Jak zachránit staticky narušený dům?

Jak zachránit staticky narušený dům?

Pokud má váš dům porušenu statiku, je třeba rychle zasáhnout. Mnohdy může jít i o bezprostřední záchranu objektu, jindy o zamezení ještě většímu poškození.

Nepodceňujte statiku svého domu

Nepodceňujte statiku svého domu

Statika je součástí dynamiky a řeší mechanické vztahy. Zabývá se tělesy, která se v určité vztažné soustavě nacházejí v klidu, silami, které mezi těmito tělesy působí a rovnováhou takového systému. Není však cílem tohoto článku vykládat fyzikální pojmy, nýbrž poukázat na nezbytnou úlohu statiky v moderním stavebnictví.

Poruchy a vady sklepů II. díl

Poruchy a vady sklepů II. díl

Suterén je část budovy, která je zcela nebo částečně zapuštěna v terénu. Tyto prostory bývaly velmi často využívány jako byty. V současné době jsou suterénní prostory používány komerčně (kanceláře, galerie, archivy či restaurace). To s sebou pochopitelně přináší i podstatně vyšší nároky, na které se v době výstavby ani v době pozdějšího využívání nehledělo. A tak dochází k nejrůznějším poruchám a vadám.

Poruchy a vady sklepů I. díl

Poruchy a vady sklepů I. díl

Suterén je část budovy, která je zcela nebo částečně zapuštěna v terénu. Dříve byly tyto prostory využívány jako sklepy, sklady a případně i jako dílny. Na konci 19. století, kdy docházelo k čilému stavebnímu ruchu, se začalo využívat i ne příliš příznivě položených pozemků ve svazích. Díky rozdílné výškové úrovni v půdorysech staveb začala vznikat podlaží z jedné strany nad nebo v úrovni terénu, z druhé strany pak zcela zapuštěná. Tyto prostory bývaly velmi často využívány jako byty. V současné době jsou suterénní prostory využívány komerčně (kanceláře, galerie, archivy či restaurace). To s sebou pochopitelně přináší i podstatně vyšší nároky, na které se v době výstavby ani v době pozdějšího využívání nehledělo. A tak dochází k nejrůznějším poruchám a vadám.

Ideální volba pro stavbu V. díl

Ideální volba pro stavbu V. díl

Připravili jsem pro vás analýzu příčin vad a následně vznikajících poruch cihelných svislých a vodorovných konstrukcí. Poruchy vznikají jako důsledek vad projektu stěnových a stropních konstrukcí, vad projektu otopné soustavy a vad při realizaci stavebního díla. Poruchy též může způsobit nevhodný provozní režim otopné soustavy, nedostatečné větrání či nadměrný vývin vodních par a další.