Sdílet
 

Poslední Vienna Tech překvapil

Datum vydání: 18.01.2011 | autor:

Vienna Tech 2010 byl třetím ročníkem mezinárodního technického veletrhu ve Vídni. Veletrh se koná každé 2 roky a je zaměřen na střední a východní Evropu. Letos se konal v termínu 12. až 15. října a zastřešil 6 odborných veletrhů: AUTOMATION AUSTRIA - zaměřen na průmyslovou automatizaci; ENERGY-TEC - zaměřen na energetické systémy a distribuci energie; IE – INDUSTRIE ELEKTRONIK - zaměřen na průmyslovou elektroniku; INTERTOOL - zaměřen na výrobní technologie; MESSTECHNIK - zaměřen na měřicí techniku; SCHWEISSEN/JOIN-EX - zaměřen na sváření. Přinášíme vám rozhovor s Mathiasem Limbeckem, ředitelem společnosti Reed Exhibitions.

Copyright: Reed Messe Wien, G. Szuklits Copyright: Reed Messe Wien, G. Szuklits
Copyright: Reed Messe Wien, G. Szuklits
Copyright: Reed Messe Wien, G. Szuklits Copyright: Reed Messe Wien, G. Szuklits
Copyright: Reed Messe Wien, G. Szuklits

Jak dlouho už vykonáváte svoji funkci a co Vám Vaše snažení přináší?

Matthias Limbeck: Ve společnosti Reed Exhibitions v Rakousku pracuji jako ředitel pro marketing a nové obchodní příležitosti (New Business) již jedenáct let a několik let také jako ředitel pro rozvoj podnikání (Business Development) ve střední a východní Evropě. V této funkci se zabývám průběžnou optimalizací našeho portfolia akcí ve Vídni a Salcburku. 

Naším cílem je pořádat úspěšné odborné veletrhy i veletrhy určené široké veřejnosti pro nejrůznější obory a fungovat jako „zprostředkovatelé vztahů“, kteří umožní navazování cenných kontaktů v rámci jednotlivých oborů i mezi vystavovateli a návštěvníky.

Kolikátý ročník veletrhu Vienna-Tec se letos konal a jaké bylo hlavní téma tohoto veletrhu? + Co nového přinesl letošní veletrh Vienna-Tec?

Matthias Limbeck: „VIENNA-TEC 2010“ byl již třetím ročníkem největšího a nejvýznamnějšího rakouského průmyslového odborného veletrhu, který jednou za dva roky organizuje společnost Reed Exhibitions Messe Wien. Veletrh „VIENNA-TEC“ je spojením šesti renomovaných průmyslových odborných veletrhů „AUTOMATION AUSTRIA“, „ENERGY-TEC“, „IE- INDUSTRIEELEKTRONIK“, „INTERTOOL“, „MESSTECHNIK“ a „SCHWEISSEN/JOIN-EX“ pod jednou střechou. 

Na veletrhu „VIENNA-TEC 2010“ se jako hlavní téma poprvé objevila účinnost vynaložené energie. Někteří vystavovatelé se soustředili právě na toto téma, které je pro průmysl vysoce aktuální a krajně důležité, a energetická efektivita se pak táhla jako červená nit ve formě četných zajímavých akcí celým rámcovým programem veletrhu. Vystavovatelé poukazovali na význam opatření zaměřených na účinné vynakládání energie a na základě konkrétních příkladů dokazovali, jaké jsou možnosti úspor energie v jednotlivých průmyslových oblastech.
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik

Jak velká byla celková výstavní plocha a kolik vystavovatelů se veletrhu zúčastnilo?

Matthias Limbeck: Na veletrhu „VIENNA-TEC 2010“ představilo zhruba 570 vystavovatelů a okolo 600 dalších zastoupených firem z 23 zemí své novinky na celkové výstavní ploše 45 000 metrů. Byly tak obsazeny všechny čtyři veletržní haly vídeňského výstaviště.

Zajímaly se o tento veletrh také české firmy nebo přesněji řečeno vystavovatelé z České republiky?

Matthias Limbeck: Ano, v rámci veletrhu „VIENNA-TEC“ se představilo jedenáct podniků z České republiky. Kromě toho jsme v první den konání veletrhu v rámci naší akce Matchmaking-Event zaměřené na navazování mezinárodních kontaktů přivítali českou delegaci. Akce Matchmaking-Event byla poprvé pořádána Rakouskou hospodářskou komorou (Außenwirtschaft Österreich), Rakouskou společností na podporu výzkumu, sítií Enterprise Europe Network a naším pražským partnerem, společností Schwarz & Partner. V rámci této burzy mezinárodní spolupráce šlo o iniciování bilaterálních setkání zástupců malých a středních podniků, průmyslu a výzkumných ústavů z celé Evropy a podporu jejich spolupráce v oblasti výrobních technologií.

Jak zapůsobila hospodářská krize na průmysl a s ním související průmyslové veletrhy?

Matthias Limbeck: Třetí ročník veletrhu „VIENNA-TEC byl samozřejmě očekáván s velkým napětím právě kvůli hospodářskému vývoji v uplynulých dvou letech. Průběh a výsledek veletrhu však ukázaly, že vystavovatelé byli s veletrhem „VIENNA-TEC 2010“ velmi spokojeni. Po znovunastartování německého průmyslu se v tomto roce rozjelo i rakouské hospodářství. Investoři postupně přestávají brzdit. Přitom si musíme uvědomit, že vývoj, který zaznamenáváme dnes v Německu, se u nás většinou projeví s určitým zpožděním, průměrně zhruba po půl roce. Celkově tento pozitivní trend zesiluje, jak jsme mohli zjistit i v rámci veletrhu VIENNA-TEC 2010“.
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik

Jak reaguje společnost Reed Exhibitions na krizi? Došlo / dochází ke změnám koncepce a inovacím?

Matthias Limbeck: Naše veletrhy jsou zrcadlovým obrazem odvětví. Samozřejmě jsme v úzkém spojení s klíčovými hráči jednotlivých odvětví, abychom mohli sledovat vývoj v reálném čase, zachytit signály a reagovat. Například pro veletrh „VIENNA-TEC“ máme odborného poradce – grémium, ve kterém působí zástupci předních podniků daného oboru a které se pravidelně schází, aby společně prosadilo ideální koncepci akce. Například hlavní téma „energetická efektivita“ jsme zvolili na základě jednání s odborníky z dané oblasti, a také při rámcovém koncipování celého programu veletrhu „VIENNA-TEC“ hrají vystavovatelé rozhodující úlohu.

Můžete srovnat chování a očekávání návštěvníků veletrhu v minulosti a dnes? Můžete porovnat také chování a očekávání návštěvníků z různých zemí? Protože určitě máte přehled a navštívil jste mnoho mezinárodních veletrhů… můžeme říci, že některé země trpí krizí více než jiné? 

Matthias Limbeck: To je velmi složitá otázka. Očekávání návštěvníků veletrhů totiž nezávisí ani tolik na místě konání jako především na vývoji daného odvětví. Přitom je třeba rozlišovat mezi návštěvníky odborného veletrhu a návštěvníky veletrhu určeného široké veřejnosti. Některá odvětví jsou určitě zasažena silněji než jiná a velké rozdíly plynou také z aktuální hospodářské situace v jednotlivých zemích. 

Očekáváte v budoucnosti další propad, stabilizaci nebo dokonce růst?

Matthias Limbeck: Pokud jde o průmysl, při veletrhu „VIENNA-TEC 2010“ jsme pozorovali pozitivní náladu, která nám dovoluje očekávat mírný růst. V nadcházejícím roce má společnost Reed Exhibitions opět na programu dvě akce zaměřené na průmyslová odvětví: první je odborný veletrh pro elektrotechniku „Power-Days“ v Salcburku, druhý je specializovaný na automatizaci, má název „Smart Automation“, a uskuteční se v říjnu v Linci. Očekáváme, že oba tyto odborné veletrhy navážou na pozitivní trend. 
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik

Je vůbec možné poznat během jednoho veletržního dne alespoň to nejdůležitější?

Matthias Limbeck: Samozřejmě, právě při odborném veletrhu je pro přínos návštěvy veletrhu rozhodující také plánování a příprava ze strany návštěvníků. Návštěvu veletrhu se jim snažíme usnadnit pomocí našeho webu, kde je katalog vystavovatelů, partnerů pro jednání i plánky hal. K orientaci napomáhá i včasné oznámení rámcového programu a katalog veletrhu, který je k dispozici v místě konání akce.

Kolik peněz potřebuje návštěvník veletrhu na vstupné, případné přenocování a stravování na den?

Matthias Limbeck: Při veletrhu „VIENNA-TEC 2010“ se denní vstupenka prodávala za 17 EUR. Naše návštěvnické centrum může na základě znalosti prostředí a kontaktů na hotely a restaurace pomoci při plánování cesty do Vídně. Konkrétní výše výdajů za ubytování a stravování však samozřejmě z velké části závisí na individuálních přáních návštěvníků.
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik
Copyright: Reed Exhibitions Wien, Andreas Kolarik
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Poslední Vienna Tech překvapil"

Buďte první a napište komentář k  "Poslední Vienna Tech překvapil"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE