Oplechování střechy ochrání stavební konstrukce včetně krovu

V ochraně domu před nepříznivými povětrnostními vlivy je nejdůležitější kvalitně provedená střecha. Ta ochraňuje dům nejen před prudkým větrem, sněhem a deštěm, ale také před slunečním zářením, které na střešní krytině dokáže zanechat trvalé stopy. Je-li střecha nekvalitně provedena, mohou mít nepříznivé povětrnostní vlivy velmi nepříjemné následky pro celý dům i jeho obyvatele.

Co zajistí oplechování šikmé střechy?

Šikmé střeše zajistí ochranu před průnikem vody a vlhkosti kovové oplechování. Stavební konstrukci chrání před promáčením a odpadáváním omítky vlivem vlka a mrazu. Oplechování může být provedeno pozinkovanými, titanzinkovými, hliníkovými, nebo měděnými plechy v mnoha tloušťkách, šířkách a barvách. Klempířské konstrukce se provádějí z rovných tabulových plechů, nebo ze svitků. Při velikosti nad 1000 mm musí být oplechování spojováno technikou na dvojitou stojatou drážku. Z důvodu zamezení tvorby kaluží musí být příčný spád minimálně 3°.

Většinu problémů způsobuje voda

Za většinu problémů může zatékající voda, která se dostala do míst, kam neměla – například prudkým větrem. V zimě voda ve štěrbinách zamrzá a následkem zvětšování svého objemu při zamrzání způsobuje trhliny a ničí střešní konstrukci.

Kde bývá nejčastěji chyba?

Poruchy střech jsou způsobeny nejčastěji narušením hydroizolační vrstvy, kdy původ problému může být již v nekvalitně provedeném projektu, ve kterém jsou navržena nekvalitní řešení či nevhodné technologie. Zatékání vody bývá často způsobeno nekvalitně provedenými detaily a prostupy střešního pláště, proto jsou správně vyřešené detaily základem každé střechy.

Jaké části střechy se nejčastěji oplechovávají?

Oplechovávávají se nejčastěji okapy, úžlabí a nadezdívky říms, parapety, komíny a atiky, lemují se zdi, zábradlí, prostupy, vikýře atd., kterými se nejčastěji voda do střešní konstrukce dostává. Proto by všechny tyto prvky měly být před položením obandážovány a tím zajištěna lepší těsnost izolace.

Klempířské konstrukce na střechách mají svá pravidla

Klempířské konstrukce na střechách musí být navrhovány podle jednotlivých montážních předpisů stanovených výrobci a provedeny podle platných předpisů a pravidel, z nichž nejdůležitější je ČSN 73 3610-1.

Zdroj: www.klempirstvijancerny.cz