Sdílet
 

Poruchy a vady sklepů II. díl

Co všechno může způsobit poruchy podsklepených prostor v domě? Jak poznat první příznaky a jak vady napravit?

Datum vydání: 07.10.2005 | autor:
Suterén je část budovy, která je zcela nebo částečně zapuštěna v terénu. Tyto prostory bývaly velmi často využívány jako byty. V současné době jsou suterénní prostory používány komerčně (kanceláře, galerie, archivy či restaurace). To s sebou pochopitelně přináší i podstatně vyšší nároky, na které se v době výstavby ani v době pozdějšího využívání nehledělo. A tak dochází k nejrůznějším poruchám a vadám.

Typy poruch:

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
 1. Zatížení silou uprostřed rozpětí
  Velmi častou poruchou je trhlina ve vrcholu klenby, kterou způsobí menší síla. V případě větší síly ale vznikají tahové trhliny ve vrcholu klenby, konkrétně na jejím líci a jejím rubu. U ploché klenby dochází k posunutí zdí. Takováto klenba je označována jako klenba rozestouplá.
 2. Nesymetrické svislé zatížení
  Způsobuje na rubu tahové trhliny ve vrcholu, v nezatížené části klenby a na jejím líci tahové trhliny pod místem svislého zatížení. Proti tahovým trhlinám pak vznikají trhliny tlakové.
 3. Posun opěry
  Trhliny se rozevírají na rubu klenby v blízkosti posunuté opěry. Další trhliny se rozevírají na rubu klenby ve vrcholu a v blízkosti stabilní opěry.
 4. Pokles opěry
  Pokles jedné opěry způsobí trhliny na líci klenby a tahové i smykové trhliny v blízkosti klesající opěry.
 5. Drcená klenba
  Jde o opak klenby rozestouplé. Tato vada vzniká díky velkému vodorovnému tlaku sousední klenby nebo zeminy za zdí.
 6. Teplotní zatížení
  Teplotní zatížení je velmi častou poruchou. Teploty nad klenbou nebo pod klenbou není stejná. V případě, že je teplota nad klenbou vyšší a tloušťka kleneb a násypů je malá, pak dochází k tahovým trhlinám na rubu klenby a tlakovým trhlinám na lící klenby. V opačném případě, je také opačný průběh trhlin.
Vznik trhlin pochopitelně závisí na statickém modulu klenby.

Dřevěné trámy napadají dřevokazní škůdci a stropní konstrukce se dostává do havarijního stavu.
Ocelové nosníky kleneb jsou zase ohroženy korozí, která snižuje nosnost konstrukce.
Železobetonové stropy mohou být postiženy degradací betonu a korozí málo kryté výztuže. Nejvíce je ničí vlhkost a nevhodný způsob založení.

Platí: změna podmínek (změna zatížení, vlhkosti, teploty) způsobuje změnu způsobilosti stropu vyhovět novým podmínkám.
U samostatných tesaných suterénů může docházet k poruchám v hornině. Objevují se nejen trhliny, pukliny, vlhkost či nové vodní přítoky (ale také v konstrukcích vložených do sklepa). Ve všech případech jde o zhoršení stability a bezpečnosti.

Příčinou poruch tesaných sklepů jsou nové silnice, zvýšená dopravní zatíženost, stavební úpravy v okolí a nevhodně vedené podzemní inženýrské sítě.
Za poruchami může být i vzdálenější úprava terénu nebo objektů, která způsobí změnu vodního režimu podzákladí. Pokud se tyto negativní vlivy budou stupňovat, může dojít k destrukci horniny a zavalení sklepa.

V případě samostatných zděných suterénů jde o pozůstatek starších (dnes již neexistujících objektů) nebo o sklad produktů zemědělství. Starší sklepy se stavěly z relativně odolných materiálů (kámen a cihla) a od jiných sklepů se liší zatížením.

Proti vodorovnému tlaku zeminy působí pouze vodorovná složka reakce klenby. Svislý tlak působí jen od nadloží sklepa. A poruchy? Většinou jde o posuny a deformace zdí (především pokud v patě zdí není pevná podlaha, ale pouze udusaná hlína). Dále se vyskytuje deformace klenby, kde při posunu zdí může dojít k nadzvednutí a zlomení klenby.

Boční vodorovné tlaky zeminy v případě suterénů pod domy vylučuje větší svislé zatížení. Poruchy jsou lokální a bývají způsobeny přetížením sklepních stropů. Dochází pak k deforamcím klenby a dalším vadám zdí v jejich patě. Větší svislé zatížení zdí způsobuje jejich sedání, klenby jsou porušeny trhlinami u patek a ve středu.

Novější suterény s klenbovými pasy na sloupech, valenými klenbami nebo klenbami do ocelových nosníků mají tu nevýhodu, že nejsou tak stabilní jako těžké a prostorově uzavřené starší typy.

I malé vodorovné síly dokáží zdeformovat klenbové pasy. Poklesy pilířů a zdí pak mohou způsobit rozsáhlé poruchy v souboru sklepů. Jak ve svislých tak vodorovných konstrukcích.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Poruchy a vady sklepů II. díl"

Buďte první a napište komentář k  "Poruchy a vady sklepů II. díl"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE