Sdílet
 

Plastová okna stále na výsluní

Datum vydání: 31.01.2007 | autor:
Okna prosvěcují náš dům a zároveň zvýrazňují jeho charakter. Nemají být pouze krásná, ale i funkční. Okna mají uživateli poskytnout všechny své přednosti, včetně estetických.
Dnes se vám pokusíme zodpovědět prostřednictvím třeboňské firmy Dveře okna u Světa zajímavé otázky týkající se plastových oken.
Foto DVEŘE A OKNA U SVĚTA
Foto DVEŘE A OKNA U SVĚTA
Jsou plastová okna na ústupu?
Ne. Současná hladina spotřeby plastových oken, jež se pohybuje na úrovni 55%, svědčí o tom, že byla českou spotřebitelskou veřejností akceptována obdobně jako v Německu. Nemalou zásluhu na tom má i fakt, že se podařilo vyřešit všechny otázky spojené s ekologií. Odpad z výroby oken se zpětně recykluje a našel velmi široké praktické uplatnění.

Jaká je životnost plastových oken?
Dá se předpokládat, že po velmi dlouhé době, možná 10-20 let, může na některém místě dojít k poškození těsnění. Tato skutečnost však nijak nelimituje životnost okna, neboť těsnění se dá poměrně snadno vyměnit. To samé platí i o kování. Je možné, že dlouhodobým užíváním a při špatné údržbě, může dojít k poškození některého dílu kování. Avšak i tato komponenta bude vždy nahraditelná.
Sklo je rovněž snadno vyměnitelná součást okna. Bude se patrně měnit nejdříve. Nasvědčuje tomu překotný vývoj v oblasti skla, zejména jeho tepelně-izolační vlastnosti. Dnes jsou již k dispozici téměř 30leté zkušenosti s plastovými okny. Jsou natolik dobré, že opravňují k tvrzení, že životnost plastových profilů bude několikanásobně vyšší než oněch třicet let.
Plastová okna zastarávají v důsledku neustálého vývoje spíše morálně než fyzicky. Pravděpodobnou motivací vedoucí k výměně dnes nasazovaných oken v budoucnosti nebude jejich fyzické opotřebení, ale snaha instalovat novější a modernější výroky s novými užitnými vlastnostmi (lepší koeficient prostupu, modernější tvar, větrání, bezpečnost a jiné).
Foto DVEŘE A OKNA U SVĚTA
Foto DVEŘE A OKNA U SVĚTA
Je pravda, že plastová okna žloutnou?
Receptura, ze které se PVC profily vyrábí, je dostatečně prakticky prověřena. Její podstatnou složkou je tepelný stabilizátor proti působení UV záření. Tyto složky zaručují, že po celou dobu životnosti a použití profilů bude jejich barva a fyzikálně-mechanické vlastnosti zachovány. Zkušenosti s okny, jež byly instalovány před 20 lety, to prokazují. Stačí okna ošetřit saponátem a opět získávají svou původní bělost. U barevných oken je to trochu jinak, neboť jejich povrch je opatřen buď nástřikem barvy nebo nakašírovanou fólií. Zde zase platí, že i tyto materiály jsou bezpečně upraveny pro dlouhodobou barevnou stálost a životnost.
Pokud se jedná o okna barevná, tak, jak je dodává firma GEALAN v provedení acrylcolor, platí to dvojnásob. Dekory dřeva jsou na povrchu kryty speciálním akrylátovým lakem, který zaručuje jejich barevnou stálost.

Mohou plastová okna prasknout?
Ne. Plastová okna jsou vyráběna takovou technologií, že ve svařených rámech nesmí zůstat žádné pnutí. Výrobce musí při výrobě dbát na to, aby zpracované profily měly správnou teplotu, zpravidla 18-20 stupňů Celsia. Pokud by profily nebyly před zahájením výroby dostatečně vytemperovány, mohlo by dojít při svařování rohů na svářečce, jež je zahřívána na 250 stupňů Celsia, k jejich zdeformování. Zároveň se nesmí nikde rám okna dostat do kontaktu se zdivem. Po obvodu rámu je vždy minimálně centimetrová mezera vyplněná pěnou PUR nebo pružným materiálem, který umožňuje kompenzovat dilatační pohyby okna, nebo pohyby zdiva. Je-li tedy montáž správně podle této zásady provedena, nemůže se na rám okna nebo křídla přenášet žádná síla, jež by mohla vyvolat jeho pnutí. Sklo v rámu křídla je opět uloženo tak, že se nikde po obvodu vnitřní části drážky křídla nedotýká, a proto na ně nepůsobí a není přenášena síla, jež by mohla způsobit samovolné prasknutí.

Foto DVEŘE A OKNA U SVĚTA
Foto DVEŘE A OKNA U SVĚTA

Musí být plastové profily vyztuženy?
Ano. Je si potřeba uvědomit, že rám okna musí nést váhu izolačního dvojskla a ta může být i více než 30 kg/m2 a rovněž zachytit i zatížení větrem, které občas přesáhne i sílu přes 50 kg/m2. Takové zatížení by profil z plastu neunesl, a proto se do profilů vkládají ocelové vyztužující profily. Okna musí být dostatečně tuhá i z toho důvodu, aby byla těsná při vysokém tlaku vzduchu. Při certifikaci se okna testují běžně až na hodnotu tlaku vzduchu 1 200 Pa. Každý výrobce má svým dodavatelem předepsáno vyztužení profilů. V zásadě platí, že elementy o rozměrech do 0,6 x 0,6 m mohou být bez vyztužení, nad tuto velikost již musí být vyztuženy ocelovými profily a v případě, že se jedná o barevná okna, nebo imitace dřeva, kde lze očekávat ještě větší roztažnost elementů, bývá používáno ještě silnější výztuže.

Jak se vyrábějí oblouková okna?
Možnost tvarování profilů po zahřátí je další z velkých výhod plastu. Plastové profily po zahřátí na teplotu nad cca 120 stupňů C se dají poměrně snadno ohýbat a tvarovat do požadované formy. Aby se profily při tvarování nezbortily, jsou vyplněny ohebnými výztužemi, jež podrží jejich tvar.
V této formě se profily nechají vychladnout. Je možné tvarovat oblouky pravidelné i nepravidelné. Jen je zapotřebí mít na paměti, že oblouky nemohou být vyztuženy a výrobce by měl k tomu přihlédnout. Zvláště kritická je tato skutečnost v případě dveří. Takováto dveřní křídla nemohou být vyztužena a propojena svařovacími rohy.
Foto DVEŘE A OKNA U SVĚTA
Foto DVEŘE A OKNA U SVĚTA
Je možné vyrobit z plastu protipožární dveře?
Ne. Nelze použít plastové profily na výrobu protipožárních dveří nebo oken. Je sice pravda, že PVC je nehořlavé, je zařazeno mezi látky nesnadno zápalné, ale v případě požáru nelze očekávat, že by mohlo odolávat. Pokud se tedy PVC nachází v přímém plameni, uvolňované plyny vzplanou. Po oddálení od plamene hoření ustane. Důvod, proč nelze PVC použít pro protipožární elementy je především v tom, že nelze zaručit dobu, po kterou zastaví šíření plamene. PVC profily již při teplotách nad 100 stupňů C měknou, počnou se bortit a v důsledku toho může dojít k vypadnutí skla nebo výplně a šíření požáru již nic nestojí v cestě.

Jaké výrobky lze vyrobit z plastových profilů?
Systémy okenních profilů GEALAN S 3000, S 7000IQ, S 8000IQ umožňují vyrábět nejen okna všech možných tvarů, ale i dveře a další výrobky. Například zdvižné posuvné dveře, sklopné posuvné dveře, skládací dveře, zimní zahrady, posuvná okna a roletové systémy, dělící stěny a vchody.
Jak je vidět, plast nám má stále co nabídnout a jeho uplatnění si svého zákazníka osloví i v budoucnu. Svědčí o tom i nabídka výše zmíněné firmy. Jejími obory činností jsou nejen dodávky plastových a dřevěných oken, ale i vnitřních dveří včetně osazení do kovových zárubní.
Firma Dveře okna u Světa patří svým počtem zaměstnanců k firmám malým, což přináší nezanedbatelné výhody: předně osobní přístup, maximální operativnost a vysokou zodpovědnost za kvalitu odvedené práce.
DVEŘE OKNA U SVĚTA

DVEŘE OKNA U SVĚTA

Třeboň, Vodárenská 1111, 37901
Tel: 384 721 352
Web: http://www.usveta.cz
E-mail: info@usveta.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

DVEŘE OKNA U SVĚTA

Třeboň, Vodárenská 1111, 37901
Tel: 384 721 352
Web: http://www.usveta.cz
E-mail: info@usveta.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Plastová okna stále na výsluní"

Buďte první a napište komentář k  "Plastová okna stále na výsluní"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE