Představujeme betonovou dlažbu propouštějící vodu a chránící spodní vody před znečištěním Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Výrobky z betonu značky Godelmann se za 70 let své existence staly synonymem vysoké kvality. A to ve všech svých podobách, ať již jde o dlažbu, obrubníky, schody, oplocení a nebo betonové designové předměty (např. květináče a nebo dokonce šperky). Nyní však přichází firma Godelmann se zcela revolučním výrobkem, za jehož vznikem stojí snaha podílet se na zlepšování životního prostředí. Betonovou dlažbou, která dokonale propouští vodu! A nejen to, dokáže ji spolu s podložíme dokonce i zbavit nečistot.

Je konec srpna, slunečné dopoledne a my se nacházíme v obytné čtvrti v Brieselang několik kilometrů západně od Berlína. Na příjezdové cestě mezi několika rodinnými domy stojí hasičský vůz. Na místo se sjeli novináři, projektanti a architekti, samozřejmě však i veřejnost. V hloučku lidí postává též jedna z významných současných berlínských projektantek, kvůli které se za malou chvíli uskuteční očekávaná prezentace. 

Betonová dlažba, na které právě stojíme, a kterou zde před pěti lety realizovala společnost Godelmann, je totiž v jednou svou vlastností zcela unikátní: propouští vodu! A skutečně vůbec nejde o banální vlastnost nové dlažby, ale o zcela převratné řešení. Beton běžně způsobuje splachování srážkových vod do kanalizace, zatímco betonová dlažba propouštějící vodu se významně podílí na zadržování vody v krajině. Tedy do budoucna může, pokud si lidé plně uvědomí principy a přínosy decentralizovaného vsakování a pokud nebudou architekti a projektanti k novým technologiím skeptičtí.

Zmíněná projektantka chtěla fungování tohoto materiálu vidět na vlastní oči, v praxi. Proto bude na vytyčenou plochu propustné dlažby, která je ohraničena dřevěnou konstrukcí ve tvaru obdélníku, za malou chvíli napuštěno 1500 litrů vody. Právě při tomto množství vody bude její hladina sahat do výšky deset centimetrů a má simulovat největší dešťovou událost v této lokalitě za posledních sto let, kdy dopadlo za 24 hodin na metr čtvereční 90 litrů srážek.

Maximální vsakování, maximální odpařování

A voda skutečně mizí během dvaadvaceti minut. Nikam neodtéká, vsakuje se. Vsákla se dokonce rychleji než malý objem, který unikl na přilehlý trávník, kde stál v podobě malé kaluže ještě dlouho poté, co již byla voda uvnitř dřevěného ohrazení dávno vsáknuta. Pokud by byla na zpevnění této plochy použita běžná dlažba nebo asfalt, voda by z povrchu začala odtékat do kanalizace a odtud do řeky. A právě to by v případě přívalových dešťů zvyšovalo riziko záplav, navíc však i vysychání spodních vod (odtékající voda se nestihne vsáknout ani odpařit). A přesně toto je v praxi současný stav vody v krajině, ke kterému dochází v důsledku rozrůstající se zástavby a zpevňování povrchů nepropustnými materiály.

Dlažba ECOSAVE®

Dlažba ECOSAVE® firmy Godelmann však vsakování vody umožňuje. Dochází k tomu buďto pouze skrze spáry mezi jednotlivými kameny (Drainston®), nebo i skrze kámen samotný (Geoston® Protect). Póry, které vodu propouštějí, a retenční kanálky slouží zároveň jako zásobník vody, která se odtud může odpařovat, čímž ochlazuje povrch dlažby. Vsakovací schopnost dlážděných povrchů Geoston® Protect (2,64 l/min/m2) je výrazně vyšší, než stanovuje norma (směrnice pro propustné dopravní plochy MVV? 270 l/s/ha = 1,62 l/min/m2) a dokonce desetkrát vyšší než vsakovací schopnost například běžné zámkové dlažby.

Ochrana spodních vod před znečištěním

Nový materiál byl vyvinut společností Godelmann ve spolupráci s Prof. Dr. Ing. Carstenem Dierkesem, celosvětově uznávanou kapacitou v tomto oboru. A další obrovskou výhodou tohoto materiálu je jeho čisticí schopnost, respektive schopnost zbavovat vodu prachu, ropných produktů, těžkých kovů a dalších nečistot. Čistící schopnost je zajištěna kombinací ekologické dlažby, spárovacího a speciálního ložného materiálu. Proto je ideálně využít právě tyto propustné dlažby na zpevnění parkovacích a pojezdových ploch bez obav, že by nežádoucí látky unikající z automobilů, mohly kontaminovat spodní vodu, čímž by ohrozily zdroje vody pitné.

Výstavba s certifikací

Systém ECOSAVE® byl testován v německém Institutu pro stavební techniku (DIBt), kde byl schválen a získal potřebnou certifikaci. Funkčnost nových dlažeb je zhruba 10 až 15 let, poté je nutné spáry pomocí speciálního přístroje vyčistit (například od mechu a dalších nečistot), čímž se obnoví jejich vsakovací schopnost. Přesto jsou náklady spojené s propustnými dlažbami nižší než v případě dlažeb nepropustných. Jsou totiž sníženy o poplatek za odvod srážkové vody do veřejných kanalizací a čistíren (nemluvě o nákladech spojených s řešením popovodňových stavů).

V posledních letech bylo v německých městech realizováno několik projektů, kde byla dlažba z řady ECOSAVE® použita (například parkoviště u SPA Sanssouci v Postupimi nebo parkovací plocha Union Berlin v Berlíně). V blízké době by se tato dlažba měla navíc objevit také u nás, konkrétně na parkovištích supermarketů Lidl.

Dlážděné povrchy ECOSAVE® jsou dostupné v různých formátech a barevných provedeních, některé typy je možné i zatravnit. Městům a obcím jsou na ně přitom poskytovány dotace ve výši 50 až 85 %.

Zdroj: Kristýna Brožová, fotografický archiv firmy Godelmann

www.godelmann.cz