Kdy vám pomohou specialisté na výškové práce? Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek Chcete instalovat reklamní banner do výšky, ochrannou síť na budovu proti dosedání ptactva, rekonstruovat fasádu, zrevidovat a doplnit střešní krytinu, okapy, umýt vysoko položená okna? Tyto a mnohé další požadavky hravě zvládnou příslušní odborníci – specialisté na práci ve výškách.

Instalace reklamních poutačů

Velmi často se specialisté na práci ve výškách uplatní při umísťování reklamních poutačů. Instalují reklamní billboardy, plachty, megaboardy, či neonové reklamy. Výjimkou není ani malování reklam na fasády. S reklamou jsou spojené také patřičné zámečnické práce (například svařování konstrukcí).

Údržba a opravy na nejrůznějších typech budov

Specialisté na výškové práce vám také usnadní nejrůznější činnosti spojené s údržbou a opravami rodinného domu či jiných typů budov. Mezi tyto služby patří například instalace hromosvodů, čištění okapů, svodů a světlíků; čištění a nátěr fasád a střech; rekonstrukce všech druhů fasád včetně zateplení; revize a doplnění střešní krytiny, podmazání hřebenáčů; nátěry a opravy veškerých klempířských prvků.
Co dalšího specialisté na práci ve výškách umějí?

Výše zmíněné ale samozřejmě není všechno, co specialisté nevýškové práce dokážou. Mezi jejich další služby patří:
 • Instalace ochranných sítí na budovy proti dosedání ptactva
 • Vyzdívání a oplechování komínů, instalace komínových lávek
 • Rozebírání komínů, demontáž starých antén a hromosvodů
 • Nátěry ocelových konstrukcí, stožárů vysokého napětí
 • Umývání oken
 • Prořezávání a kácení stromů
 • Odstraňování sněhových návějí a námraz ze střech
 • Demoliční práce
 • Zabezpečování stavebních konstrukcí v havarijním stavu
 • Spárování a penetrace panelů
 • Opravy a demontáže lodžií
 • Odstraňování náletové zeleně ze zdiva
Zkušení specialisté ale zvládnou i jiné náročné úkoly ve výškách. Potřebujete-li pomoci s něčím, co nebylo výše zmíněné, neváhejte se obrátit například na firmu Josef Jeschke. Jejich odborníci s vámi rádi zkonzultují, co byste právě vy potřebovali a jaký je nejvhodnější způsob pro realizaci takové služby.