Na co jste se ptali ve stavební poradně?: 74. díl

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o legalizaci stavby zahradního domku.

Dotaz na téma: Legaliace stavby zahradního domku, ke které se nedochovaly doklady o povolení stavby

Dotaz: Hezký den. Touto cestou jsem se chtěla zeptat: od svého otce jsem dostala zahradní domek se zahradou. Zjistila jsem, že přes pozemek vede biokoridor. Žádala jsem posunutí biokoridoru, který byl zřízen bez mé porady v roce 1994, ale dotčené orgány se nedohodly. Chci nemovitost z tohoto důvodu prodat, ale nedávno jsem zjistila, že jedna místnost o výměře 24 m2 není zkolaudovaná, ale na katastru nemovitostí tato místnost je legální, platím z ní daň. Nevím, jak se to stalo, otec před třemi lety zemřel. Docela se bojím na úřad, abych nemusela tuto místnost zbourat kvůli biokoridoru. V místnosti je kuchyně a plynový kotel. Tento domek je bez čísla popisného. Je užíván k rekreaci. Moc vám děkuji a prosím o vaši radu. MP

Naše odpověď:
Doklady o povolení nebo kolaudaci stavby lze dohledat v archivu příslušného stavebního úřadu nebo obecního úřadu. Pokud se doklady nedochovaly, je možné stavbu zlegalizovat na základě žádosti o ověření tzv. „pasportu stavby“ (zjednodušené dokumentace skutečného stavu stavby). Ověření pasportu stavby provede na základě písemné žádosti příslušný stavební úřad.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro rekreaci" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Změna ČSN v průběhu realizace stavby

Dotaz: Dobrý den, prosím o vaše stanovisko. Po vydání stavebního povolení došlo ke změně normy upravující zařízení odvodu kouře a tepla. Stačí dodržet normu platnou v době vydání stavebního povolení nebo je třeba postupovat podle nové normy? Jde mě o to, aby nebyl problém s hasičem při kolaudaci. Děkuji. ZF

Naše odpověď: Stavební povolení bylo vydáno za platnosti původní vyhlášky, tzn. že navržená stavba splňovala v té době její požadavky. Schválenou stavbu dost dobře nelze neustále upravovat, aby splňovala požadavky všech nových předpisů, vydávaných v průběhu její realizace. Čili, stavební úřad bude stavbu kolaudovat podle schváleného projektu, který splňoval požadavky předpisů platných v době vydání stavebního povolení.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Realizace povoleného a nedončeného oplocení u RD

Dotaz: Dobrý den, mám dotaz k oplocení pozemku rodinného domku. V roce 2007 jsme dostali stavební povolení na stavbu rodinného domu včetně oplocení. Vzhledem k náročnosti stavby jsme ale oplocení sousedící s veřejnou komunikací začali stavět až v roce 2011. Mezitím se změnil zákon a ke stavbě plotu stačí územní rozhodnutí, máme tedy stavbu plotu dodatečně ohlašovat nebo žádat o kolaudaci na základě předtím vydaného stavebního povolení? Děkuji za odpověď.

Naše odpověď: Protože bylo oplocení schváleno v rámci souboru staveb při vydání stavebního povolení RD, nemusíte stavební úřad znovu žádat o jeho povolení. Stavby plotu do výšky 1,8 m, nesousedící s veřejným prostranstvím, podléhaly pouze vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu již v roce 2007 (v té době již platil současně platný stavební zákon). Z dotazu však nevyplývá, zda jste o stavební povolení nežádali ještě za platnosti předchozího stavebního zákona (platnost do 31.12.2006) a žádost tak nemusela splňovat podmínky této právní úpravy. Dle mého názoru stavba plotu nepodléhá oznámení o užívání stavby ani kolaudačnímu souhlasu, neboť se celý soubor staveb uvádí do užívání dle současně platného stavebního zákona.

Další dotazy a odpovědi na téma "Oplocení" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Přístavba a stavební úpravy garáže u RD

Dotaz: Dobrý den, mám u RD volně stojící garáž ve špatném stavu a rád bych ji zvětšil. Momentálně jsou její rozměry cca 8 x 4 x 2 m, můj záměr je 10 x 6 x 5 m. Vjezd do garáže je podél mého RD do kopce, proto se nabízí možnost zapustit část garáže do země tak, aby byla zachována původní výška nad terénem. Existuje nějaké omezení maximální velikosti garáže při RD? Děkuji za odpověď. JH

Naše odpověď: Při navrhování stavby garáže je nutné se řídit normou ČSN 73 60 58 „jednotlivé, řadové a hromadné garáže“. Stavební zákon ani jeho prováděcí vyhlášky neomezují velikost staveb jednotlivých garáží. Jejich velikost však může omezovat územní plán obce. Tuto informaci zjistíte na příslušném stavebním nebo obecním úřadě.

Další dotazy a odpovědi na téma "Garáží" najdete ZDE.