Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

S čím vám pomůže energetický poradce?

Datum vydání: 12.10.2009 | autor:
Už jste někdy využili služeb energetického poradce? Co a jak vám radil? Jaké vzdělání a znalosti má správný energetický poradce mít? Kolik takové poradenství stojí? Jsou informace od energetického poradce opravdu nezávislé? V současné době u nás funguje cca 40 takzvaných středisek EKIS (Energetická konzultační a informační střediska), která jsou zastoupena ve všech krajích ČR. Energetické poradenství EKIS je bezplatná služba, která je určena široké veřejnosti, zástupcům veřejné správy a samosprávy i podnikatelům. V těchto střediscích pracuje více než 100 kvalifikovaných energetických poradců.
.
.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Kdo je vlastně ENERGETICKÝ PORADCE?

Energetičtí poradci musí prokázat svou odbornou způsobilost, tedy vzdělání a praxi v oboru. Jsou povinni poskytovat pouze objektivní a nezávislé informace. Zájemcům jsou dotazy zodpovídány osobně, telefonicky a emailem. Dotazy se mohou týkat například cen energií, vytápění, přípravy teplé vody, měření a regulace, větrání a rekuperace, kogenerace, zateplování budov, nízkoenergetických a pasivních domů, osvětlení, úsporných opatření v průmyslu, solární termiky a fotovoltaiky, biomasy, větrné a vodní energie, dotací na energeticky úsporná opatření a obnovitelné zdroje a legislativy.

Poradenství je financované ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - z Programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu. Seznam středisek EKIS je uveden na http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS/.

Budeme mít nové energetické poradce

Energy Centre České Budějovice (ECČB) také patří do sítě středisek EKIS, a to již od roku 1998. Za tuto dobu poskytlo více než 8.000 bezplatných konzultací.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
„Nejčastěji k nám lidé chodí pro radu, jak a čím mají zateplit svůj rodinný nebo bytový dům, čím mají vytápět a kde je možné získat dotace. Chodí k nám také zástupci měst a obcí s dotazy, jak mají snížit spotřebu energií ve školách a dalších veřejných budovách, i podnikatelé, kteří se v poslední době nejčastěji ptají na fotovoltaické elektrárny,“ uvádí Mgr. Ivana Klobušníková, ředitelka ECČB.

ECČB již od svého vzniku úzce spolupracuje s Hornorakouským svazem pro úspory energií (O. Ö. Energiesparverband), který kromě energetického poradenství a informační a vzdělávací práce v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů také vzdělává energetické poradce. Vzdělávací kurzy pro energetické poradce již v Horním Rakousku absolvovalo na 850 zájemců.

Po vzoru svazu Energiesparverband se také ECČB rozhodlo uspořádat řadu vzdělávacích kurzů pro energetické poradce v České republice. Při organizaci kurzu budou využity zkušenosti od hornorakouských kolegů. Po delším hledání možnosti financování tohoto kurzu se konečně ECČB podařilo získat finanční podporu Evropské unie, a sice z Programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika – Rakousko 2007 – 2013. Z tohoto programu bude možné uspořádat 3 vzdělávací kurzy pro energetické poradce, které budou pro účastníky kurzu bezplatné (v Horním Rakousku zájemci za takovýto kurz zaplatí 688,- Euro!).
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Účastníci kurzu budou v 50 vyučovacích hodinách podrobně seznámeni s tématy týkajícími se úspor energií, energetiky staveb, nízkoenergetických a pasivních domů, vytápění, větrání, ale i obnovitelných zdrojů energie a dotací. Zazní také netradiční prezentace, například na téma feng-shui, komunikace se zákazníkem v energetickém poradenství a jiné. Po absolvování kurzu by měli být jeho účastníci schopni poskytovat základní energetické poradenství a kurz by mohl být vhodným odrazovým můstkem k dalšímu vzdělávání. Přednášet na kurzu budou přední čeští a hornorakouští odborníci a jeden den bude věnován odborné exkurzi do Horního Rakouska.

Na závěr kurzu absolvují účastníci závěrečné písemné a ústní zkoušky a obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Kurz je určen nejen stávajícím či budoucím energetickým poradcům, ale také příslušným zástupcům měst, obcí a krajských úřadů, zaměstnancům výrobců a dodavatelů energií, zástupcům podnikatelů, studentům a angažovaným zájemcům z řad veřejnosti. První kurz se uskuteční v druhé polovině října 2009, další je naplánován na březen 2010, oba v Českých Budějovicích.

Kurz organizuje Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s O.Ö. Energiesparverband, E.ON a Energie AG O.Ö. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "S čím vám pomůže energetický poradce?"

Buďte první a napište komentář k  "S čím vám pomůže energetický poradce?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE