Moderní systémy plochých střech nabízí efektivní architektonická řešení budov s nenáročnými požadavky na střešní konstrukci. Tyto systémy se ale používají i pro realizace teras a vegetačních zahrad. S výstavbou ploché střechy se pojí široká problematika hydroizolace a tepelné izolace, ale i další důležité faktory, které nesmíme podcenit. Co vše bychom o plochých střešních systémech měli vědět?

Ploché střechy nejsou na trhu žádným nováčkem, s čím dál propracovanější technologií výroby i dimenzování však dnes nabízí stále vyšší užitné vlastnosti. Mnozí si s plochou střechou spojují různé předsudky, dnešní produkty ale představují vyzrálé střešní systémy, které pružně reagují na individuální požadavky klientů.

Vysoké požadavky na hydroizolaci

Asi každý si jednoduše představí, že se s plochou střechou pojí náročné požadavky v mnoha oblastech. Vysoké nároky musí splňovat celé střešní souvrství. Bezchybně by pak nejprve měla být vyřešena hydroizolace. Důvod spočívá v pomalém odtékání srážkové vody, v případě vegetačních střech intenzivního typu se setkáváme dokonce se zadrženou vodou.
Hydroizolaci je tedy nutné realizovat v celé ploše celistvě. Tato vrstva musí výborně odolávat podmínkám, kterým bude vystavena: velkým tepelným výkyvům v průběhu dne, mechanickému namáhání například pohybem střešní konstrukce a vahou sněhu a podobně.

K dalším faktorům patří účinky větru, UV záření a chemických látek v ovzduší (prach, agresivní trus ptactva, …).

Systémy asfaltových hydroizolací se vyrábí v různém stupni kvality a každý zákazník si tedy může vybrat přesně podle svých požadavků. Vyšší kvalita nám dává jistotu vyšší trvanlivosti materiálu a snížení nutnosti oprav. Značka Bauder nabízí tři varianty: standardní hmotu, Flex a Top.

Tepelná izolace

Tepelnou izolaci ploché střechy musí tvořit ryze odolné a stabilní materiály, protože budou vystavené náročnému zatížení vysokými teplotami, které mohou dosáhnout až 80 oC. Další zátěž přináší vysoké mechanické namáhání sněhovou pokrývkou nebo hmotností provozních vrstev střechy.

Odtok vody a jeho řešení

Každá plochá střecha vyžaduje řešení odtoku vody. Nutná je konstrukce s minimálně stupňovým spádem. Střechy odvodňované dovnitř musí mít podle ČSN 731901 dva odtoky, nebo jeden odtok a jeden nouzový přepad. Otázka zatížení sněhem či ledem je také záležitostí správného nadimenzování střešního systému.
Požární vlastnosti

Asfaltové pásy, které se v současnosti pro ploché střechy používají, mají vynikající úroveň v mnoha směrech, včetně vlastností protipožárních. Takové střechy lze použít v požárně nebezpečném prostoru i mimo něj.

Je možná rekonstrukce ploché střechy?

Opravy plochých střech a rekonstrukce možné samozřejmě jsou. V případě oprav ale nesmíme situaci podcenit a vždy se vyplatí spolupracovat s odborníky. Jinak by mohla být narušena funkčnost střešního systému ploché střechy. Mnohé poškozující faktory střech eliminovala moderní technologie. Například působení UV záření, které ovlivňuje většinu umělých hmot, střechy nepoškozuje díky speciální povrchové úpravě modifikovanou asfaltovou krytinou v podobě břidličného posypu. Starší typy povrchů bez tohoto ochranného opatření mohou degradovat.
JVF stavservis s.r.o. Poslat poptávku