Sdílet
 

Pozor na správnou údržbu plynových spotřebičů

Datum vydání: 29.04.2009 | autor:
V případě závažné poruchy se můžete obrátit na bezplatnou nonstop telefonní linku, platnou na celém území ČR pro hlášení poruch: 1239. Tato linka však slouží pouze pro případ úniku zemního plynu. Objeví-li se jakékoli jiné problémy, je nutné přizvat zkušeného řemeslníka. A pokud se možným potížím chcete opravdu vyhnout, zajistěte si pravidelnou údržbu plynových spotřebičů. Především pak posezónní údržbu svého plynového kotle.
Foto: GAPA servis, dvojitá regulační souprava
Foto: GAPA servis, dvojitá regulační souprava
Bezpečnostní aspekty plynárenských zařízení a spotřebičů

Plynárenská zařízení a spotřebiče jsou dnes vysoce bezpečné. Dílčí normy a zkušební značky pro instalaci a spotřebiče garantují vysoký standard bezpečnosti. Nezbytná je však i pravidelná údržba instalovaných zařízení. Touto údržbou se můžeme přesvědčit o správném provozu veškerých zařízení.

Bezpečnostní opatření jsou zohledněna už při výrobě plynových spotřebičů. Praktické využívání zemního plynu je proto dnes naprosto bezproblémové. Každý spotřebič musí ještě před povolením k zavedení na trh projít řadou zkoušek. Toto pravidlo samozřejmě platí pro všechny země EU.

Každý takový výrobek je potom označen zkratkou CE (z francouzštiny: Communauté Européenne). Tento znak Evropské unie dokumentuje, že konkrétní spotřebič odpovídá všem základním požadavkům na bezpečnost plynových spotřebičů, platným v Evropě. Značku CE stanovila Evropská unie už v roce 1996, odkdy musí být každý spotřebič v EU touto značkou opatřen.
Foto: GAPA servis, regulátor tlaku pynu
Foto: GAPA servis, regulátor tlaku pynu
Na co by měl dohlížet samotný spotřebitel?

Zda je plynovodní potrubí řádně připevněné a zda je v řádném stavu. Zda je kryt potrubí opatřen větracími otvory a zda jsou větrací vzduchové otvory v místnostech s plynovými spotřebiči otevřené. Na dostatečný přívod vzduchu je nezbytné dbát i při výměně a utěsňování oken.

Dál je nutné zkontrolovat, zda nejsou hadice od spotřebičů k plynovým zásuvkám ohnuté. Plynové sporáky by navíc měly mít dostatečnou bezpečnou vzdálenost od plamene a tepla. Důležité je též kontrolovat, zda hoří všechny viditelné plameny modře a zda zařízení pracuje bez sazí. Zda je provoz zařízení normální, čili bez neobvyklého zápachu a hluku. Podstatné je též dosáhnout bez překážek k domovnímu uzávěru a k plynoměru.

Pokud jsou všechny výše zmíněné body v pořádku, nemělo by hrozit žádné nebezpečí. Vždy se ale vyplatí oslovit zkušeného řemeslníka, který všechna vaše plynová zařízení důkladně zkontroluje a odstraní případné nedostatky. Ty sice mohou být jen drobné, ale pozor, jde o plyn!

Zemní plyn se dlouhodobě osvědčil jako bezpečný energetický zdroj (například i při povodních 2002). Při spotřebě zemního plynu je nutné dobře znát všechny jeho vlastnosti. Je též nutné znát bezpečnostní opatření, díky nimž bezpečně předejdeme možným nehodám.
Foto: GAPA servis, regulátor tlaku pynu
Foto: GAPA servis, regulátor tlaku pynu
Ilustrační foto ČESKÉSTAVBY.cz, plynový kotel
Ilustrační foto ČESKÉSTAVBY.cz, plynový kotel
Všeobecné zásady používání zemního plynu

Zemní plyn je plynem bez zápachu. To by bylo velmi nebezpečné, proto jej plynárenské společnosti ještě před jeho dodáním do distribuční sítě musí opatřovat takzvaným odorantem (silně záchovou látkou). Bez odorantu bychom zemní plyn v případě jeho úniku vůbec necítili.

Jestliže zemní plyn unikne do ovzduší, může společně se vzduchem vytvořit výbušnou směs. Ta se snadno vznítí a zapříčiní tak výbuch a následně požár. Výbušnou směs může iniciovat otevřený oheň (zápalka, svíčka, roztopený krb, …), elektrická jiskra, intenzivní tření a silně rozpálené plochy.

Samozřejmě je nutné předejít možným nehodám a tedy škodám na majetku a zdraví. Na prvním místě jsou proto pokyny pro obsluhu a údržbu plynových spotřebičů. Především je pak nutné dbát na to, aby veškerá plynová zařízení (veškeré spotřebiče a domovní rozvody plynu) byla řádně kontrolována a udržována podle návodů výrobců a dodavatelů. Plynové spotřebiče přitom smíme používat jen k těm účelům, k jakým jsou určené. V místnostech, kde jsou instalované, je navíc nutné řádně větrat.
Ilustrační foto ČESKÉSTAVBY.cz, příod plynu do kotle
Ilustrační foto ČESKÉSTAVBY.cz, příod plynu do kotle
Veškeré zásahy, spojené s opravami a údržbou plynových zařízení potom mohou provádět jen odborné firmy. Tyto firmy musí disponovat oprávněním pro provádění takových prací.

Kde všude nám může zemní plyn unikat?

Na plynových uzávěrech (před plynoměrem, spotřebičem, ale i hlavním uzávěrem plynu), na jakémkoli mechanickém spoji domovních rozvodů, přímo na plynoměru nebo spotřebiči a na domovním regulátoru.

Co je nutné udělat v případě úniku zemního plynu?

Okamžitě uhasit všechny plameny a otevřít dveře a okna. Následně uzavřít všechny uzávěry plynu a pokud je třeba, i HUP (hlavní uzávěr plynu), vyhnout se jakémukoli použití otevřeného ohně (cigarety, zápalky, zapalovač, hořáky, …) a vůbec nemanipulovat ani s elektrickými spotřebiči (včetně například výtahů). Neprodleně poté varovat všechny obyvatele domu a opustit společně s nimi objekt. Nakonec musíme okamžitě informovat poruchovou a pohotovostní službu dodavatele, ovšem z telefonu mimo postižený objekt (mobil, telefonní budka, …). Pro celou ČR v tomto případě platí číslo 1239.
Ilustrační foto ČESKÉSTAVBY.cz, HUP
Ilustrační foto ČESKÉSTAVBY.cz, HUP
Místo, kde zemní plyn uniká, je následně nezbytné zpřístupnit zasahujícím pracovníkům poruchové služby. Ti si poté, bude-li to třeba, přivolají i zástupce Policie ČR a Hasičského záchranného sboru.

Nebezpečí číhá i při špatném spalování zemního plynu

I přesto, že zemní plyn není jedovatý, může se při jeho nedokonalém spalování vytvářet oxid uhelnatý, který jedovatý je. Oxid uhelnatý se při vdechování váže na hemoglobin (krevní barvivo), a to mnohonásobně rychleji než kyslík. Čím větší koncentrace CO2 potom v prostředí je, tím rychlejší je postup otravy a její závažnosti.
Ilustrační foto ČESKÉSTAVBY.cz, domovní rozvod plynu
Ilustrační foto ČESKÉSTAVBY.cz, domovní rozvod plynu
GAPA servis, s.r.o.

GAPA servis, s.r.o.

Praha, U Hostivařského nádr. 276, 10200
Tel: 274 867 139
Web: http://www.gapaservis.cz
E-mail: gapa@gapaservis.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

GAPA servis, s.r.o.

Praha 10, U Hostivařského nádr. 276, 10200
Tel: 274 867 139
Mobil: 608 939 896
Web: http://www.gapaservis.cz
E-mail: gapa@gapaservis.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Pozor na správnou údržbu plynových spotřebičů"

Buďte první a napište komentář k  "Pozor na správnou údržbu plynových spotřebičů"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE