Nepodceňujte kontrolu komína Pokud si pozveme kominíka na prohlídku a revizi komína, pak nám to určitě přinese jistotu ušetřených peněz. Proč? Jednoduše preventivní prohlídky a pročišťování jsou kroky, které nás i náš komín ochrání před nejrůznějšími kritickými situacemi. Co se všechno může stát při zanedbání kontrol a čištění komína? Jak efektivně předcházet nežádoucím závadám? A pokud již máme potíže – jak se poškození nebo problém odstraňuje?

Odborníci varují – nepodceňujte pravidelné kontroly a čištění komína! Přesto se najdou tací, kteří mají pocit, že služby kominictví jsou nepotřebnou a postradatelnou záležitostí. Ačkoliv kontroly nejsou povinné pro všechny, rozhodně je doporučujeme pro zajištění vyšší bezpečnosti.

Kontroly

Kontroly komínů by měly proběhnout minimálně jednou ročně. Ze zákona jsou podnikající fyzické i právnické osoby povinni mít změřenu účinnost spalovacích cest spotřebiče na tuhá, plynná i kapalná paliva do výkonu 200KW a to jednou za dva roky.
Nezapoňme na pravidelné vymetání komínů na tuhá paliva.

Proč jsou kontroly nutné?

Topíme-li pevným palivem, pak musíme počítat s usazováním spalin na vnitřních stěnách komínu. Komín postupně ztrácí tah a dokonce může dojít i k jeho ucpání. Dále hrozí tzv. komínový požár, který má příčinu ve vyhoření sazí. Tento požár může nejen zničit komín, ale způsobit velké škody i na okolních dřevěných prvcích konstrukce.
Spotřebiče na plyn a kapalná paliva sice neprodukují saze, ale také zde hrozí určité nebezpečí – ve spojích částí vložek. Zde může docházet k tzv. usypání komína, kdy jemný stavební prach začne propadat na dno vložky. Ucpání spalinové cesty může mít i další příčiny, které mohou způsobit nebezpečnou situaci (např. spadlý holub).
Prvním problémem je špatně zaústěný spotřebič, jehož volné ústí může vypadnout a dokonce způsobit požár. Takové situaci můžeme předejít tak, že zabudování spotřebiče a jeho zaústění nebudeme řešit sami, ale necháme vše na odbornících.
Zdehtovaný komín nás bude trápit, pokud budeme topit nesprávně – např. mokrým palivem. Proto je nutné dodržovat zásady správného topení a používat vždy pouze suché palivo. Již zdehtovaný komín je nutno oddehtovat a vyvložkovat.
Zdehtovaný průduch může způsobit vyhoření komína nebo nepříjemné dehtové skvrny ve zdivu. Jako prevence se opět doporučuje správně topit. Pro odstranění dehtu je třeba vyfrézování a nová vložka komínu. V nejzávažnějších případech bohužel musí dojít ke zbourání komínu.
Prostřednictvím vložkování upravíme jednovrstevný komín na vícevrstvý, což znamená lepší tepelně izolační vlastnosti a zároveň ochranu stěny komínového průduchu vůči působení spalin a dalších látek. Díky tomu se zvýší i životnost komínu.
K vyvložkování se nejčastěji používají tyto materiály: ohebné nebo pevné nerezové materiály, šamotové (keramické) vložky nebo plasty. V Německu se dokonce používá i sklo. Obecně nelze říci, který z materiálů je výhodnější, levnější a vhodnější. Vždy záleží na tom, jak odborník danou situaci posoudí. Vždy je proto nutný individuální přístup.


Spalinová cesta

Hlavním úkolem spalinové cesty je odvod spalin. Pokud potřebujeme zjistit v jakém stavu se nachází, můžeme využít prohlídku prostřednictvím kamerového systému.
Kominictví Pokorný - Fictum s.r.o. Poslat poptávku