Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

77. díl seriálu

Datum vydání: 29.10.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o umístění novostavby či umístění garáže.

Dotaz na téma: Umístění novostavby RD (posouzení odstupových vzdáleností)

Dotaz: Vlastním pozemek, který je územním plánem určen k výstavbě RD. Soused má necelý 1 m od hranice mého pozemku již cca 20 let postavený, zatím nezkolaudovaný RD, kde jsou nyní směrem k mému pozemku pouze "luxferová" okna od garáže a střešní okno v 1. patře od koupelny. Soused chce nyní přistavovat ve 2. patře 6 m dlouhý vikýř s vertikálními okny do koupelny a kuchyňského koutu, který je spojen s obývacím pokojem. Jak mě tato výstavba vikýře omezí v budoucí výstavbě RD na mém pozemku (odstupové vzdálenosti)? Změní se tyto vzdálenosti, pokud bude obývací pokoj oddělen od kuchyňského koutu? Musím mít vždy souhlas souseda k výstavbě RD, či pouze garáže blíže než 7 m od stěny jeho domu? Omlouvám se za více otázek, ale všechny spolu souvisí, a jsou pro mě důležité. Velice děkuji za odpovědi. VK

Naše odpověď: Umístění stavby RD na pozemku musí být v souladu s ustanovením § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“. V odst. 2 tohoto ustanovení jsou stanoveny odstupové vzdálenosti navrhované stavby od hranic se sousedními pozemky a od sousedních staveb. Jestliže má soused stavbu svého RD umístěnou 1 m od společné hranice pozemků a v protilehlé obvodové stěně jeho RD (nebo navrhovaného RD) bude okno z obytné místnosti, je nutné dodržet mezi domy odstupovou vzdálenost 7 m a navrhovaný RD umístit 6 m od společné hranice pozemků. Ze zmíněného ustanovení vyhlášky je v odůvodněných případech možná výjimka, tu může stavební úřad udělit na žádost stavebníka stavby. Za předpokladu, že umístěním stavby nedojde k ohrožení bezpečnosti, ochrany zdraví a života osob, nedojde k ohrožení sousedních pozemků a staveb a řešením dle povolené výjimky bude dosaženo účelu sledovaného vyhláškou. Pokud ani v jedné z protilehlých stěn domů okna obytných místností nebudou, může být odstupová vzdálenost snížena až na 4 m. V případě, že je kuchyňský kout součástí obytné místnosti, jedná se o „okno obytné místnosti“. V případě, kdy bude od obytné místnosti oddělen a kuchyně nebude obytnou místností (ve smyslu ustanovení písm. i) § 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb. „o technických požadavcích na stavby“), „okno obytné místnosti“ se nejedná. K poslední části dotazu: soused bude mít možnost se k umístění navrhované stavby RD vyjádřit, jelikož umístěním stavby může dojít k zásahu do jeho vlastnických práv.

Další dotazy a odpovědi na téma "povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Umístění garáže v blízkosti hranice pozemku

Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal na podobný případ, jako viz. níže uvedený případ na Vašem webu: http://www.ceskestavby.cz/poradna/umisteni-navrhovane-garaze-v-blizkosti-hranice-pozemku-5251.html. Píšete zde, že pokud chce někdo umístit garáž blíže než 2 m ke hranici pozemku a soused s tím nesouhlasí, tak mu SU nejspíše výjimku zamítne. Nicméně jak píšete, je možné stavbu realizovat za předpokladu, že: § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. umožňuje určitou úlevu v umístění vyjmenovaných staveb až na hranici pozemku bez toho, aby bylo žádáno o povolení výjimky. Rád bych se tedy zeptal, za jakých podmínek je toto možné? A zda-li opět nesouhlasné stanovisko souseda s umístěním stavby definitivně stavbu zastaví? Při dotazu na příslušném SU nám bylo sděleno, že se v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ bez souhlasu souseda do 2 m od hranice pozemku stavět garáž nesmí. Děkuji. KH

Naše odpověď: Ustanovení § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ za stanovených podmínek připouští umístění vyjmenovaných staveb na hranici pozemku. Snížení vzdálenosti je přípustné s ohledem na charakter zástavby v konkrétní lokalitě. Pokud je tedy umístění stavby na hranici pozemku jednotné s podobně umístěnou stávající zástavbou (je např. vhodné vzhledem k rozměrům a tvaru pozemku), je možné jej v projektové dokumentaci navrhnout. Projektant potom musí toto řešení řádně odůvodnit. Stavební úřad při svém schvalování posuzuje, zda pro umístění stavby lze využít ustanovení § 25 citované vyhlášky. Pokud využít nelze, je nutné požádat o výjimku z tohoto ustanovení. V řízení o povolení výjimky může soused uplatnit své námitky, ty potom mohou být důvodem k zamítnutí žádosti o výjimku.

Další dotazy a odpovědi na téma "Garáží" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Obtěžování obyvatel bytového domu při provádění stavebních úprav

Dotaz: Hezký den. V našem 14-ti poschoďovém panelovém domě došlo k výměně oken a nyní se pokračuje rekonstrukcí balkónů. Ta probíhá z venku, formou lešení. Má otázka je asi malicherná, ale opravdu by mě zajímalo, jestli firma, která provádí tuto opravu má ze zákona nařízeno si dát přes má 2 okna (obývák a kuchyň) reklamní plachtu cca 8 x 6 m (připevněnou k lešení) a to i přes můj důrazný nesouhlas? Když pominu, že si v našem bytě připadáme jako v katakombách, tak ale už nerozdýchám hluk (ve večerních a nočních hodinách), kterou plachta za poryvu větru vydává. Mohu se nějak bránit? V SZ je stavebníkovi při provádění stavby uložena povinnost umístit na viditelném místě štítek o povolení stavby. O plachtě jsem nic nenašla. Nebo si SZ vysvětluji špatně? JB

Naše odpověď: Zhotovitel stavby určitě nemá povinnost na lešení umístit "reklamní" plachtu. Plachta má sloužit nikoliv k reklamě, ale k ochránění okolních pozemků a staveb dotčených prováděnou stavbou, např. před pádem předmětů ze stavby. Při provádění staveb samozřejmě v jejím okolí dochází k přechodnému zvýšenému zatížení životního prostředí (např. hlukem, prachem, omezením pohybu apod.). Pokud zatížení přesáhlo přípustnou míru, písemně požádejte příslušný stavební úřad o prošetření této záležitosti v rámci tzv. „státního dozoru“ na předmětné stavbě.

Další dotazy a odpovědi na téma "Provádění staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Obtěžující provoz komínů staveb v zahrádkářské kolonii

Dotaz: Dobrý den, potřebovala bych poradit. Jedná se o zahrádkářskou kolonii, převážně dřevěné stavby a nyní je tu spoustu rodin, co tu žijí celoročně a začínají topit dřívím, přičemž mnoho komínů se moc komínům nepodobá, a proto by mě zajímalo, jestli zákon ukládá i v tomto případě povinnost revize komínu a jak tyto obyvatele k revizi přinutit, protože obavy z toho, že lehneme popelem všichni v okolí, nejsou malé? Za případnou odpověď vám moc děkuji. AH

Naše odpověď:
Revize komína je podmínkou jeho uvedení do provozu (kolaudace). Bez této revize, kterou musí provést oprávněná osoba, nesmí být komín užíván. Povinností vlastníka stavby je rovněž zajistit alespoň jednou ročně pravidelnou prohlídku komína oprávněnou osobou. Tato povinnost se týká i chat a chalup. Povinnost pravidelné kontroly komína vychází z nařízení vlády č. 91/2010 „o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv“. Správním orgánem, na který se v případě neplnění této povinnosti můžete obrátit, je Hasičský záchranný sbor příslušného kraje. Ten je oprávněn k provádění kontrolní činnosti. V případě pochybnosti o legálnosti komína, popřípadě celé stavby, kde se komín nachází, se obraťte na příslušný stavební úřad.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro rekreaci" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Celkem komentářů: 1

komín 11.12.2014, 10:41:01

Dobrý den. Dotaz soused postavil krb zhruba od hranice pozemku 6 metru samozřejmě s tím i komín, který má základ my máme okno do sousedovy zahrady a on když udí tak nám jde kouř do koupelny, my s tím nesouhlasíme, ale on dostal povolení od hasičů a tomu už vůbec nerozumím samozřejmě jsme začali bojovat, protože jeho venkovní udírna i krb má pevný základ postavil jej na černo nyní žádá o dodatečné stab.povolení obrátili jsme se i na život. prostředí máme obavu abychom se neudusili to není normální Se sousedem se nedá domluvit dělá si sám co chce. děkuji

Přidat nový komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE