Sdílet
 

Nepodceňujte statiku svého domu

Datum vydání: 25.08.2009 | autor:
I v dobách, kdy nám pro stavbu obydlí vystačila hlína, kámen a dřevo, jsme pro jejich konstrukce využívali pravidelné geometrické útvary. Nosné stěny musely udržet zastřešení a kdybychom začali počítat, zjistíme, že každý takový přístřešek měl i své těžiště a podobně. Dnes nám statici sofistikovaně určí takové dimenze jednotlivých prvků konstrukce, aby celá soustava přenesla definovaná zatížení (včetně průhybů a deformací) podle definovaných tolerancí.
Foto: PEKO - GDS
Foto: PEKO - GDS
Statika je především matematikou

Práce statika stojí především na výpočtech, které jsou u složitějších konstrukcí zjednodušované na soustavy základních prvků, následně počítaných a dimenzovaných samostatně. Jednotlivé prvky jsou spolu spojené v takzvaných styčnících, kde musí být všechny síly v rovnováze, jinak by konstrukce nemohla setrvávat v klidovém stavu. Lidově řečeno – stavba by se neustále deformovala, v horším případě by se rovnou zhroutila.

V zásadě známe tři druhy podepření konstrukcí ve všech směrech. Vetknutí, které přenáší všechny síly a momenty, kloub, který momenty napřenáší a posuvný kloub, který nepřenáší momenty ani síly.

Mezi základní prvky konstrukcí patří:
 • deska (nejčastěji vodorovný nebo zalomený plošný prvek, namáhaný především silami kolmými k jeho rovině)
 • diafragma (nejčastěji svislý plošný prvek, využívaný k zavětrování konstrukcí, který je namáhaný diagonálními silami)
 • sloup (tyčový prvek, který je namáhaný na tlak, případně tlak mimostředný)
 • táhlo (tyčový prvek, který je namáhaný především tahovými silami)
 • nosník (tyčový prvek, který je namáhaný především kolmo na jeho delší stranu, obvykle podepřený na obou svých koncích)
 • konzola (tyčový či plošný prvek, který je namáhaný především kolmo na jeho delší straně či kolmo k ploše, jeden konec konzole je volný, druhý vetknutý)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
S čím nám statik pomůže?

Obrátíte-li se na statika, pomůže vám odstranit statické poruchy stavby, které by se v budoucnu jen rozšiřovaly a staticky váš objekt zajistí (od posouzení, návrhu, řešení a projekt, až po samotnou realizaci). Objevily se v nosných stěnách vašeho domu praskliny? Chcete vyměnit střešní krytinu, ale trváte na zachování stávajícího krovu? Budujete podkrovní byt? Ve všech těchto a mnoha dalších případech se bez statika neobejdete.

Pro zkušeného statika jsou přitom výzvou náročnější řešení. Ta se totiž mohou přeměnit na  zajímavé interiérové situace. Mnohé navržené nosné prvky mohou být zajímavou součástí jak moderních, tak rustikálně laděných interiérů, nebo interiérů v různých retro stylech.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Kdo je statik?

Bez nosných konstrukcí není staveb a právě nosnými konstrukcemi se zabývá statik. Nosná konstrukce každé stavby je po celou její životnost vystavena působení různých účinků. Na nosné konstrukce působí jejich vlastní hmotnost, hmotnost osob uvnitř a interiérového vybavení (nábytku a různých ozdobných i praktických předmětů), hmotnost sněhu, vítr a také případné zemětřesení, které je u nás sice vzácností, málokdo však ví, že žijeme na tektonicky velmi činném území. Silnější zemětřesení by jistě významně promluvilo do statiky mnoha našich staveb.

Statiku staveb mohou vypracovávat pouze autorizovaní stavební inženýři s potřebnou kvalifikací, praxí a znalostmi aktuální legislativy. Pokud jakkoli zasahujeme do nosné konstrukce stavby, způsobíme nový stav, se kterým se při původním návrhu konstrukce s největší pravděpodobností nepočítalo. Proto je nutné, aby každý zásah do konstrukce statik posoudil. Často se stane, že i na první pohled drobná stavební úprava představuje značné riziko.
Foto: PEKO - GDS
Foto: PEKO - GDS
Statika a menší stavební úpravy

Na nezbytný statický posudek a návrh řešení nejčastěji zapomínáme při menších stavebních úpravách, které nepodléhají stavebnímu povolení. Vyloženě českou realitou i raritou zároveň je hromadné rekonstruování bytů bez stavebního povolení a tedy i bez statického posudku. Pokud se pak propadne strop, nebo zřítí příliš zatížený krov, je už pozdě.

Bohužel se mylně domníváme, že žijeme v oblasti s minimálním vlivem přírodních katastrof. Žádná zemětřesení, hurikány či vlny tsunami. Ovšem už jen nečekaně rychle rozvodněné potoky a říčky nám každý rok dokážou, jak jsou na tom mnohé naše stavby ze statického hlediska špatně. A letošní povodně dokonce překvapily i velkým počtem lidských obětí.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), konstrukce krovu a plošné spojovací prvky
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), konstrukce krovu a plošné spojovací prvky
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), často nezbývá nic jiného, než začít demolicí
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), často nezbývá nic jiného, než začít demolicí
Odstrašující případ

Konkrétní případ: Nad koupelnou a WC byl starý sypaný strop a na něm vybudovaná terasa. Strop kdysi sloužil jako podlaha prvního podlaží přístavku, který však byl částečně zbourán a stropem několik let zatékalo. Nový majitel domu chtěl další degradaci stropu zabránit tím, že na něm vybudoval terasu, na kterou má přístup z ložnice a pod ní právě koupelnu a WC bytu v přízemí. Terasu však špatně izoloval a do kdysi tradiční vysypávky stropu kátrovanou sutí stále zatékalo. Po několika letech se strop zřítil do koupelny, jelikož staré nosné trámy stropu už byly natolik ztrouchnivělé, že tíhu stropu s vysypávkou a betonu terasy včetně dlažby neunesly. Bylo jen štěstí majitele objektu, že nájemník chvíli před zřícením stropu vyšel ze sprchy.

Pokud by ale byl před budováním terasy přivolán statik, zjistil by, zda mnoho let působení klimatických vlivů na strop, který nebyl v žádném případě budován jako plochá střecha, natolik ovlivnilo jeho statiku, že musí být zbořen, nebo alespoň nějak vyztužen.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), odbourání nevyhovujícího zdiva
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), odbourání nevyhovujícího zdiva
Co je doma, to se počítá

Zmíněný případ podléhal pouze ohlášce na stavebním úřadu. Ani tou se však 'domácí kutil' nezabýval. Obecně platí, že pouhé ohlášce podléhají ty stavební úpravy, při kterých se podstatně nemění vzhled stavby, nezasahujeme do jejích nosných konstrukcí a neměníme způsob používání stavby. Potom není nutné ani stavební povolení, ani posudek statika. Uvedený případ je však sporný, jelikož do nosné konstrukce zasahováno bylo.

Nosnou konstrukci ale neovlivní třeba vybourání nenosné příčky nebo výměna starých oken za nová. Pokud však vyzdíme příčku na jiném místě, kde může ovlivnit statiku stropu, respektive jej nepříjemně zatížit, o zásah do nosné konstrukce jde. Stavebníci ale stavební úpravy často dokonce ani neohlásí. Vždyť co dělám uvnitř, nikdo přece nevidí.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), náročná výstavba
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), náročná výstavba
Statika a velké stavební úpravy

Jakýkoli velký stavební zásah je pak stavebním povolením vyloženě podmíněn a to se už bez statického posudku neobejde. Na druhou stranu jsou však ze statického hlediska velmi citlivé i menší stavební zásahy třeba na balkónech. Chceme-li balkón zasklít či zastřešit, může dodatečně instalovaná konstrukce svou vahou způsobit statické poruchy.

Pozná statickou poruchu i laik?

A jak byť jen pouhý laik na první pohled pozná, že statika jeho domu je narušena? Pokud je narušena celistvost nebo rovinnost střešní krytiny, je to jasný signál, že budeme muset investovat do rekonstrukce krovu. Pokud ve stěnách nebo stropech vidíme trhliny a praskliny, určitě nestačí jejich vyspravení maltou. Máme-li potíže s otevíráním a zavíráním dveří nebo oken, opět můžeme předpokládat, že problém je ve statice domu (nosná konstrukce se deformuje).

Statika a koupě staršího objektu

Přitom jsou sanace mnohých poruch velmi náročné jak technicky, tak po finanční stránce. Kupujeme-li tedy starší objekt, měli bychom statika požádat o pomoc už před koupí. Jinak se můžeme dostat do situace, že si podle lidového rčení „koupíme zajíce v pytli.“
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), historické centrum Českého Krumlova
Ilustrační foto (www.shutterstock.com), historické centrum Českého Krumlova
PEKO - GDS s.r.o.

PEKO - GDS s.r.o.

Praha, Lomnického 812/6, 14200
Web: http://www.peko-gds.cz/
E-mail: peko.cz@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

PEKO - GDS s.r.o.

Praha 4, Lomnického 812/6, 14200
Mobil: 608 706 294
Web: http://www.peko-gds.cz/
E-mail: peko.cz@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Nezničte cizí majetek kácením stromů!Nezničte cizí majetek kácením stromů!

  Každý strom má svou životnost. Ať už z hlediska stáří, onemocnění nebo z důvodu přírodního či mechanického poškození. Jsou ale i případy, kdy lidé chtějí strom odstranit z jiných důvodů. Ať už je to kvůli velikosti…

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací…

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních…

Diskuze na téma "Nepodceňujte statiku svého domu"

Buďte první a napište komentář k  "Nepodceňujte statiku svého domu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE