Elektrosmog nemůžeme vidět, cítit nebo slyšet. Jeho přítomnost si vůbec neuvědomujeme. Žádný z našich smyslů nás na něj totiž nedokáže upozornit. Přesto tu je, všude kolem nás!
Elektrosmog sice nevnímáme, ale můžeme ho změřit. Je to jakási mlhovina elektromagnetických vln, která vyzařuje z vysokonapěťových vedení, mobilních telefonů, počítačů, rozhlasových vysílačů či domácích spotřebičů. O elektrosmogu se mluví čím dál tím víc od chvíle, kdy se „rozmnožily“ stožáry BTS mobilních operátorů.

Jak velké nebezpečí pro nás elektrosmog představuje, zatím nikdo říct nedokázal. Vědci se ve svých názorech rozcházejí. Jedna studie považuje elektrosmog za zcela neškodný, druhá zase upozorňuje na to, že je rakovinotvorný. Jisté je, že určitá pole můžou opravdu naše zdraví poškodit. Odborníci proto stanovili hraniční hodnoty. Ovšem, objevily se už informace, že zdravotně závadné mohou být i nižší hodnoty.

Jak se může elektrosmog podepsat na našem zdraví?

Každý z nás už několikrát v životě pocítil mírnou elektrickou ránu. Pokud jsme ale těmto proudovým polím vystaveni delší dobu, může to pro nás znamenat velké nebezpečí. Dochází totiž k poruchám funkce svalů, nervů a srdce. Nepatrná nízko a vysokofrekvenční pole dokáží narušit funkci kardiostimulátorů. Vědci začali zkoumat vliv elektrických a magnetických polí na vznik dětské leukémie, nádorová onemocnění či poruchy imunity. Citlivější jedinci můžou reagovat už na velmi slabá pole. Trpí bolestmi hlavy, depresemi, poruchou spánku, srdečními a oběhovými potížemi.

Pokud budete dodržovat určitá pravidla, tak můžete vlastní riziko značně snížit:
  • nepoužívaný přístroj odpojte od sítě,
  • s elektrickými přístroji hlavně opatrně v místnosti, ve které spíte,
  • od elektrospotřebičů si udržujte odstup,
  • uvážlivě používejte mobilní telefony,
  • vyplatí se pořídit nízkoemisní přístroje.
Nepoužívaný přístroj odpojte od sítě
Každý nepoužívaný přístroj raději odpojte od sítě, snížíte tak množství elektrosmogu a zároveň ušetříte za odběr elektrického proudu. Přepnout přístroj do pohotovostního režimu příliš nepomůže. Platí to především pro přístroje s transformátorem. Důležité je to v dětských pokojích.

V ložnici jsme měli být s použitím elektrických přístrojů opatrní
Pamatujte si – pod postele nepatří žádné kabely. Za určitých okolností může radiobudík zatěžovat daleko více než stožár vysokého napětí v blízkosti našeho obydlí. Odborníci doporučují dát ústřednu spotřebiče minimálně do vzdálenosti 1,5 metru od hlav postele.
Do ložnice vůbec nepatří televize. To samé platí o vyhřívacích polštářích a dekách. V žádném případě by tyto přístroje neměly být zapnuty po celou noc.

Udržujte si odstup
V domácnosti je obrovské množství zdrojů elektrosmogu. Silná pole produkují především akumulační elektrická kamna, teplomety, ohřevové elektropřístroje, automatické pračky, myčky a mikrovlnky.
Starší přístroje jsou pochopitelně daleko méně odstíněné než modernější. Tato pole klesají na přijatelnou hodnotu už ve vzdálenosti 30 centimetrů až jednoho metru. Nebezpečí představují pro naše zdraví také tolik oblíbené telefony na hlídání dětí. V těch vzniká jak nízko, tak i vysokofrekvenční pole. Vědci doporučují tento přístroj umístit tak 1,5 až 2 metry od ústředny.

Používejte uvážlivě mobilní telefony
Vybírejte si raději mobilní přístroje s nízkým vyzařováním. Množství elektromagnetického záření proměněného v teplo určuje u mobilních telefonů hodnota SAR. Obecně platí:
• z mobilního telefonu volejte co nejméně,
• pořiďte si sadu „hands free“ – více se tak vzdálíte od zdroje elektrosmogu,
• v noci dejte mobilní telefon 1,5 až 2 metry od hlavy.

Nízkoemisní přístroje
Orientujte se podle označení jakosti a leccos vám prozradí také informace v návodech. Určitě se nestyďte při nákupu poradit s odborníkem a informujte se o výsledcích nejnovějších testů konkrétních přístrojů. Pamatujte si, že pečeť jakosti dokládá nízkou intenzitu elektromagnetických polí a také ekologický způsob výroby a vyhovující řešení ergonomických požadavků.

Elektrosmog si můžete změřit
Přístroje na jeho měření jsou už na našem trhu. Laik by je měl ovšem používat velmi opatrně. Přístroje měří intenzitu pole, některé ale nejsou tak přesné a zdroj elektrosmogu s nimi najdete jen velmi těžko.