochy. Pozemek sousedí s naším RD, obecní cestou a trvalým travním porostem sousedního pozemku. Mnohokrát děkuji za odpověď. LM

Naše odpověď:
Prvořadým předpokladem je soulad navrhovaného využití pozemku s územním plánem obce. Další podmínkou je vyřešení majetkoprávních vztahů k pronajatému pozemku (např. uzavřená smlouva o právu provést stavbu) a schválení záměru dotčeným orgánem ochrany životního prostředí. Co se týče stavby ohrady: bude záležet na jejích parametrech (výška, materiálové provedení atd.). Na základě těchto parametrů příslušný stavební úřad rozhodne, zda ji ve smyslu stavebního zákona bude považovat za „stavbu“ či nikoliv. Pokud ano, na základě svého posouzení rozhodne, v jakém režimu ji bude schvalovat.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování oplocení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Obtěžující zdroj hluku z průmyslové zóny v obytné zástavbě

Dotaz: Dobrý den, koupili jsme si od stavební firmy hrubou stavbu RD, která je v těsném sousedství průmyslové zóny. Přímo proti našemu domu je ventilátor chlazení, který po 24 h denně vydává nesnesitelný hluk. Hrubá stavba byla opatřena okny, ale ta nejsou protihluková. Bohužel jsme stavbu kupovali v zimě, kdy ventilátor jel na nízké otáčky a téměř nehlučel. Je stavebník povinen dát do stavby protihluková okna, když ví, že přímo naproti je enormní zdroj hluku? Jsme oprávněni se obrátit na Stavební úřad s požadavkem výměny oken za protihluková na účet stavitele? Děkuji za odpověď. HV

Naše odpověď: Tento problém se měl řešit již při povolování stavby. Jestliže se v jejím blízkém okolí nachází zdroj hluku, který v obytné zástavbě překračuje povolené limity, měla se při povolování stavby navrhnout protihluková opatření. Skutečnost, zda k překročení limitů hluku dochází, lze prokázat měřením hluku, provedeným oprávněným subjektem. Obraťte na písemně příslušný stavební úřad a hygienickou stanici a žádejte je o provedení tzv. „státního dozoru“, resp. o zajištění měření hluku.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Zateplení sousedního domu na hranici pozemku

Dotaz: Dobrý den. Soused si v roce 2004 provedl bez mého povolení zateplení svého domu (který stojí na hranici mého pozemku) na mém pozemku. Žádala jsem prostřednictvím stavebního úřadu odstranění tohoto přesahu. Stavební úřad sice nařídil odstranění nebo uzavření dohody, ale soused dodnes přes opakované urgence neučinil. Dům mu byl v prosinci 2004 přesto zkolaudován, nebyla jsem účastník kolaudačního řízení a zateplení provedené na mém pozemku bylo označeno jako drobná závada, která má být do léta 2005 odstraněna, což se nestalo. Opakovaně žádám stavební úřad, aby vlastníkovi sousední nemovitosti nařídil odstranění, ale stavební úřad vždy o rok prodlouží lhůtu pro odstranění zateplení, kterou soused opakovaně neplní. Naposledy nás stavební úřad odkázal na řešení - prý sousedského sporu - u soudu. Je povinností stavebního úřadu nařídit odstranění, popř. může udělit pokutu za neodstranění závady uvedené v kolaudaci? Jak mám postupovat? Děkuji za odpověď. JM

Naše odpověď: Dle mého názoru stavební úřad popsané zateplení nemůže brát jako „závadu“ nebo „nedodělek“, které nebrání kolaudaci stavby, ale jako „stavební úpravu“ stavby, které byla realizována bez jeho povolení, tedy v rozporu se stavebním zákonem. Rozpor shledávám v tom, že zateplení bylo realizováno bez souhlasu vlastníka pozemku, nad kterým je umístěno. Právo k realizaci stavební úpravy zasahující na cizí pozemek musí být „ošetřeno“ např. uzavřením smlouvy o právu provést stavbu nebo smlouvou o věcném břemeni. Stavební úřad v tomto případě mohl stavbu sousedova RD zkolaudovat, současně však měl zahájit, podle ustanovení § 129 stavebního zákona, „řízení o odstranění stavby“ (stavební úpravy spočívající v zateplení obvodové zdi stavby). Proto stavební úřad písemně požádejte o provedení tohoto úkonu. Pokud bude ve věci nadále nečinný, písemně se obraťte na jeho odvolací orgán, kterým je příslušný odbor krajského úřadu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE