Na Titul Stavba roku Středočeského kraje nominováno 10 staveb

Byl vyhlášen první ročník soutěže, přihlásilo se celkem 29 staveb, které porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby.

Dne 20. 4. 2012 bylo rozhodnuto o deseti stavbách, které jsou nominovány na Titul Stavba roku Středočeského kraje.

Od 23. 4. 2012 je možnost hlasování o Cenu veřejnosti na www.stavbaroku.cz, hlasování probíhá na všech přihlášených stavbách.

Hlavní ceny a Zvláštní ceny budou vyhlášeny na slavnostním večeru v první polovině června. Zvláštní ceny jsou navrhovány porotou a nejsou vázány na nominované stavby na Titul.

CENY A OCENĚNÍ:

A) Titul Stavba roku Středočeského kraje
 • na ocenění titulem Stavba roku porota nominuje nejvýše 1/3 přihlášených staveb
 • na titul Stavba roku bude porotou vybrána 1 stavba z nominovaných
B) Cena hejtmana Středočeského kraje
 • Cenu hejtmana udělí hejtman 1 stavbě z nominovaných staveb za největší přínos Středočeskému kraji
C) Zvláštní ceny
Porota může doporučit udělení těchto cen:
 • Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu
 • Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu
 • Cena za nejlepší investiční záměr
 • Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho příspěvkové organizace
 • Cenu za rozvoj bydlení
 • Cenu za dopravní infrastrukturu
 • Cena za energetickou úspornost
 • Cena za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby
 • Zvláštní cena
D) Cena veřejnosti
 • Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, ve spolupráci s mediálními partnery soutěže.

Poslání soutěže:

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Kritéria hodnocení:

Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná a nezávislá sedmičlenná porota jmenovaná radou programu, na návrh vypisovatelů případně organizací udělujících záštitu soutěži. Na základě návrhu poroty udělí rada nominace a titul a reprezentanti vypisovatelů a partnerů své zvláštní ceny a ocenění.
Není přípustné, aby se člen rady ani člen poroty podílel na přihlášeném díle.

Jednotlivé stavby budou posuzovány podle těchto kritérií:

 • kvalita investičního záměru
 • začlenění stavby do okolí
 • architektonická kvalita stavby, tj. kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně technického a estetického řešení a jeho hospodárnost
 • kvalita stavebních a řemeslných prací
 • hledisko trvale udržitelného stavění, ekologie a celkové energetické úspornosti
 • spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
 • další kritéria dle uvážení poroty

Členové poroty:

 • Mgr. Klára Zubíková – předsedkyně poroty
 • Ing. Ladislav Brett
 • Ing. Milan Komínek
 • Ing. arch. Tomáš Bezpalec
 • Doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran
 • Ing. Aleš Novák
 • Ing. Bohuslav Štancl, MBA

5. Revitalizace historického jádra města Slaný

Autor: Prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc; ÚZEMNÍ PLÁNY A PROJEKTY STAVEB
Dodavatel: POHL CZ, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Karel Biskup
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Jan Mrzílek
Přihlašovatel: POHL CZ, a.s.
Investor: MĚSTO SLANÝ

8. Lávka přes řeku Berounku v Berouně

Autor: Novák a partner, s.r.o., inženýrská projektová kancelář; Ing. Tomáš Hansalík; Ing. David Ladman
Projektant: Novák a partner, s.r.o., inženýrská projektová kancelář
Dodavatel: SMP CZ, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Milan Svoboda
Přihlašovatel: SMP CZ, a.s. za Sdružení SMP CZ - STRABAG a město Beroun
Investor: Město Beroun

14. PIVOTEL MMX

Autor: Ing. arch. MgA. Michal Motyčka
Projektant: HABENA s.r.o.
Dodavatel: FORTIS Bohemia s.r.o.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Tomáš Albrecht
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Zdeněk Veselý
Přihlašovatel: GLOBALICA a.s.
Investor: GLOBALICA a.s.

15. Rekonstrukce ulic a dlažeb historického jádra města Kutná Hora

Autor: Ing. Miroslav Ondrák
Projektant: Ing. Miroslav Ondrák
Dodavatel: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Jitka Kabátková
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Jiří Kejval
Přihlašovatel: Město Kutná Hora
Investor: Město Kutná Hora

18. Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - Modernizace a dostavba - 1. etapa

Autor: LT Projekt - Puro-Klima, sdružení
Dodavatel: Sdružení Příbram - Metrostav a.s.(vedoucí účastník sdružení) a PURO-KLIMA a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Vladimír Melichar
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Luděk Tomek
Přihlašovatel: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Investor: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

20. Rekonstrukce železničního mostu Kolín

Autor: Ing. Jiří Schindler; Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.; Ing. Pavel Očadlík; Jan Henzl
Projektant: Sdružení VPÚ DECO PRAHA a SUDOP Praha zmocněnec VPÚ DECO PRAHA a.s.
Dodavatel: sdružení Viamont DSP, Eurovia CS a EDS hold zastoupené společností Viamont DSP a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Dipl. Ing. Bedřich Šafařík
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Jiří Schindler
Přihlašovatel: VPÚ DECO PRAHA,a.s.
Investor: Česká republika Ředitelství vodních cest ČR

21. Muzeum Dobrovice

Autor: Akad. arch. Vladimíra Axmannová; Ing. Petr Wudy; Ing. Roman Renč; Ing. František Bartoš; SGL projekt s.r.o. - ak. arch. Jiří Javůrek, Ing. arch. Silvie Bednaříková
Dodavatel: Metrostav a.s., divize 1
Stavbyvedoucí, aut. os.: Szmek; Papík; Šubrt; Krkavec
Investor: Dobrovická muzea, o.p.s.

24. Nová radnice Milovice

Autor: ai5 s.r.o.; MgA. Mikuláš Medlík; Mg.A. Přemysl Kokeš; Ing. Jaroslav Kroupa; Ing. Bohuslav Mansfeld
Projektant: Ing. Bohuslav Mansfeld; Ing. Jaroslav Kroupa
Dodavatel: Konstruktiva Konsit, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Lukáš Galert
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Jaroslav Kroupa
Investor: MĚSTO MILOVICE

25. Obnova rybniční soustavy Černý Kříž

Autor: Ing. Martin Poláček
Projektant: Ing. Martin Poláček
Dodavatel: PAS PLUS s.r.o.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. David Bosák
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Martin Poláček
Přihlašovatel: PAS PLUS s.r.o.
Investor: AGRO BIO PRO s.r.o.

26. Modernizace dopravního terminálu AN Příbram

Autor: dipl. arch. Luis Marques; Ing. arch. Robert Hofman; Ing. arch. Eva Melicharová; HMAarchitekti s.r.o.
Dodavatel: NIKA s.r.o.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Jiří Vandas
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. arch. Robert Hofman
Přihlašovatel: Město Příbram
Investor: Město Příbram
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Poslat poptávku