Sdílet
 

Nová malta překvapí tepelně-izolačními vlastnostmi

Datum vydání: 15.04.2014 | autor:

Při stavbě nízkoenergetického či pasivního domu je nutné věnovat velkou pozornost výběru materiálu, který na stavbu použijeme. Základem je samozřejmě kvalitní tepelně-izolační zdivo z broušených cihel, kvalitní výplně okenních a dveřních otvorů a dostatečná izolace podlah i střechy, pozornost je však potřeba věnovat i dalším používaným materiálům. Jedním z nich je i malta, která se na tepelně-izolačních vlastnostech stavby podílí nemalou měrou. 

Malta HELUZ Trend Malta HELUZ Trend
Malta HELUZ Trend
Výjimečné parametry. Nová zakládací vysokopevnostní a vysoce tepelně-izolační malta HELUZ Trend má až 8x lepší tepelně-izolační vlastnosti než klasické cementové malty. Vykazuje nízkou tepelnou vodivost (Lambda = 0,15 W/m.K) a zároveň si zachovává vysokou pevnost srovnatelnou s cementovými maltami (deklarovaná pevnost v tlaku je 8 MPa). Nízká tepelná vodivost a vysoká pevnost jsou přitom parametry, které jdou zpravidla proti sobě. Standardní tepelně-izolační malty tak dosahují pouze velmi nízké pevnosti v tlaku a vysokopevnostní malty naopak nesplňují potřebné tepelně-izolační parametry. Nová malta zároveň disponuje vysokou vydatností (cca 2,5x větší než je u klasických cementových směsí běžné), což znamená, že pro zhotovení stejného objemu malty je potřeba výrazně nižší počet pytlů.

Malta minimalizuje tepelné úniky, které mohou být způsobeny při použití klasických cementových či vápenocementových malt. Díky parametrům, které vykazuje, nevznikají v místě vyplněných spár v obvodovém zdivu tepelné mosty a vnitřní povrchové teploty konstrukce zůstávají vysoké. To napomáhá dobré tepelné pohodě v interiéru, neboť v ploše zdiva nevznikají lokání místa s nižší povrchovou teplotou, která mají za následek pocit tepelné nepohody a s ním související potřebu zvyšování teploty vzduchu v interiéru a větší provozní náklady na vytápění domu.
Zdění s maltou HELUZ Trend Zdění s maltou HELUZ Trend
Zdění s maltou HELUZ Trend

Použití

Malta HELUZ Trend se používá jak pro zakládání první řady obvodového zdiva z broušených cihel, tak i pro založení zdiva vyšších podlaží na stropní desce. Dále se používá pro podmaltování překladů v obvodovém zdivu, vyplnění spár, vyrovnávání nerovností a výspravy v obvodovém zdivu. Tvoří také i vhodný podklad pro vnější omítku. Díky maltě HELUZ Trend zůstanou také teploty v místě spár vyplněných maltou na vnějším povrchu zdi v podstatě shodné s teplotami okolního zdiva. Při teplotních změnách tak nebude docházet k pnutí materiálů pod omítkou a omítka na těchto místech nepopraská.
Nová zakládací malta Trend je vhodná pro ucelený systém obvodového zdiva z cihel HELUZ Family a HELUZ Family 2in1 a dokonale doplňuje zdicí systém HELUZ vhodný pro energeticky úsporné domy. Společnost HELUZ ji zařadila do svého portfolia výrobků právě proto, aby obvodové zdivo nízkoenergetických a pasivních staveb mohlo dosáhnout co nejlepších tepelněizolačních parametrů.

Porovnání detailu u stropu, založení první řady cihel 2.NP

Detail založení první řady cihel pro 2. nadzemní podlaží se vyskytuje na všech stavbách, které mají více jak jedno nadzemní podlaží. Na termovizních snímcích neomítnutého zdiva je v místě detailu zakládací malty jasně vidět rozdíl v použité maltě. Pokud bude zdivo omítnuto, pak tento rozdíl bude na povrhu fasády menší.
Detail stropu s běžnou maltou - snímek termokamerou Detail stropu s běžnou maltou - snímek termokamerou
Detail stropu s běžnou maltou - snímek termokamerou
Detail stropu s maltou HELUZ Trend - snímek termokamerou Detail stropu s maltou HELUZ Trend - snímek termokamerou
Detail stropu s maltou HELUZ Trend - snímek termokamerou
Na snímku 1 je běžná zakládací malta použitá pro založení zdiva z cihel HELUZ Family 50 (cca tl. 3,5 cm) mezi 1.NP a 2. NP. Měření bylo prováděno při teplotě Te = -6 °C a Ti = 20 °C. Je vidět, že malta má vyšší povrchovou teplotu. To je způsobeno větším tepelným tokem maltou. Vlevo od horního okna nejsou vhodně ošetřeny spáry mezi upravovanými cihlami.

Na snímku 2 je použitá malta HELUZ Trend pro založení zdiva z cihel Family 50 2in1. Měření bylo prováděno při teplotě Te = -4 °C, Ti = 20 °C (v horním patře 18 °C). Je vidět, že povrchová teplota je stejná jako u zdiva. Nedochází zde k únikům tepla. V případě, že by se použila klasická zakládací malta, vznikla by zde výraznější tepelná vazba (tepelný most) a docházelo by tak ke zbytečné tepelné ztrátě a znehodnocování tepelněizolačních vlastností obvodové stěny, která v tomto případě dosahuje U = 0,11 W/m2.K.
Zdění s maltou HELUZ Trend Zdění s maltou HELUZ Trend
Zdění s maltou HELUZ Trend

Porovnání konstrukčního detailu v místě uložení stropu na zdivo z cihel Family 44 2in1

Pro výpočet byly zvoleny cihly HELUZ Family 44 2in1 omítnuté z vnější strany lehčenou jádrovou omítkou tl. 20 mm. Detail odpovídá klasickému řešení uložení stopní konstrukce, která se skládá z 20 mm kročejové izolace a 50 mm betonové mazaniny. Tloušťka izolace ve věnci je 130 mm a odpovídá běžně používanému EPS s Lambda = 0,037 W/m.K. 

Bylo provedeno několik variant výpočtů, jejichž výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. Pokud chceme detail ještě optimalizovat, můžeme použít nově vyvinutou věncovku s integrovanou izolací HELUZ 8 2in1, která zabezpečuje stejnoměrný průběh povrchových teplot při fasádě. To je pozitivní vlastnost z hlediska životnosti omítky a zachování stálobarevnosti povrchové úpravy. Použití věncovky HELUZ 8 2in1 přispívá i ke zmenšení rizika kondenzace vodní páry v detailu věnce.
Varianta(W/m.K)fRsi (-)Teplota - kout pod stropem (°C)Teplota - kout nad stropem (°C)Teplota vnějšího povrhu fasády v místě ložné spáry malty (°C)Teplota zdiva vnitřní (°C)Teplota zdiva vnější (°C)Porovnání s požadavky normy ČSN 73 0540-2
Běžná malta i věncovka0,1210,92117,2718,07-13,7518,85-14,81vyhovuje požadavku
Běžná malta a věncovka 8 2in10,1140,92317,3418,12-13,62

vyhovuje požadavku
Malta Trend a běžná věncovka0,0540,94418,0518,76-14,66

vyhovuje doporučené hodnotě
Malta Trend a věncovka 8 2in10,0500,94618,1218,79-14,66

vyhovuje doporučené hodnotě pro pasivní domy

Detail s běžnou cementovou maltou Detail s běžnou cementovou maltou
Detail s běžnou cementovou maltou
Detail s maltou HELUZ Trend a věncovkou HELUZ 8 2in1 Detail s maltou HELUZ Trend a věncovkou HELUZ 8 2in1
Detail s maltou HELUZ Trend a věncovkou HELUZ 8 2in1
Teplota vnitřního prostředí 20 °C, teplota vnějšího prostředí -15 °C; Rsi = 0,25 m2.K/W, Rse = 0,04 m2.K/W
Podmínky výpočtu: Ti = 20 °C, Te = -15 °C, Rse = 0,04 m2.K/W; Rsi pro stanovení y 0,13 m2.K/W; Rsi pro stanovení povrchových teplot 0,25 m2.K/W

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Dolní Bukovsko, Dolní Bukovsko, U Cihelny 295, 37365
Tel: 385 793 030
Web: http://www.heluz.cz
E-mail: info@heluz.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Dolní Bukovsko, Dolní Bukovsko, U Cihelny 295, 37365
Tel: 385 793 030
Tel: 800 212 213
Web: http://www.heluz.cz
E-mail: info@heluz.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nová malta překvapí tepelně-izolačními vlastnostmi"

Buďte první a napište komentář k  "Nová malta překvapí tepelně-izolačními vlastnostmi"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE