Podstřešní tepelná izolace ušetří tisíce

Nové střechy se dnes již obvykle realizují zateplené a starší střechy se zateplují dodatečně, protože nezatepleným střešním pláštěm uniká velké množství tepla. V horším případě se zateplují alespoň podlahy na starších půdách, abychom eliminovali úniky tepla stropem posledního nadzemního podlaží. Zateplení střechy je výhodnou investicí, která nám ušetří velké množství energie potřebné k vytápění domu. Jaký zateplovací systém však zvolit? Vzduchotěsný zateplovací systém pro šikmé střechy LDS zahrnuje všechny komponenty pro různé skladby zateplení a konstrukce šikmých střech.

Tepelné izolace obecně

Ve stavebnictví se jako tepelně izolační materiál používají expandovaný polystyren EPS, extrudovaný polystyren XPS, PUR a PIR desky, skelná vata (izolační vata), čedičová (kamenná vata), foukané a stříkané izolace atd. Účinnost tepelných izolací udává hodnota součinitele tepelné vodivosti Lambda (W/mK), která se u tepelné izolace pohybuje okolo 0,044 až 0,023 W/mK. Čím je tato hodnota nižší, tím lépe materiál tepelně izoluje. Pro dosažení dobrých tepelně technických vlastností je obvykle potřeba kombinovat minimálně dvě vrstvy tepelné izolace. Nejčastěji izolaci mezi a pod krokvemi.

Tepelně technické vlastnosti střešního pláště

Pro správnou funkci střešního pláště je nutné dosáhnout požadované hodnoty součinitele prostupu tepla. Součinitel prostupu tepla udává míru tepelné ztráty stavební konstrukce. Závisí na kvalitě izolačních materiálu a jejich tloušťce. Čím je tato hodnota menší, tím jsou tepelně-izolační vlastnosti konstrukce lepší. Z hlediska úspory je obvykle žádoucí hodnota pod úrovní doporučené hodnoty. Aby byla výsledná hodnota správě stanovena, je nezbytné zahrnout do výpočtu vliv všech prvků, které jsou v konstrukci obsažené (tepelné mosty, tj. trámů, vzduchových mezer, dřevěných či ocelových roštů atd.).
Tepelný odpor udává, jak je určitá konstrukce schopna bránit prostupu tepla. Čím je hodnosta tepelného odporu vyšší, tím jsou izolační vlastnosti konstrukce lepší. 

Tepelné odpory izolací Knauf Classic při tloušťce 100mm:

  • Knauf Classic 039: 100mm - 2.56 (m2.K/W)
  • Knauf Classic 037: 100mm - 2,70 (m2.K/W)
  • Knauf Classic 035: 100mm - 2.85 (m2.K/W)
  • Knauf Classic 032: 100mm - 3,10 (m2.K/W)
Vyplatí se použít izolace s nižším součinitelem prostupu tepla a zároveň s vyšším tepelným odporem, které jsou sice dražší, avšak počáteční investice se vám vrátí v úsporách za vytápění domu.

Vzduchotěsný zateplovací systém pro šikmé střechy LDS

Systém LDS od společnosti Knauf Insulation je tvořen třemi funkčními vrstvami - podstřešími fóliemi, parozábranami, parobrzdami a těsnícími komponenty, které maximálně umožňují využít velmi dobré vlastnosti této minerální izolace. Pomocí těchto tří vrstev je možné vytvořit několik variant zateplení pro všechny energetické náročnosti konstrukce. Systém LDS lze aplikovat na stropy, stropní podhledy, šikmé střechy a vnitřní i vnější stěny.

Přednosti systému LDS

  • Méně průniků vrutů přes rovinu vzduchotěsné vrstvy. 
  • Rozvody a kabely mohou být vedeny pod rovinou vzduchotěsné vrstvy, aniž by došlo k jejímu poškození. 
  • Konstrukce příčky může končit nad rovinou podhledu a pod rovinou vzduchotěsné vrstvy a nemusí tedy být přerušena. 
  • Větší tloušťka izolace znamená vyšší úsporu energií. 
  • Umožňuje vytvořit skladbu vhodnou pro nízkoenergetické nebo pasivní domy.

Zateplení mezi a pod krokvemi

Díky skladbě zateplení, ve kterém je parozábrana nebo parobrzda mezi vrstvami tepelné izolace pod krokvemi umístěna, je dosaženo vyšší úrovně funkční bezpečnosti této vzduchotěsné vrstvy a tepelně technických vlastností, které odpovídají požadavkům pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Zateplení nad krokvemi

Při zateplení nad krokvemi je tepelná izolace umístěna nad krokví shora, díky čemu je minimalizován vliv tepelných mostů. Jednoduchá konstrukční varianta nabízí dobrý poměr mezi náklady na realizaci a výsledným efektem.

Kombinované zateplení mezi, nad a pod krokvemi

V některých případech je vhodné kombinovat zateplení nad krokvemi, mezi krokvemi a pod krokvemi a dosáhnout tak výborných výsledných hodnot součinitele prostupu tepla při zajištění maximální vzduchotěsnosti na úrovni vnitřní vzduchotěsné vrstvy (parozábrany nebo parobrzdy).
Z mnoha konstrukčních variant izolací Knauf Insulation si můžete vybrat například cenově dostupnou parotěsnou fólii Jutafol N110, reflexní Gutta Guttafol DS ALU, tepelně izolační SUNFLEX ROOF-IN (50m2/bal), která zastoupí až 5 cm izolace, nebo Knauf Classic, či její alternativu Isover DOMO.

Izolace Knauf Classic 039

Izolace Classic 039 je multifunkční materiál vyrobený z minerálních vláken. Vhodný je do konstrukcí lehkých obvodových plášťů, především do konstrukcí na bázi dřeva a kovu a také jako výplň trámových stropů. Vyniká velmi dobrými tepelně i zvukově izolačními vlastnosti, je požárně odolný, drží svůj tvar, ideálně vyplňuje daný prostor, a protože je lehký a na dotek příjemný, dobře se s ním pracuje.