Panelovou nebo modulovou dřevostavbu? Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Panelové dřevostavby jsou vlastně alternativou modulových domů v případech, kdy není možné zachovat modularitu a dispoziční řešení domu a variabilita jsou složitější. Zatímco modulové domy představují nejvyšší stupeň prefabrikace domů.

Modulové dřevostavby

Prefabrikované modulové domy jsou celé postavené ve výrobní hale a poté dopraveny na pozemek, kde jsou jednotlivé moduly smontované dohromady. Výstavba je velice rychlá, na našem pozemku není žádný hluk ani odpad, tedy s výjimkou samotné montáže. Přitom však umístění a kompletace modulů probíhají v řádech hodin, nejvýše pak několika dnů.

Modulový dům je po dokončení ve výrobní hale naložen na hlubinný podvalník a přepraven jako nadrozměrný náklad na pozemek, kde je dům kompletován. Zpravidla je umístěn na zemní vruty nebo betonové patky. Po osazení domu se provádí jeho napojení na inženýrské sítě v předem připravené šachtě. Po tomto napojení je dům již plně obyvatelný. Neexistují mokré procesy výstavby, čili budova nemusí vysychat.
Modulové domy splňující vysoké požadavky na plnohodnotné bydlení. Jsou to plnohodnotné dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ale i komerční účely. Modulové domy jsou ve většině případů vyráběné na klíč se standardním vybavením. Lze je však postavit i bez těchto standardů, nebo naopak vybavit luxusněji.

Hlavními přednostmi modulových domů jsou tedy rychlá výstavba, modularita, nízká pořizovací cena, nízká energetická náročnost a též možnost umístit budovu i na jiný než stavební pozemek.

Panelové dřevostavby

Jak jsme již zmínili v úvodu článku, panelové dřevostavby jsou vlastně alternativou modulových domů v případech, kdy není možné zachovat modularitu a dispoziční řešení domu a variabilita jsou složitější. Dlužno však dodat, že tento typ konstrukcí je vhodný především pro domy vícepatrové. Panelové dřevostavby od společnosti DOMESTAV EKO jsou postavené vlastním konstrukčním systémem, který byl firmou vyvinut, realizován a odzkoušen.

Oproti modulovým domům jsou v montážní hale kompletovány pouze jednotlivé konstrukční panely, čili konstrukce stěn, podlah, stropů a příček. Ty jsou naložené na nákladní automobil a přepravené na pozemek, kde probíhá montáž panelů pomocí autojeřábu. Samotná montáž hrubé stavby trvá cca 1 až 2 dny v závislosti na složitosti. Ostatní řemesla a práce pak bývají dokončené zpravidla do měsíce.
Tyto typy domů je možné postavit na železobetonové desce, patkách, i zemních vrutech. Domy jsou navržené tak, aby byla zajištěna maximální tepelná a akustická pohoda s minimálním zatížením životního prostředí. Většinou jsou panelové domy realizované na klíč se standardním vybavením. Záleží však na přání zákazníka.

I panelové domy nabízí rychlou výstavbu, variabilitu, nízkou pořizovací cenu a energetickou náročnost, navíc však též možná individuální dispoziční a architektonická řešení.
Panelové i modulové dřevostavby od společnosti DOMESTAV EKO představují ekonomicky dostupné řešení vlastního bydlení. Domy byly vyvinuté tak, aby byl zajištěn vzhled klasického rodinného domu při zachování modularity a variability. Základním konstrukčním prvkem takzvaného EKO domu je samonosná rámová konstrukce sestavená z jednotlivých modulů.

Díky dřevěné samonosné rámové konstrukci bylo dosaženo ekonomicky efektivního a rychlého systému výstavby při zachování dobré energetické náročnosti. EKO domy od společnosti DOMESTAV EKO představují snadno dostupné bydlení s nízkou pořizovací cenou při zachování vysokého standardu a nároků na bydlení.
Zdroj: www.domestaveko.cz