Plastová okna v otázkách a odpovědích Plastová okna nejsou na našem trhu žádnou novinkou a navzdory mnohým prognózám a předsudkům jejich podíl stále stoupá. V České republice se pohybuje podíl plastových oken zhruba kolem padesáti procent. Rozhodování o tom, jaká si pořídíte nová okna je zásadní jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích. Roli hraje hned několik důležitých aspektů, které spolu úzce souvisí. Představme si je.

Jak probíhal vývoj plastových okenních rámů? Ovlivňovaly ho stoupající nároky na tepelně izolační vlastnosti?
Na prvopočátku výroby a montáže byly jednoduché jednokomorové profily bez výztuh, které se vyráběly extruzí PVC. Rámy nebyly dostatečně tuhé a o tepelně izolačních schopnostech se nedá mluvit. Průlomem bylo svařování profilů v rozích oken a používání ocelových pozinkovaných výztuh. Lze konstatovat, že první fáze vývoje skončila v sedmdesátých letech. Na řadu přichází vylepšené konstrukční řešení, které se v podstatě používá dodnes. Nutností byla i optimalizace složení PVC s ohledem na životnost okna včetně barevné stálosti jeho povrchu. Zásadní byly stoupající nároky na tepelně izolační vlastnosti. V současné době se používají vícekomorové systémy se součinitelem prostupu tepla menším než 1,4 W/m2K. Přitom se neustále zlepšují detaily a variabilita jednotlivých systémů včetně nejrůznějších doplňků. 

Jak je to s designem plastových oken? Bílé provedení jistě již není jediným řešením.
Bílé provedení zaujímá na trhu stále své místo, dávno však skutečně neplatí, že je jediným řešením. Co se týká designu, nelze v dnešní době z větší vzdálenosti s jistotou poznat, zda se jedná o okna plastová či dřevěná. Nejrozšířenější metodou barvení se stalo kašírování potištěné PVC fólie na těleso profilu. Měkčená fólie je opatřena i desénem a okno tedy připomíná dřevo nejen svou barvou, ale i strukturou. Další metodou je koextruze. U tohoto procesu se při vytlačování profilů na jejich povrch nanáší tavenina akrylátu v požadovaném barevném odstínu. A z nabídky barevných odstínů si vybere skutečně každý. Většina výrobců nyní garantuje stálobarevnost profilů minimálně 10 let. Zvolíte-li kvalitní značku profilu, nemusíte se obávat nepříjemností a vyhnete se častému zklamání.
Mnohé odrazuje ekologické hledisko. Výrobci však hlásají, že plastová okna jsou prokazatelně neškodná životnímu prostředí. Splňují plastová okna požadovaná ekologická kritéria?
Z celé řady odborných expertýz vyplývá, že plastová okna splňují velice přísná kritéria a jsou ekologickým výrobkem. Jednou z největších výhod PVC je možnost opakované recyklace. Není pochyb o tom, že PVC šetří přírodní zdroje a obstojí i v ekologických bilancích. 

Jsou stoupající ceny energií jedním z důvodů, proč se rozhodnout a investovat do výměny starých oken za nová plastová?
Předně bych chtěl podotknout, že volba oken má několik aspektů. Z tohoto pohledu je důležité uvědomit si všechny skutečnosti. Důležitá jsou kritéria ekonomická, estetická, ekologická a také užitné vlastnosti. Nejedno měření prokázalo, že největším únikem tepla z budovy jsou okenní a dveřní otvory. Ve starších objektech jsou tyto tepelné ztráty až 40%. Proto se hledisko tepelně izolačních vlastností nevyplácí podceňovat. Vypovídající je tzv. koeficient prostupu tepla k=W/(m2*K), čím je jeho hodnota nižší, tím lepší tepelně technické vlastnosti výrobek vykazuje. Roli hrají nejen kvalitní vícekomorové plastové profily, ale také kvalita skla a zasklení celého okna. Rozhodně se vyvarujte laciným výrobkům s horšími tepelně izolačními vlastnostmi. Nejenže bude docházet ke zvýšenému úniku tepla, který zaplatíte. Okna se budou při větším rozdílu vnějších a vnitřních teplot rosit, což zvýší procento výskytu nežádoucích plísní.
Velkým strašákem je rosení okenních tabulí a vznik zdravotně závadných plísní. Jaká je realita?
Nová plastová okna velice dobře těsní. Vzhledem k tomu, že běžným chodem domácnosti se zvyšuje vzdušná vlhkost vzduchu, je nutná jeho častá výměna. Důležité je naučit se správně větrat. Doporučuje se 2 až 5 krát denně intenzivně vyvětrat v závislosti na ročním období a vzdušné vlhkosti. Ta by měla být v rozmezí od 40 do 60%. Doporučuje se také zabránit poklesu pokojové teploty pod 15oC. 

Neustále se hovoří o velké životnosti plastových oken, souvisí to s cenovou návratností?
Ekonomická návratnost jako taková se dá jen velice těžko přesně vyčíslit. Paušálně se uvádí časový horizont deseti let. Ne náhodou se říká, že plastová okna člověk kupuje pouze jednou za život. Životnost je ovlivněna například kvalitou vstupního materiálu či prostředím, kde jsou nainstalována. Velký podíl má i šetrnost užívání a důslednost pravidelné údržby. Zkušenosti a studie ukazují, že se životnost plastových oken pohybuje od 50 let výše. Je všeobecně známé, že pořizovací cena plastových oken je nižší, než cena oken dřevěných.
Často je pro mnohé velkým lákadlem snadná údržba a absence nejrůznějších nátěrů. Jakou údržbu plastová okna vyžadují?
Co se týká údržby, mají plastová okna velkou výhodu, jelikož se nemusí natírat žádným ochranným lakem, jako je tomu například u oken dřevěných. Údržba rámů je jednoduchá a spočívá v umytí prachu a mechanických nečistot běžnými prostředky používanými v domácnosti. Nesmí se používat žádné chemikálie ani abrazivní přípravky, které by mohly poškodit strukturu PVC a způsobit barevné změny, na které nelze uplatnit záruku stálobarevnosti. Dále se doporučuje jednou měsíčně zkontrolovat funkčnost odvodňovacích kanálků a dvakrát ročně je vhodné promazat kování silikonovým olejem. 

Máte nějaké tipy na závěr?
Pokud jste se rozhodli pro plastová okna, máte na výběr z mnoha dodavatelů. Okna značky Slovaktual, která najdete v našich prodejnách, nabízí kvalitu bez kompromisů a zaznamenala úspěchy na trzích Rakouska, Švýcarska, Francie, Itálie, Polska, Maďarska a Slovenska. Nezapomínejte, že nejnižší cena vždy nepředstavuje to nejlepší řešení a u stavebních otvorů tato pravda platí dvojnásob.
  • Okna by měla být v souladu s platnou normou.
  • Vyžádejte si tepelné a zvukově izolační vlastnosti.
  • Nezapomeňte se informovat na záruční a pozáruční servis.
  • Vyžádejte si reference na provádějící firmu.