Představujeme novinku Schiedel Kombigas Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Společnost Schiedel, s.r.o., která se zabývá vývojem, konstrukcí a testováním komínových systémů již 70 let, představuje novinku Schiedel KombiGas. Jde o unikátní komínovou soustavu, která umožňuje napojení dvou rozdílných spotřebičů - plynového kotle a krbové vložky. Vhodná kombinace dvou zmiňovaných zdrojů vytápění může rovněž přispět k optimalizaci energetické náročnosti budovy.

„Systém KombiGas kopíruje trend, který zde na poli vytápění existuje. Hlavní podíl na vytápění domácností má zemní plyn a prozatím nic nenasvědčuji tomu, že by se to v budoucnu mělo radikálně změnit. Nicméně lidé se snaží hledat k plynu alternativu nebo spíše doplněk. Důvodem jsou úspory, komfort, ale i strategické hledisko,“ komentuje uvedení novinky na trh Ing. Jiří Vrba. S názorem technického ředitele společnosti Schiedel korespondují i nejnovější poznatky odborníků.

Studie ČVUT o významu doplňkového vytápění

Na jaře 2016 byla zpracována ČVUT Praha a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov studie, která porovnává 5 základních variant vytápění rodinného domu a dokumentuje dosažení požadavků na energetickou náročnost objektu a jeho zatřídění. Provoz základních zvolených variant - plynu, tepelného čerpadla, kotle na dřevo, elektrických přímotopů a elektrokotle – byl posléze modifikován zapojením doplňkových zdrojů vytápění v podobě krbových kamen či fototermického systému. Využití obnovitelných doplňkových zdrojů se ukázalo prakticky u všech variant v závislosti na stupni využití těchto zdrojů jako příznivé. V případě vytápění na zemní plyn se definice daná zákonem, konkrétně využití alternativních energií, jednoznačně naplnila a vybrané doplňkové zdroje mohou navíc posuzovaný objekt posunout do kvalitnější energetické třídy v Průkazu. Jedním z dalších závěrů zmíněné studie je potvrzení skutečnosti, že u obou variant vytápění elektřinou je použití obnovitelných zdrojů přímo nutností, neboť tento zdroj vytápění nemůže splnit současný požadavek z pohledu neobnovitelné primární energie.
Využívání více zdrojů energií podporuje současná legislativa. Podle novely Zákona o hospodaření energií - č. 406/2000 ve znění 2015 je žádoucí snižovat podíl neobnovitelných zdrojů energie na vytápění, mezi které patří i nejběžněji využívaný zemní plyn. Doplňková krbová vložka na kusové dřevo využívá obnovitelné zdroje energie a napomáhá tak splnit zmiňované požadavky.

Plyn stále na 1. místě

V přímé reakci na tyto současné trendy ve vytápění přichází společnost Schiedel s novým komínovým systémem KombiGas, který v plné míře vyhovuje zvyšujícím se nárokům na energetickou soběstačnost ve výstavbě. Jeho koncepce vychází z toho, že nejvýznamnější podíl na vytápění rodinných domů a přípravě teplé vody má stále plynový kotel. V jednom komínovém tělese se proto nacházejí dva samostatné průduchy. První keramický komínový průduch je určený pro připojení spotřebiče na pevná paliva. Druhý plastový slouží k odvodu spalin od plynového kondenzačního kotle. Systém vedle odvodu spalin zajistí samozřejmě i přívod spalovacího vzduchu do plynového kotle. Oba komínové průduchy mají optimalizované parametry, které zaručí technicky správné, dispozičně výhodné a ekonomické použití pro oba spotřebiče. Součástí komínového tělesa je navíc další volná šachta, která může být využita například pro připojení solárních kolektorů a tím k dalšímu posílení nezávislosti na primárních energiích dodaných do objektu.

Unikátní tvárnice KombiGas

Nosným prvkem systému KombiGas je zcela nová komínová tvárnice, která je rozdělena na tři samostatné části. První je určena pro komínový průduch pro pevná paliva. Zde je osazena tenkostěnná keramická vložka o průměru 18 nebo 20 cm s hrdlovými spoji, opatřená tepelnou izolací. Druhá část tvárnice vytváří uzavřenou šachtu, ve které je vloženo plastové potrubí pro odvod spalin od plynového spotřebiče. Prostorem mezi tímto plastem a stěnou tvárnice je přiváděn současně spalovací vzduch. Poslední částí tvárnice je samostatná víceúčelová šachta, kterou lze využít mimo jiné pro připojení již zmiňovaného solárního systému. Vznik tepelných mostů je v oblasti obou šachet eliminován integrovanou tepelnou izolací ve stěně tvárnice.

Snadná instalace a výhodná cena

Za cenu jednoho komínu zákazník dostane ucelený systém se dvěma komíny a s veškerým příslušenstvím. Ušetří tak nejen za pořizovací náklady, ale i za montáž, a také místo v dispozici objektu. Podrobný montážní návod usnadní instalaci a komplexnost systému eliminuje chyby při realizaci, ke kterým dochází zejména při snaze ušetřit za doplňkové komponenty.
Zdroj: www.schiedel.cz