Originální světlovody zastoupí sluneční paprsky Zobrazit fotky zobrazit 14 fotek

Světlovody Solatube® nabízí přivádění přirozeného denního světla do jakýchkoli prostor. Lze jimi dostatečně prosvětlit i těžko řešitelné prostory. V nedávné době se obrátil na dodavatele světlovodů Solatube®, firmu WT-Windows Tomorrow, s.r.o., zákazník s prosbou o dosvětlení učebny základní školy takovým způsobem, aby byly dodrženy veškeré normativní nároky a bylo docíleno zrakové pohody pro budoucí žáčky. A účinné i pohledné řešení se našlo!

Horizontální vedení světlovodů do učebny základní školy

V nedávné době se obrátil na dodavatele světlovodů Solatube®, firmu WT-Windows Tomorrow, s.r.o., zákazník s prosbou o dosvětlení prostoru učebny základní školy takovým způsobem, aby byly dodrženy veškeré normativní nároky a bylo docíleno zrakové pohody pro budoucí žáčky. Ovšem nebylo možné vést světlovody skrz podkroví, mezipodlaží a vyústit je do valené klenby. Technicky i ekonomicky šlo o příliš náročné řešení. Proto bylo navrženo osazení dvou světlovodných jednotek do jižní fasády. Nejprve ale byla nezbytná modelace světelné scény ve virtuálním prostředí. Zákazník tak získal reálnou představu o celkovém prosvitu. I přez prvotní obavy zákazníka z horizontálního vedení tubusu bylo díky patentovaným technologiím světlovodů Solatube® dosaženo výborných výsledků. S výsledkem byl spokojen investor, personál, ale i samotné děti. A ocenění se dočkalo i zajímavé architektonické řešení, jehož příčinou byla právě potřeba vedení světlovodů netradičním způsobem.
Z tohoto řešení je patrné, že variabilita a množství doplňkových komponent činní ze světlovodů Solatube® univerzální nástroj, kterým můžeme docílit požadované úrovně přirozeného denního osvětlení i v prostorech, které by jinak musely být odsouzené k umělému dosvitu.

Originální světlovody Solatube®

Světlovody Solatube® nabízí atraktivní způsob zavádění přirozeného denního světla do interiérů budov. Variabilita navržených vedení světlovodné soustavy předurčila světlovody k zavádění denního světla kamkoli, kde jsme dříve museli pouze svítit žárovkou či zářivkou a spotřebovávat elektřinu. A dnes už známé světlovody se začlenily do mnoha projektů budov právě díky úsporám elektřiny. Přísun denního světla do interiérů je přitom přirozeným řešením. A pokud vezmeme v úvahu i efektivitu přenosu právě v souhře s kvalitou přirozeného slunečního světla, získávají světlovody Solatube® ohromnou konkurenční výhodu.

Většina výrobců pouze kopíruje zařízení světlovodu, ovšem výkon a správná barva světla nejsou jejich prioritou. Pod zástěrkou líbivé (ale klamavé) reklamy můžete zakoupit světlovod, který naprosto nevyhovuje svému účelu a přitom je nehorázně drahý. Pro světlovody jsou například méně vhodné odrazné kovy nebo 'pouze' designové kopule. Nevhodné technologie s sebou přinášejí také značná omezení - potřebujete větší průměr tubusu, kratší délku vedení a změnu barvy (chromatičnosti) světla.

Ovšem patenty Solatube® v podobě aktivních kopulových systémům a unikátní odrazné plochy na bázi polymerů jsou důvodem, proč tyto světlovody dosahují výrazně nižších světelných ztrát.

Abyste lépe pochopili proč světlovody Solatube® dosahují nejvyššího výkonu na trhu, je nutné světlovod rozdělit na jednotlivé funkční zóny. Jak u světlovodu Solatube® jednotlivé zóny fungují?

Zóna zachycení světla

Raybender® 3000

Patentovaná technologie Raybender® 3000, kterou je vybavena kopule světlovodu Solatube®, využívá jednoduchého a efektivního optického systému plošných výbrusů (tzv. Fresnelovy čočky). Vyklenutá Fresnelova čočka může pracovat s paprsky celý den a usměrnit jejich lom přímo do světlovodu nehledě na to, pod jakým úhlem sluneční paprsky na plochu kopule dopadají! Výsledkem je výrazné snížení počtu následných odrazů světla uvnitř tubusu, což minimalizuje světelné ztráty. Aktivní sběrná plocha (EDCS - Effective Daylight Capture Surface / plocha efektivně zachycující světlo) této kopule je v porovnání s oknem nebo čirou kopulí 2-5x větší. Systém Raybender® 3000 tedy skutečně využívá přímé sluneční záření a zhodnocuje je v plné míře. Kopule pohlcuje na menší ploše stejné nebo větší množství světla než běžná kopule o větším průměru. Světlovody vybavené kopulí Raybender® 3000 jsou charakteristické vyváženou světelnou distribucí po celý den a každý den roku. Navíc je minimalizován příjem tepla do světlovodu.

LightTracker™

Kopulové zrcátko je dalším aktivním prvkem, kterým světlovody Solatube® maximalizují množství přijatého světla. Pokud jsou nastavené proti sluneční straně, dovedou srážet přímé sluneční paprsky rovnou do světlovodu, což zvýší jeho výkon. Svou roli sehrává kopulové zrcátko u všech aplikací včetně těch, kde je světlovod vyústěn na méně světelnou stranu budovy.

Odrazivá zóna přenosu světla

Zóna přenosu světla je nejdůležitější součástí tubusových světlovodů. Určuje totiž množství světelných ztrát převáděného denního světla. Přenos denního světla světlovodem se řídí vícenásobnými odrazy přímých slunečních paprsků a přirozenou ztrátou difuzního světla při konkrétní délce trubice. Výkon světlovodu je nepochybně spojen s typem odrazné plochy, jakou výrobce používá. Malý procentuální rozdíl v odraznosti může v konečném důsledku znamenat velký pokles výkonu v řádu desítek procent. Kovy (např. napařované stříbro) dosahují maximální odraznosti 98% a mění barvu světla. Ovšem světlovody Solatube® jsou vybavené již od roku 2002 polymerickým materiálem Spectralight® Infinity. Tento materiál dosahuje povrchové odraznosti 99,7%. Výrazně snižuje světelnou ztrátu při vedení na dlouhé vzdálenosti, což je hlavní úkol světlovodu. Proto je jeho použití pro světlovody klíčové. V běžných stavbách, kde světlovody dosahují průměrné délky 1-4 m, může rozdíl činit při stejném průměru světlovodu 35% - 120% poskytnuté intenzity světla.
  
Jaký je pokles světelného výkonu nabízí po vícenásobných odrazech různé materiály?

Zóna rozptylu – ideální spektrální složení barev

V interiéru, kde na nás světlo působí, se úzce provazuje vztah barvy denního světla (chromatičnosti) a schopnost člověka vnímat správnou barvu vnitřních předmětů (kolority). Tyto psychofyzikální pojmy nelze přehlížet, protože utváří celistvý vztah světla a interiéru s člověkem. Odrazný materiál Spectralight® Infinity převyšuje kovy kromě odrazných vlastností právě svou schopností převádět denní světlo v celé šíři spektrálního složení barev. Díky tomu je nejvěrněji kopírována barva denního světla. Světlovody Solatube® jsou tak jediné, které je možné mít všude, kde chcete takové denní světlo, které by umožnilo rozjasnění vašeho interiéru v přirozených barvách denního světla. Kdo by chtěl 'zabarvené' denní světlo? To si stačí nasadit sluneční brýle s barvenými sklíčky.

Proč světlovody Solatube®?

Hlavním přínosem světlovodů je přístup denního světla do interiérů včetně jeho dynamických změn. Odborné studie ukazují, že všude, kde člověk vykonává monotónní činnosti, je dynamika denního světla silně motivující. Relativně nová technologie světlovodů umožňuje architektům a stavitelům odbočit od konvenčních způsobů denního osvětlování, což podpořilo rozšíření této technologie do residenčních i komerčních objektů. Externí světelné podmínky v podstatě ovlivnit nelze. Je tedy možné konstatovat, že jediné, co ovlivní výkonnost světlovodné sestavy, je kromě zkušenosti osoby provádějící světelný návrh také technická kvalita světlovodu. Jelikož přenos denního světla se pochopitelně u všech značek světlovodů řídí stejným principem, je možné dobře rozeznat, které systémy jsou tomuto účelu přizpůsobeny nejlépe, nebo naopak nejhůře. Nesporným faktem je, že kvalita a použitá technologie určí množství světelných ztrát světlovodu a ty poté určí, do jaké výkonové kategorie se jednotlivý produkt zařadí. A právě světlovody Solatube® nabízí díky patentům největší poměr výkonu na průměr světlovodu.

Užijte si se světlovody Solatube® své vlastní Slunce a rozzařte tmavé prostory svých interiérů. Přeměňte je na nádherně prosvětlené místnosti!
Zdroj: www.solatube.czRadomír Kučera ml., WT-WINDOWS TOMORROW s.r.o.
WT - Windows Tomorrow, s.r.o. Poslat poptávku