Postavit dům na klíč nebo svépomocí? Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky Pokud si kladete takovou otázku, zvažte dopředu všechna pro a proti. Stavba rodinného domu má svá úskalí. Ať už stavíte svépomocí nebo si na stavbu zjednáte firmu, počítejte s tím, že se vždy vyklube něco, s čím jste nepočítali. Pokud stále váháte, zda ušetřit a stavět svépomocí nebo starosti, plány a sny o bydlení svěřit firmě, měli byste znát všechny výhody a úskalí.

Stavět svépomocí
Stavět svépomocí přináší úsporu finančních prostředků, za předpokladu, že se do ní pouští člověk zkušený řemesel a stavebních materiálů. Obvykle je toto snadným řešením u lidí, kteří pracují v oboru a mají široký okruh známých a příbuzných, kteří se pohybují ve stavebním odvětví. Pro ty, kteří však tyto zkušenosti nemají, se může stát taková stavba noční můrou. Nejenže se ve finále může prodražit, ale můžete také později zjistit, že na to nebudete stačit. V takovém případě se může stát, že stavba nebude mít konce a vašeho vytouženého domu se hned tak nedočkáte.
Je třeba také myslet na to, že na vaši stavbu musí dohlížet odborný dozor, který zajistí, že stavba bude provedena podle všech platných norem a předpisů. Obrovskou výhodou při takové stavbě je, že majiteli a staviteli domu prošel pod rukou veškerý materiál a přesně ví, kde jsou jaké rozvody a elektroinstalace. Takže při případných problémech ví, kde má co hledat. Neměli bychom zapomenout na nevýhody. Na takovou stavbu se nevztahuje žádná záruka, takže případné reklamace budete muset řešit a opravovat sami na vlastní náklady. Navíc při stavbě svépomocí materiál nakupujete za základní sazbu 19 %, zatímco stavební firma by si účtovala do konce roku 2007 pouze 5 % (od 1. 1. 2008 se tato sazba daně zvyšuje na 9 %).
Stavět na klíč
Pod takovým pojmem se každému vybaví – stavění bez stresu a rizika. Taková stavba na klíč může přinést mnoho zjednodušení při pořizování vlastního bydlení obzvlášť pro někoho kdo je v tomto směru naprostý laik. Ušetříte nejen spoustu času a starostí, což ocení nejenom ti, kteří čas nemají, ale také ti, kteří jsou omezeni fantazií. Je dobré si zjistit, co se pod takovou stavbou na klíč ukrývá. Někdo si představuje, že si vysněný dům vybere v katalogu a ve finále dostane od takového domu klíč a bude moci začít bydlet. Realita je však jiná.

Celková výstavba se provádí na základě smlouvy o dílo. Důkladně si ji prostudujte a klaďte důraz na přesnou specifikaci termínů plnění, celkovou cenu, způsob předání stavby, způsob odstranění závad a reklamačních podmínek. Může se totiž stát, že podepíšete takovou smlouvu, která bude výhodná pouze jednostranně. Správně uzavřená smlouva by pro vás měla být zárukou pevné ceny a termínu předání stavby.

Na základě projektu obsahující výkaz výměr a položkový rozpočet začnete vybírat firmu. Soustřeďte se jak na cenovou nabídku, tak na dobré jméno firmy nebo na případné zkušenosti. Seriózní firma má k dispozici referenční stavby, takže máte možnost zeptat se majitelů na spokojenost. Vybraný dodavatel stavby zařídí všechny náležitosti se stavbou spojené. Je to on, kdo najímá subdodavatele na základě svých zkušeností. Měl by vám však stále naslouchat. K dodavatelské firmě je dobré si najmout nezávislý stavební dozor, který vás zastupuje při odborných rozhodnutích a stavbu ohlídá, aby byla provedena podle všech zákonů, norem, předpisů a odsouhlasené projektové dokumentace. Odpovídá za kvalitu prací a stavebních materiálů. Jeho finanční odměna by pro vás měla být přímo úměrná vašemu ušetřenému času a starostem. I když za stavbu firmě zaplatíte o něco více, máte jistotu, že na veškeré práce se váže záruka, takže na případné opravy nebudete sami. Firma by měla na své náklady nejenom škodu opravit, ale také uvést interiér nebo exteriér do původního stavu. Právě položkový rozpočet a časový harmonogram jednotlivých prací vám usnadní cenu a termíny uhlídat.

Hrubá stavba na klíč
Mezistupněm mezi stavbou na klíč a svépomocí je hrubá stavba na klíč. Dodavatel dodá hrubou stavbu v přesné fázi rozpracovanosti, která je vázána smlouvou. Dokončovací práce tak můžete dodělat svépomocí nebo si sami vybírat a najímat dodavatele na dokončovací práce. Výhodou takové stavby je, že získáte stavbu se sníženou sazbou DPH a od dodavatelské firmy máte jistou záruku na práce, které vykonala.
KVB - Stav, spol. s r.o. Poslat poptávku