Odborná montáž oken je jediným možným řešením

Montovat okna svépomocí lze dnes jedině u drobných staveb typu „bouda na zahradní nářadí,“ ovšem i to jen v případě, že použijeme starší již vyřazené okno. Při rekonstrukcích domů a u novostaveb to není možné už jen z toho důvodu, že se tak automaticky vzdáváme nároku na řádnou reklamaci nových oken. O kvalitě provedených prací a správném seřízení oken nemluvě.

Profesionální přístup montážní firmy

Skutečně důsledná realizační firma zajistí zcela vše. Pokud vyměňujeme stará okna za nová, řemeslníci přijedou na místo a vše potřebné přivezou s sebou, přikryjí, co je třeba, případně vystěhují, opatrně vybourají původní okna, připraví stavební otvory, namontují okna nová, zednicky začistí, uklidí po sobě a stará a již nevyhovující okna odvezou a zlikvidují žádoucím způsobem. Součástí montáže nových oken je i montáž praktických doplňků – venkovních či vnitřních žaluzií, rolet a sítí proti hmyzu. A je už zcela jedno, zda jde o nová okna v obvodových nosných stěnách či okna střešní při budování podkrovního bytu.

Montážní pěna

Pěna, pěna – a zase montážní pěna. Montážní pěna dobře izoluje, ale neslouží k utěsňování ani kotvení. Prostě neexistuje montážní pěna, kterou lze jednoduše, rychle a spolehlivě zpracovávat, přitom by byla levná a zároveň splňovala všechny požadavky kladené na montáž otvorových výplní. Čili aby nejen izolovala stavební spáru, ale také spolehlivě přenášela zatížení vlastní hmotnosti, zatížení způsobené větrem a momenty, které vznikají při manipulaci, zajišťovala dokonalou ochranu před přívalovým deštěm a také vzduchotěsné uzavření spáry z interiéru. Používané montážní pěny tedy musíme chápat pouze jako izolaci! Neobejdeme se bez účinného kotvení a další ochrany spár z exteriéru i interiéru.

Montáž oken se nesmí pocenit

Stavební průmysl stále vyvíjí nové instalační a utěsňovací systémy, aby byla montáž nových oken bezpečnější, jednodušší a plně funkční. Na trhu je dne řada těsnících systémů, které nabízí vhodnou alternativu tradičnímu těsnění spár stavební pěnou - impregnované těsnicí pásky, utěsňovací fólie a profily, multifunkční pásky, …

Největším nebezpečím pro nová okna jsou instalace svépomocí, ovšem i nedostatek kvalifikovaných montážníků, spěch při práci, chyby v projektech, chyby při zpracování výrobních podkladů a chyby při samotné montáži. Kvalitní montáž vždy vyžaduje odbornost, zkušenost a pečlivost. Důsledkem jakékoli snahy ušetřit na nesprávném místě jsou vždy pozdější reklamace a opravy, rekonstrukce a nebo dokonce i výměny. Lidově se též říká „odfláknutá“ práce a právě největší díl viny má vždy lidský faktor. Pro montáž oken platí směrnice, která je společná pro okna plastová, dřevěná i hliníková a jsou vypracovány podrobné příručky určené kvalifikovaným odborníkům (nikoli samoukům pracujícím svépomocí).

Časté chyby při montáži oken

  • Kotvící body jsou po celém obvodu výplně stavebního otvoru vždy stanoveny, čili jejich maximální vzdálenosti a minimální odstupové vzdálenosti od rohů a spojů. Kotvit výplň jinak je chybou.
  • Stejně tak je důležitá volba vhodného kotvícího materiálu. Nesmí se používat třeba napěťové kotvy, ovšem platí, že pro různé materiály jsou určené různé kotvící prostředky.
  • Kotvení musí být provedeno i v parapetní části okna, ale mnohdy tomu tak není. přitom je však naprosto nevhodné provrtat rám v dolní části okna.
  • Spáry musí mít šířku 10 až 30 mm a musí být velmi pečlivě odizolovány (např. právě i montážní pěnou, která sice není pro tento účel ideální, ale stále se v praxi používá). A pozor – montážní pěna není! kotvícím prostředkem!
  • Pokud není v ploše osazeného okenního rámu dodržena rovinnost, máme velký problém. Musí se tedy exaktně proměřovat pravé úhle a úhlopříčky.
  • Pomocné dřevěné podložky musí být po ukotvení vyjmuty, ve spáře mohou zůstat pouze podložky plastové.
  • Před montáží je třeba zbavit ostění prachu a navlhčit. Je-li to možné, použijeme tlakovou vodu, v opačném případě provedeme odstranění prachu a vlhkosti opatrně (s ohledem na vybavení interiéru atd).
  • Pokud není z vnější strany spára dokonale utěsněna vůči vodním srážkám, bude nám spárou pronikat vlhkost. Je tedy třeba zaměřit se i na detaily parapetů a skutečně platí, že silikon zde nic nevyřeší.
  • Veškeré konstrukce, které jsou ve styku s čistou podlahou, musí být v oblasti podlahy doplněné o rozšiřovací profily.

Zdroj: www.haklokna.cz