Sdílet
 

Skladujte odpadní či užitkovou vodu pod zemí

Datum vydání: 24.11.2009 | autor:
Plastové jímky, plastové nádrže a žumpy jsou vyráběné a nabízené v řadě rozměrů a typů. Žumpy se vyrábějí pro použití jak v rodinných domech, tak v rekreačních objektech. Jímky, nádrže a žumpy však mají obecně mnohostranné využití. Uplatnění najdou i v řadě průmyslových odvětví a dalších oborů, ve stavebnictví, strojírenství, chemickém průmyslu, zemědělství, v průmyslu potravinářském, ve vodním hospodářství, ale i jako zásobníky pitné i užitkové vody, sedimentační kalové jímky, přečerpávací nádrže, nádrže pro galvanotechniku, chemikálie a další.
Obr: www.aquaprogram.cz
Obr: www.aquaprogram.cz
Obdobně se tyto výrobky samozřejmě uplatní právě i v domácnostech, respektive u rodinných domů či rekreačních objektů.

Výroba plastových jímek, nádrží a žump

Tyto výrobky se vyrábějí svařováním polotovarů z polypropylenu o síle stěny 5, 8 nebo 15 mm. Dílčí díly jsou svařované speciální technologií, která zajistí vodotěsnost konečných výrobků. V žádném případě však nejsou plastové jímky, nádrže a žumpy konstruovány jako samonosné, musí tedy být obetonované kvalitní betonovou směsí.

V základním provedení jsou ve výrobě opatřované plastovými poklopy, které ale nejsou pochůzné. Z toho důvodu se doporučuje jejich zakrytí ocelovými či betonovými poklopy. Jelikož mají plastové jímky, nádrže a žumpy velmi malou hmotnost a hladký povrch, nejsou určené k instalaci do lokalit s povrchovou či s podzemní tlakovou vodou.

Jejich výhody

Jejich zásadními výhodami jsou nízká hmotnost, velmi rychlá instalace, dlouhá životnost, snadné a nenáročné sestavení několika zařízení do monobloku a 100% vodotěsnost.
Obr: www.aquaprogram.cz
Obr: www.aquaprogram.cz
Postup při instalaci

Nejprve musíme vykopat a připravit montážní jímku, a to do hloubky, kterou určí projektant, případně instalační firma. Jímka se připravuje na podkladní beton, který musí mít tloušťku alespoň 150 milimetrů, musí být vylit na rostlém terénu do vodorovné polohy a s přesností 5 mm.

Na tuto podkladní betonovou vrstvu je ještě před montáží plastového výrobku vhodné rozprostřít slabý betonový potěr. Ten musí mít měkkou konzistenci, abychom dosáhli co nejlepšího plošného usazení nádoby na dno montážní jámy.

Po usazení nádrž napustíme vodou, kdy musí být její hladina o cca 300 mm výš než polosuchý beton na vnější straně nádrže. Nádobu poté obetonujeme kvalitní betonovou směsí. Její síla musí být cca 150 mm, záleží však na doporučení projektanta či statika. Beton musí dosahovat alespoň 30 mm nad strop výrobku.

Jakmile tato betonová vrstva zatvrdne, položíme na okrajový sokl PZD desky. Tyto desky musí půdorysně zakrýt strop nádrže z důvodu budoucího zasypání zeminou. Taktéž ale můžeme vybetonovat monolitickou betonovou armovanou desku, kdy určí tloušťku armatury projektant. Záleží zde na uvažovaném zatížení betonové desky. Ta se bude opírat o betonované stěny nádrže.

Musíme dostatečně podepřít strop nádrže, třeba pomocí trámků. Jakmile horní betonová deska vyzraje, můžeme nádrž zakrýt zeminou a tedy provést terénní úpravy. Pokud se stane, že nebudeme nádobu delší dobu využívat (například na chatě přes zimu), je vhodné ji nevyvážet. Platí to pro jímku, žumpu i nádrž na vodu.
Obr: www.aquaprogram.cz
Obr: www.aquaprogram.cz
Technický popis polypropylenových nádrží

Tyto nádrže můžeme využít i pro uskladnění užitkové vody, a to všude tam, kde nelze užitkovou vodu odvést do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod. Použijeme je i v případě, že užitkovou vodu nemůžeme čistit v samostatné čistírně odpadních vod (například z ekonomických důvodů). Stejně tak mohou nahradit i samostatnou čistírnu průmyslových odpadních vod.

Při výrobě nádrží se používá polypropylen nazvaný Polystone, o síle 5, 8 nebo 15 mm. Velikost nádrží je různá: 3,8 m3 až 4,7 m3 až 5,9 m3 až 7,3 m3 až 8,5 m3 až 10,6 m3 i více. Nádrže bývají většinou oválné. Pro orientaci je jejich rozměr při objemu 12 m3 2 x 4 x 1,5 metru (první dva údaje jsou průměry oválu).

Vsaďte na odbornou instalaci

Tyto nádrže vám dodavatel dopraví až na místo a zajistí i jejich odbornou instalaci. V žádném případě se nedoporučuje instalace svépomocí bez jakýchkoli praktických zkušeností. I když může instalace vypadat na první pohled snadno, není tomu tak a vždy se vyplatí zásah odborníka. Lokalita by navíc měla být posouzena i z hlediska povrchových a podzemních vod.
Obr: www.aquaprogram.cz
Obr: www.aquaprogram.cz
ÚPRAVY INTERIÉRŮ - František Hille

ÚPRAVY INTERIÉRŮ - František Hille

Tachlovice, Karlštejnská 259, 25217
E-mail: f.hille@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ÚPRAVY INTERIÉRŮ - František Hille

Tachlovice, Karlštejnská 259, 25217
Mobil: 602 252 372
E-mail: f.hille@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Skladujte odpadní či užitkovou vodu pod zemí"

Buďte první a napište komentář k  "Skladujte odpadní či užitkovou vodu pod zemí"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE