Okenní fólie zlepší vlastnosti zasklení

Okenní fólie zlepší kvalitu stávajících okenních ploch a prosklených fasád. Poskytnou nám ochranu před poraněním při nárazu do skleněné plochy a jejím rozbití, zajistí bezpečnost prosklení při pokusech o násilné vniknutí do budovy, chrání soukromí, snižují energetické náklady na vytápění (tepelné úniky) a klimatizaci (přehřívání interiéru), chrání vnitřní vybavení interiérů, chrání před ultrafialovým zářením, zamezí oslňování slunečním zářením a navíc též vytváří jednotný estetický vzhled skleněných ploch. Okenní fólie tedy slouží ke zkvalitnění bydlení a pracovního prostředí. 

Okenní fólie chrání životy a majetek

Každý rok zbytečně zahynou desítky lidí a hlavně dětí, a další stovky jsou postižené trvalými následky (především v obličeji a na rukách) po zranění skleněnými střepy, což je alarmující. Přitom stačí tak málo – vybavit skleněné plochy ochrannými fóliemi. Hovoříme o pasivní ochraně lidí.

Bezpečnostní fólie

Bezpečnostní fólie zase sníží pravděpodobnost násilného vniknutí do budovy právě prosklenými plochami. Hovoříme o pasivní (mechanické) ochraně majetku. Přitom jde o mnohem elegantnější a účinnější řešení, než nabízí například mříže. Tyto fólie výrazně zpomalí násilné proniknutí do objektu skleněnými výplněmi oken, dveří a výloh a navíc mají stejnou funkci jako fólie ochranné (pasivní ochrana osob) - ochrání nás před poraněním skleněnými střepy při náhodném rozbití prosklení. Sklo prostě zůstane celistvě zachyceno ve fólii. Bezpečnostní (ale i ochranné fólie) navíc zpomalují rozšíření požáru v budovách s prosklenými prostory.

Bezpečnostní fólie zabezpečují prosklení (prosklené plochy) pro podmínky pojištění a to již při aplikaci na skla o síle 4 mm - bezpečnostní úroveň P2. Přes svoji čirost navíc tyto fólie snižují působení UV záření až o 99%. Zvyšují také pevnost okenních ploch při výbušné tlakové vlně a zajišťují snížení možnosti poranění rozmetanými střepy.

Konkrétně bezpečnostní fólie z USA typu SMC AX o síle 300 mikronů je vybavena osvědčením o odolnosti proti proražení v kategorii P2 vydaným IKATES s.r.o. Teplice, podle kterého je přijímána jako rovnocenná náhrada rolet nebo mříží pro podmínky pojištění.

Protisluneční fólie

Protisluneční fólie jsou značně rozšířeným prvkem ochrany proti vlivům intenzivního slunečního záření v letních měsících. Dovedou zadržet až 78% všech složek celkové sluneční energie, ovšem až 99% UV záření. Zadrží tedy infračervené záření, viditelný světelný tok, ochrání před oslněním prudkým slunečním svitem (světelný tok sníží o 8% až 95%). 
Podle volby zabarvení fólie též zmírní tepelné účinky slunečního záření na lidský organismus, přístroje a další vybavení interiéru, omezí blednutí barev a šisování předmětů umístěných za skleněnými plochami. Samozřejmě sníží náklady vynakládané na provoz klimatizace v letním období a také podstatně zvýší estetickou úroveň exteriéru i interiéru budov. Sjednotí vzhled prosklených ploch.

Termoizolační fólie

Tepelně-izolační okenní fólie jsou dosud nedoceněným prostředkem podstatného snížení tepelných ztrát. Právě prosklením budov běžně uniká nejvíce tepla. Tyto izolační fólie fungují jako tepelný odražeč, což předznamenává jejich umístění nejblíže tepelnému zdroji. Termoizolační fólie snižují tepelné ztráty prosklením až o 25% a též snižují působení ÚV záření až o 99%. Zároveň dovedou i zadržet celkovou sluneční energii, která vniká prosklenými plochami do budov až o 63% a zabraňují průniku slunečního světla úměrné intenzitě zabarvení použité fólie. Termoizolační fólie šetří finanční náklady na provoz klimatizačních jednotek a činnost zdrojů pro vytápění v zimním období.

Privátní fólie

Privátní fólie používáme tam, kde od sebe chceme vizuálně oddělit prosklené prostory a zároveň minimálně omezit průchod světelného toku. Zneprůhlední skleněné plochy oběma směry při snížení průchodu viditelného světla o 5% až 50%, vytváří efekt mléčného skla. Pokud ale přiložíte papír s textem přímo na prosklenou plochu opatřenou privátní fólií, můžete text přečíst.

Péče o okenní fólie

K hrubému omytí oken s okenními fóliemi používáme výhradně čistou vodu bez mechanických prostředků (abraziv). K dočištění oken pak použijeme běžně používané prostředky (např. Okenu). Nesmíme použít prostředky na bázi organických ředidel (nitroředidla, čpavek, …) a nesmíme použít prostředky s brusnými látkami (různé písky na nádobí a podobně). 
Služba, výrobní družstvo Poslat poptávku