Naučte se uspořit energie

Naučte se uspořit energie

Navštivte konferenci Světové dny úspor energií a jeden z největších evropských veletrhů v oblasti ekologické energie, Veletrh úspor energií. Využijte nabídky ECČB a získejte nejen zvýhodněné vstupné na konferenci i veletrh v hornorakouském Welsu, ale i možnost jednodenního autobusového zájezdu na veletrh. Opět za nízkou cenu.

Co je pasivní dům?

Co je pasivní dům?

Pasivní dům (passiv Haus), termín, který je v Evropě skloňován už 20 let, u nás zatím novinka, i když českými normami už dlouho podchycená. Co je pasivní dům, jaká kritéria musí splňovat a jak si stojí v porovnání s další výstavbou, tradiční i netradiční?

Proč vytápět rodinný dům peletkami

Proč vytápět rodinný dům peletkami

Dřevní peletky jsou pod vysokým tlakem lisovaný dřevní odpad z pil a dřevozpracujících firem (většinou bez přísady pojiv). Oproti peletkám dřevním se vyrábějí i rostlinné, u nás však ještě není dostatečně zajištěna jejich distribuce. Dřevní peletky přitom prodávají už i uhelné sklady a pořídíte-li bílé, pouze z dřevní hmoty a bez příměsí, budete vytápět nejúčinněji.

S čím vám pomůže energetický poradce?

S čím vám pomůže energetický poradce?

Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce není určen jen pro budoucí poradce, ale i pro zástupce měst, obcí a krajských úřadů, zaměstnance výrobců a dodavatelů energií, zástupce podnikatelů, studentů a angažovaných zájemců z řad veřejnosti. První kurz se uskuteční v druhé polovině října 2009, další v březnu 2010.

Topit biomasou je ekonomické i ekologické

Topit biomasou je ekonomické i ekologické

Vytápění tradičními tuhými palivu nejprve marně odolávalo plynofikaci našich obcí, se zdražením zemního plynu jsme se však začali k tuhým palivům vracet. Jenže je známé, že vytápění uhlím není dostatečně účinné a je velmi neekologické. Jaké alternativy tedy dnes máme a co vše je možné považovat za paliva?

Desatero pasivního domu

Desatero pasivního domu

V následujícím článku se nemodlíme a ani nechceme slovem DESATERO jakkoli urazit věřící. Destaero nízkoenergetické a pasivní výstavby chápeme jako soubor kritérií, která při vzájemné vyváženosti vyprodukují dům, ve kterém uspoříme na energiích co nejvíc a snížíme i emise CO2. Postavíme tak dům nového tisíciletí, dům pro život.

Zateplujeme dům a střechu

Zateplujeme dům a střechu

Plánujete zateplení staršího domu a je tedy vaším cílem uspořit na energiích? Chcete dokonce zateplit novostavbu, abyste dosáhli nízkoenergetického či pasivního standardu? Chcete na zateplení stavby žádat o dotaci?

Hledáte informace o úsporách energií?

Hledáte informace o úsporách energií?

Zúčastněte se vzdělávacích exkurzí, které organizuje Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s O.Ö. Energiesparverband. 6 vzdělávacích exkurzí o úsporách energií a obnovitelných zdrojích proběhne mezi 10.9. a 15.10. 2009 vždy ve čtvrtek, v Horním Rakousku.

Čerpejte teplo ze Slunce

Čerpejte teplo ze Slunce

Jak můžete uspořit energii potřebnou pro ohřev teplé vody i vytápění a přitom získat dotaci? Dotační program Zelená úsporám podporuje vybavení vašeho domu solárními kolektory. Ale POZOR, nikoli fotovoltaickými panely pro výrobu eletřiny.

Jak získat čistou energii?

Jak získat čistou energii?

Malá vodní elektrárna není jen zmenšená verze velké vodní elektrárny. Vyžaduje speciální zařízení, aby splňovala základní požadavky na jednoduchost, vysoký výkon, co nejvyšší spolehlivost a snadnou, laickou obsluhu.
Hlavním požadavkem při využití vodní energie je vytvoření umělého spádu, aby voda vedená přívodním kanálem či potrubím do turbíny vtekla zpět do říčního proudu pod elektrárnou. Malá vodní elektrárna je především „silou toku řeky“ (není k ní tedy nutná výstavba velkých přehrad a nádrží).

Ekologické stavby kolem nás

Ekologické stavby kolem nás

Účastníci exkurze do Rakouska, nazvané „Výlet k Hornorakouským sousedům – stavby minulosti a budoucnosti“, se mohli seznámit s opravdu zajímavými ukázkami ekologických staveb, a to jak z dávné minulosti, tak i směřujících do budoucnosti. Z exkurze jsme pro vás připravili fotografie a odborné komentáře k nízkoenergetickým a pasivním domům, které jsme u sousedů viděli.

S čím nesouhlasí Jihočeský kraj

S čím nesouhlasí Jihočeský kraj

Návrh, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí vyvolává podle krajských představitelů obavu, že téměř veškeré rozvojové možnosti jihočeského regionu by při takovéto ochraně přírody musely vzít za své. To samé platí i pro krajem připravované projekty a záměry. Proč s ministerským návrhem kraj nesouhlasí, na to nám odpověděl první náměstek hejtmana Jihočeského kraje Jiří Vlach.