Plastová okna a vchodové dveře při revitalizaci bytového domu Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Revitalizaci chápeme jako komplexní souhrn prvků a činností, které prodlužují životnost bytového domu. Nesmíme zapomenout, že například životnost starších panelových bytových domů byla plánována na 30 až 40 let a mnohé jsou tedy vlastně již „po smrti,“ byť stále stojí a tržní hodnota bytů v nich se pohybuje v řádech statisíců až miliónů korun. A právě zhodnocení investice, ale i zlepšení ekonomiky provozu je zásadním přínosem revitalizace. Sníží se náklady za vytápění, zlepší se vzhled domu a také vnitřní klima a tedy kultura bydlení.

V první řadě se u bytových domů přistupuje k výměně otvorových výplní (oken, balkónových a vchodových dveří), zateplení obvodového pláště, rekonstrukci lodžií a balkónů a k opravám plochých střech. Po takovýchto úpravách se zlepší tepelně izolační (úspora nákladů na vytápění překračuje 35%) a zvukově izolační vlastnosti domu a je zamezeno zatékání do domu shora.

Investováno je i do oprav, které zvýší bezpečnost, nebo omezí bezpečnostní rizika a hlavně také řeší havarijní stav domu či jeho jednotlivých částí včetně částí konstrukčních. Čili je třeba odstranit případné statické poruchy nosných konstrukcí, balkónů, lodžií a jejich zábradlí, poruchy či špatný stav rozvodů a instalací, ale i výtahů a konstrukcí výtahové šachty.

Nová okna a dveře – výběr a zaměření

Kromě tepelně a zvukově izolačních vlastností nových oken a dveří řešíme také, jak by měly vypadat. Klíčový je výběr materiálu, rozměrů, hloubky profilů, členění, počtu kusů, barevnosti, požadavků na doplňky (žaluzie, sítě, parapety) a také služeb – dodávka, montáž, likvidace původních oken a dveří, zednické začištění stavebních otvorů. Na základě podrobných informací je vypracována cenová kalkulace, respektive nabídka a pokud je klient s nabídkou spokojen, je provedeno bezplatné zaměření oken a dveří na místě – zaměřovány jsou výrobní rozměry oken a dveří. Poté je sepsána smlouva o dílo.

Velmi oblíbená jsou plastová okna a plastové vchodové a balkónové dveře, především pro své izolační vlastnosti, životnost a cenu a tedy poměr užitku a ceny.

Příprava na montáž

Montáž nových oken a dveří je prováděna zpravidla zevnitř, z interiéru. Proto je třeba v místnosti, ve které se výměna provádí, připravit volný přístup a dostatečný prostor – alespoň 1 metr v okolí montáže okna nebo balkónových dveří. Je třeba vystěhovat vybavení, které by mohlo být poškozeno, nebo je posunout co nejdále od pracovního prostoru a nějak ochránit. Dále chráníme před znečištěním veškeré vybavení, které v místnosti zůstane, a to včetně podlahové krytiny. Prodávané jsou za tímto účelem fólie. Zároveň je třeba přeparkovat automobily stojící před domem. Pro jistotu.

Při bourání původního okna nebo dveří dojde k jejich znehodnocení. Pokud se tedy rozhodnete svá stará okna (dveře) zachovat, musíte si demontáž zajistit sami. Bohužel v těchto případech mnohdy dojde k většímu poškození omítky a fasády, ale i otvorové výplně. Stejně lze jen ve výjimečných případech zachovat původní venkovní a vnitřní parapety. A z důvodu jiných rozměrů nových oken již nelze znova použít původní žaluzie a sítě proti hmyzu.

Počítejte v každém případě s určitou mírou prašnosti a s produkcí stavebního odpadu a pohybu montážníků po domě.

Údržba a správná obsluha plastových oken a dveří

Pravidelnou údržbou a správnou obsluhou zajistíme bezchybný provoz a delší životnost oken a dveří. O správné údržbě nových výrobků se vždy dozvíte veškeré podrobnosti v návodu k obsluze a údržbě. Po montáži a následných zednických pracích musíme zajistit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu. Odstraníme zbytky ochranné fólie nejdéle měsíc od montáže. Zbytky malty po stavební činnosti odstraňujeme z oken velmi opatrně a nikdy ne suchou cestou. Smáčíme ji vodou s malou dávkou mycího tekutého prostředku. Vždy přitom používáme k čištění pouze běžné čistící prostředky, které jsou minimálně agresivní.

Zásadní je také čištění okenních a dveřních skel. Používáme k němu okenu a nebo jiný obdobný přípravek na bázi alkoholu. Nesmíme použít odmašťovací prostředky, které ve skutečnosti obsahují mastnotu, čili vyhneme se jaru a dalším podobným produktům.

Při čištění obvodového kování oken a dveří nesmíme používat prostředky, které způsobují korozi kovů.

Možné závady odhalené po montáži

Montáž nesmíme provádět v žádném případě svépomocí, jinak nemůžeme okna a dveře reklamovat. Naopak při odborné montáži můžeme reklamovat i montáž samotnou. Nahlásíte závadu a na místo přijede reklamační technik a vyhotoví zápis. Reklamace může být shledána oprávněnou či neoprávněnou. Pokud jde prokazatelně o mechanické poškození způsobené samotným investorem, bohužel nelze reklamaci uznat a je to logické.

Zdroj: www.oknaic.cz
IC INVEST OKNA s.r.o.
Poslat poptávku