Představujeme novou velkoformátovou dlažbu řady XL Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Pro letošní sezónu byla navržena zcela nová kategorie plošných dlažeb - velice atraktivní a žádané velkoformátové dlažby řady XL. Řada velkoformátové dlažby XL nabízí šest rozměrově odlišných desek, které můžeme navzájem kombinovat a vytvářet s nimi zajímavé sestavy. 

Nové XL formáty dlažby vycházejí ze stávajících povrchů plošných dlažeb – mají hladký, vymývaný a tryskaný povrch. Jednotlivé skladebnosti dlažby můžeme postavit na kombinaci formátů, ale i na kombinaci barev v rámci jednoho povrchu. Vytvořené sestavy nejlépe vyniknou na větších plochách (jde o velkoformátovou dlažbu), čili v okolí obchodních center, na náměstích, nebo na zpevněných plochách poblíž bytových domů apod. Ovšem své využití a místo si velkoformátová XL dlažba najde i v soukromém sektoru - především kombinací větších a menších desek vytvoříme zajímavé sestavy i pro plochy v okolí rodinných domů.

Velký výběr formátů, povrchů a barev velkoformátové dlažby umožňuje její využití pro téměř jakýkoli architektonický záměr. Obrovskou výhodou této dlažby je výška 100 mm, díky které je umožněna pokládka na jakémkoli typu plochy, včetně ploch s proměnnou intenzitou zatížení, kde převažuje vysoké zatížení vyvolané motoristickým provozem (maximální zatížením 5 t na jednotlivé kolo, resp. 10 t na nápravu). Tedy svými pevnostními a estetickými parametry najde velkoformátová dlažba XL uplatnění:
 • u obslužných místních a účelových komunikací, které jsou zatížené převážně klidným provozem
 • u nemotoristických komunikací zatížených pojezdem vozidly údržby komunikací
 • u odstavných a parkovacích ploch
 • u vysoce esteticky hodnotných ploch městských zón a ploch v okolí nákupních zón se smíšeným provozem
 • u příjezdových komunikací k občanským stavbám
 • u bytovým a rodinným domům.
Při pokládce a použití velkoformátové dlažby XL ovšem musíme respektovat maximální doporučené zatížení dlážděného krytu a doporučenou skladbu a úpravu podkladních vrstev specifikované výrobcem (specifikace v samostatném dokumentu). Pokud chceme využít odlišné skladby podkladních vrstev, nebo specifické hodnoty zatížení a složité základové poměry, potřebujeme ověření konkrétním statickým výpočtem.

Formáty XL dlažby (d/š/v):

 • 400 x 400 x 100 mm
 • 600 x 400 x 100 mm
 • 600 x 600 x 100 mm
 • 800 x 400 x 100 mm
 • 800 x 600 x 100 mm
 • 800 x 800 x 100 mm

Skladebnost XL dlažby:

 • výška 100 mm, vhodné jak pro pochozí plochy, tak pro těžší provoz (max. 10 t na nápravu)
 • 6 rozměrově různých kamenů, které lze pokládat samostatně, nebo navzájem kombinovat
 • kameny lze dodávat i jednotlivě
 • klade se se spárou min. 5 mm
 • ukázky skladebnosti dlažeb XL najdete ZDE

Povrchy XL dlažby:

 • hladký povrch - přírodní, písková, červená, okrová, žlutá, hnědá a černá barva
 • tryskaný povrch - dlažba TAŤÁNA, FATIMA, TINA
 • vymývaný povrch - dlažba GITA, GABRIELA, BEATA, ŽANETA, KAROLÍNA, KRISTÝNA, VERONIKA, SIMONA, GRENA

Hladká dlažba XL

Hladká velkoformátová dlažba je základním typem povrchu dlažeb. Je vhodná pro dláždění chodníků, zastávek, náměstí, stezek pro cyklisty, ploch okolo obytných a rodinných domů, teras či průmyslových ploch. Dlažbu lze pokládat na připravené lože, ale i na terče. A právě použitím velkých formátů docílíme velmi rychlé a efektivní pokládky. Charakteristickým znakem hladké dlažby je velmi nízká nasákavost, vysoká odolnost a snadná údržba.

Tryskaná a reliéfní dlažba XL

Tryskáním povrchu velkoformátové dlažby je docíleno specifického vzhledu lehce opracovaného betonu. Otryskaný povrch nechá jemně vyniknout strukturu betonu a použitého kameniva a ještě zvýší standardně vynikající protiskluzové parametry povrchů venkovních betonových dlažeb. Reliéfní povrchy jsou záměrně tvarované do vzhledu imitace přírodního kamene (břidlice, travertin), nebo dřeva. Reliéfní povrchy mohou být následně tryskány nebo ponechány bez otryskání. Velkoformátové dlažby reliéfní a tryskané jsou určené pro dláždění chodníků pro pěší, ploch v okolí rodinných a bytových domů, jako jsou terasy, balkony, okolí bazénů, zahrady a parky a lze je využít také pro odpočinkové plochy ve městech a obcích. I tuto dlažbu je možné pokládat i na terče. Dlažba má velmi nízkou nasákavost, vysokou odolnost a snadno se udržuje.

Vymývaná dlažba XL

Vymývaný povrch velkoformátové dlažby je tvořen ušlechtilým říčním, nebo drceným kamenivem, které při této povrchové úpravě plně vyniká svou barvou a strukturou. Nabízené jsou vymývané dlažby z tradičního dunajského říčního kamene, tuzemských žulových drtí, ale také povrchy tvořené zahraničními vápencovými a žulovými drtěmi. A barevná paleta je opravdu široká: od světlých odstínů bílé, růžové, žluté, až po tmavé odstíny hnědé, zelené, šedé a černé. Vymývané dlažby jsou určené pro dláždění chodníků pro pěší, odpočinkových ploch ve městech a obcích, ale díky mnoha barevným variantám se hodí především pro plochy v okolí rodinných a bytových domů, jako jsou terasy, balkóny, okolí bazénů, zahrady a parky. I tuto dlažbu můžeme pokládat na terče. vymývaná dlažba má velmi nízkou nasákavost, vysokou odolnost a snadno se udržuje.

Zdroj: www.velkoplosnadlazba.cz
PRESBETON Nova, s.r.o. Poslat poptávku