Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Nová zelená úsporám startuje

Datum vydání: 07.04.2014 | autor:

Nová zelená úsporám startuje! A REGULUS ví, jak na to! Především je třeba podat žádost o dotaci včas a formálně zcela správně. Ušetřit až přes polovinu nákladů budou moci majitelé rodinných domů díky programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám. Žádosti začal Státní fond životního prostředí přijímat 1. dubna v 10 hodin.

Program se zaměřuje zejména na zateplování rodinných domů, výměnu oken a dveří, výstavbu tzv. „pasivních domů“ a výměnu starých neekologických kotlů za nové úsporné kotle na biomasu, plyn, tepelná čerpadla a instalaci solárních panelů.

Majitelé rodinných domů mohou získat až 55% podporu na zateplení rodinného domu. Na nové ekologické zdroje mohou dostat dokonce 75% dotaci, na pořízení solárních systémů pro rodinné domy dotaci 40%. Finance získají opatření, která byla zahájena po 1. 1. 2013.

Program Nová zelená úsporám je nastaven pro období 2014-2020 a plynule navazuje na program Nová zelená úsporám 2013, u něhož byl příjem žádostí k 20. 12. 2013 ukončen.

Podporovaná opatření jsou rozdělena do 3 podoblastí:

  1. Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  2. Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  3. Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie
Opatření musí být realizována po 1.1.2013, a to pouze firmou zapsanou v SOD a smí být použity pouze výrobky zapsané v SVT. 

Seznam výrobků a technologií (dále jen „SVT“) je seznam, který obsahuje výrobky splňující legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další technické parametry požadované Programem. Všechny produkty Regulus zapsané do SVT včetně kódů najdete na www.regulus.cz a samozřejmě i na www.novazelenausporam.cz.

Seznam odborných dodavatelů (dále jen „SOD“) je seznam, který obsahuje dodavatelské, realizační a montážní firmy, které prokáží svoji odbornou způsobilost. Firma Regulus vystavuje svým proškoleným firmám osvědčení, na jehož základě se mohou do SOD zapsat.

SORTIMENT REGULUSU V NZU

Výrobky ze sortimentu spadají do oblasti podpory C a lze je využít v novostavbách pasivních domů, oblast podpory B. Zde lze žádat o dotaci až 550 tisíc Kč. Při souběhu vybraných opatření lze navíc získat kombinační bonus 10 tisíc Kč.

KRBOVÉ VLOŽKY A TEPELNÁ ČERPADLA

Krbové vložky a tepelná čerpadla jsou podporovány ve 2 podoblastech. Podoblast podpory C.1, kdy je měněn zdroj tepla a zároveň je rodinný dům zateplován, a podoblast C.2, kdy je měněn zdroj tepla v již zateplených rodinných domech, které mají roční měrnou potřebu tepla menší než 150 kWh.m-2.rok-1. Výše dotací je přehledně uvedena v tabulkách.
Schéma zapojení tepelného čerpadla Schéma zapojení tepelného čerpadla
Schéma zapojení tepelného čerpadla
Venkovní jednotka TČ vzduch-voda Venkovní jednotka TČ vzduch-voda
Venkovní jednotka TČ vzduch-voda
Krbová kamna s krbovou vložkou Krbová kamna s krbovou vložkou
Krbová kamna s krbovou vložkou
Základní podmínkou poskytnutí dotace v obou podoblastech je výměna za stávající kotel na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, tj. především kotel na uhlí.

VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ

Instalace systému větrání do rodinného domu je podporována v podoblasti podpory C.4 a to pouze při souběhu se žádostí o zateplení. Žádat lze o 75% nákladů na pořízení.
Solárně termické kolektory Solárně termické kolektory
Solárně termické kolektory

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

V podoblasti podpory C.3 jsou podporovány instalace solárních systémů na přípravu teplé vody nebo na přípravu teplé vody a vytápění do dokončených rodinných domů a letos nově i do novostaveb, včetně rozestavěných domů. Kolaudace i realizace solárního sytému v tomto případě musí proběhnout do 9 měsíců od schválení žádosti o dotaci. Žádosti lze podávat i po realizaci opatření a žadatelé dostanou 40% nákladů.

PŘÍKLAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ A VYČÍSLENÍ DOTACE

Čtyřčlenná domácnost žijící v rodinném domě se rozhodne pořídit si solární systém na přípravu teplé vody. Aby mohl vlastník nemovitosti požádat o dotaci, musí solární systém splňovat několik kritérií, která jsou závislá na typu a počtu kolektorů, na velikosti zásobníku TV, sklonu a azimutu kolektorů, tj. orientaci střechy vůči světovým stranám. Vlastník nemovitosti si ve spolupráci s realizační firmou může např. vybrat předpřipravenou sestavu Regulus NZU_SOL250.
Solární podíl, tj. procentní pokrytí potřeby tepla v dané aplikaci využitelnými tepelnými zisky ze solární soustavy v daném období, může činit až 65%. To znamená, že ročně ušetříte 65% nákladů na přípravu teplé vody. 

Máte-li zájem o solární systém pro Váš dům, můžete si vybrat některou ze sestav nebo pokud si nevíte si rady, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám, jak maximálně využít obnovitelných zdrojů. Poradíme, navrhneme, pomůžeme Vám získat dotaci. 

Další informace najdete na webových stránkách www.regulus.czwww.novazelenausporam.cz.
REGULUS s.r.o.

REGULUS s.r.o.

Praha, Modřany, Do Koutů 1897/3, 143 00
Tel: 241 762 726
Web: http://www.regulus.cz
E-mail: regulus@regulus.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

REGULUS s.r.o.

Praha, Modřany, Do Koutů 1897/3, 143 00
Tel: 241 762 726
Mobil: 602 168 538
Web: http://www.regulus.cz
E-mail: regulus@regulus.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nová zelená úsporám startuje"

Buďte první a napište komentář k  "Nová zelená úsporám startuje"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE