Sdílet
 

Novatherm, pálené cihly pro třetí tisíciletí

Datum vydání: 31.03.2008 | autor:
Pálené cihly Novatherm jsou jedním ze zdících materiálů pro třetí tisíciletí. Obvodové stěny z cihel Novatherm splňují požadavky na pevnost a tepelnou izolaci, chrání před vlhkem, hlukem a také před požárem. Jsou vyrobené z přírodních materiálů a mají vysokou užitnou hodnotu. V následujících řádcích vás s jejich vlastnostmi seznámíme blíže.
Foto Byty-Kralupy s.r.o.
Foto Byty-Kralupy s.r.o.
Cihly jsou velmi starým stavebním materiálem známým už od starověku, v různých obměnách už přes 5000 let. Kromě vypalovaných cihel se také používaly a používají cihly sušené. Encyklopedie definují staré známé pravdy, že se cihly vyrábí v cihelnách a řemeslo, které se výrobou cihel zabývá, se nazývá cihlářství. Cihly jsou nejčastěji užívaný stavební materiál a při stavbě jsou nejčastěji spojované maltou. Cihla je totiž v podstatě uměle vytvořený stavební kámen, vyrobený formováním hlíny s možností přimýchání dalších materiálů, nejčastěji dodnes známých kvádrů s poměrem stran 4:2:1. Existují však a běžně jsou používané i složitější moderní tvary. Podobnou technologií výroby se v cihelnách z cihlářské hlíny vyrábí také další stavební materiál, například střešní tašky, meliorační trubky, ozdobné dlaždice, dlažba a podobně.
Běžné cihly se ztvrdí buďto hořením ve vypalovací peci (cihly pálené), nebo se suší na slunci (nepálené cihly, zejména v rovníkových zemích s teplým podnebím). Mezi nepálené cihly můžeme zahrnout například i takzvané vepřovice. To jsou cihly vzniklé sušením a známé hlavně v Česku, kde se používaly v 19. a 20. století.

Při výrobě cihel se nejprve natěží cihlářská hlína, která se dál dopravuje do zásobníku, ve kterém se natěžená zemina drtí a současně se přidávají pomocné látky. Ty zlepšují vlastnosti cihel (nižší objemovou hmotnost, lepší tepelně izolační vlastnosti, nižší vypalovací teplotu, atd.). Poté se směs mísí, mele, drtí a směřuje do lisu, který vytváří protlačováním souvislý pás hmoty. Ten se následně rozřezává pomocí řezacích nití a vznikají tak první cihly. Mnohé druhy cihel se však také vlisovávají do forem. Takové cihly - polotovary směřují do sušáren, kde se vysušují na vlhkost maximálně 2%. Po 2-3 dnech v sušárně směřují cihly do vypalovací pece, kde se vypalují při teplotě až 1200°C jeden až dva dny. Nakonec následuje roztřídění podle přesnosti rozměrů, skladování (většinou na paletách, cca 250-300 cihel na paletu) a expedice.
Současné moderní stavební materiály většinou vynikají jednou či dvěma výborně hodnocenými vlastnostmi, pálené cihly Novatherm v sobě však spojují většinu těch nejpotřebnějších vlastností v ideální rovnováze. Zákazníka pak přesvědčí součtem velmi solidních výkonů.

Jsou 100% recyklovatelné a vyhovují všem potřebám současného stavění. Při vypálení na 850 až 1200°C se tyto cihly stávají resistentními vůči vodě, kyselinám a detergentům (detergent je syntetický prací nebo čistící prostředek obsahující účinné složky). Vlastnosti cihel Novatherm jsou optimalizované tak, aby tyto cihly současně splnily dnešní často protichůdné a přitom vzájemně se ovlivňující požadavky na stavební konstrukce.

Tepelně izolační vlastnosti konstrukcí z cihel Novatherm nemusíme doplňovat dodatečnými izolacemi. Naopak je velmi významnou vlastností tohoto zdiva jeho tepelná akumulace, která výrazně ovlivňuje pohodu a mikroklima interiérů. Výdejem akumulovaného tepla vyrovnávají pálené cihly Novatherm teplotní výkyvy vzduchu a pomalu vychládají. V létě stěny naopak absorbují část tepla pronikajícího do interiéru a v chladné noci toto naakumulované teplo vydají a brání tak přehřátí místností.
Foto Byty-Kralupy s.r.o.
Foto Byty-Kralupy s.r.o.
Pevnost, únosnost, trvanlivost a rozměrová stálost cihel Novatherm jsou velmi stabilní. Cihly Novatherm jsou vlastně ideálně všestranné. Ocel, beton nebo kámen jsou také pevné, mají však nepříznivý součinitel tepelné vodivosti. Cihly Novatherm sice naopak nedosahují nejvyšších parametrů ani v pevnosti ani v tepelné izolaci, při součtu těchto vlastností se ale pohybují na stupních vítězů. Navíc jsou odolné v času, vydrží tedy velmi dlouho a jsou též objemově stálé, čili mají proti ostatním materiálům nejmenší změny objemu vlivem vlhkosti a teploty.

Zděné konstrukce z cihel Novatherm jsou také velmi odolné proti působení požáru a to včetně nezatíženého příčkového zdiva. Zkouškou požární odolnosti vyšla prokazatelně více jak dvojnásobná požární odolnost oproti mnohým jiným materiálům.

Důležité jsou i akustické vlastnosti konstrukcí a dělících stěn z cihel Novatherm. Ty jsou závislé především na plošné hmotnosti stěny a její tuhosti, která zase závisí na pevnosti cihel a zdící malty a také na způsobu napojení na sousedící konstrukce. Tyto vlastnosti s přehledem splňují cihly Novatherm AKU.

Ve vnějších stěnách z cihel Novatherm dochází v zimě k mírné kondenzaci vodních par (cca.0,05kg/m2 za celé zimní období). Ty prochází z interiéru, kde vznikají pobytem a činností osob vůbec, do vnějšího prostředí. Množství zkondenzované vody s velkou rezervou vyhovuje požadavkům norem na maximální přípustné hodnoty zkondenzované a odpařené vody uvnitř konstrukce během jednoho kalendářního roku (maximálně to může být 3,5kg vody na 1m2 za celý rok). Zkondenzované vodní páry je potom tak malé množství, že tepelné vlastnosti vnějších stěn v podstatě neovlivní.

Důležitá je i bezpečnost a hygienická nezávadnost zdiva Novatherm. Zdivo z pálených cihel Novatherm je nehořlavé a zvyšuje požární odolnost celého objektu, přitom však masivní cihlové zdi poskytují obyvatelům domu pocit bezpečí a ochrany před vnějšími vlivy. Cihelné zdivo je navíc odolné i proti vlivům chemickým a biologickým a neuvolňuje do okolního prostředí žádné škodlivé látky. Hodnota přirozeného výskytu jednotlivých radionuklidů je pak cirka dvakrát nižší, než doporučuje platná vyhláška.
Z pálených cihel Novatherm se zdí klasickou mokrou technologií výstavby. Při zdění a omítání se tak do vznikající konstrukce vnáší technologická vlhkost, která by se měla před užíváním objektu nechat vyschnout, nejlépe přirozenou cestou - v čase. A toho pak není třeba příliš. Zdivo z pálených cihel vysychá nejrychleji ze všech běžně používaných zděných konstrukcí. To je dáno nízkým difúzním odporem cihel a také jejich téměř nulovou vlhkostí při zabudování do stěny. Zdivo z pálených cihel totiž umí vlhkost velmi rychle přijmout a zase velmi rychle odevzdat ven.

Životnost konstrukcí z pálených cihel Novatherm se v odborné literatuře uvádí okolo 100 let, však za předpokladu potřebných údržeb vnějších omítek a střešní konstrukce. Je také nutné zamezit zatékání vody do zdiva při současném působení mrazu. Všude kolem sebe ale vidíme příklady toho, že životnost zděných konstrukcí z pálených cihel může být i mnohem delší, přitom i při nedodržených podmínkách údržby. Stavět může být snadné, s materiály Novatherm je to však hračka.

Byty-Kralupy s.r.o.

Plzeň, Koterovská 177, 326 00
Tel: 736 519 182
Web: http://www.bytykralupy.cz
E-mail: matousek@bytykralupy.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Byty-Kralupy s.r.o.

Plzeň, Koterovská 177, 326 00
Mobil: 736 519 182
Web: http://www.bytykralupy.cz
E-mail: matousek@bytykralupy.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Novatherm, pálené cihly pro třetí tisíciletí"

Buďte první a napište komentář k  "Novatherm, pálené cihly pro třetí tisíciletí"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE