Představujeme předizolované potrubí Flexalen Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Předizolované plastové potrubí Flexalen s podélnou uzávěrou proti vodě v rozsahu teplot od -15° C do 95° C a tlaku 8 barů je určené pro rozvody v oblastech vytápění, teplé vody, tepelných čerpadel, chlazení a termální vody (teplota právě až 95° a tlak až 8 barů). Hodí se nejen pro nové výstavby, ale také pro opravy stávajících venkovních rozvodů v topných kanálech a kolektorech a také pro havarijní opravy, kde v některých případech není možné opravu odkládat a díky vlastnostem tohoto materiálu lze provést havarijní opravu rychle a efektivně.

Tento bezkanálový, předizolovaný a flexibilní potrubní systém se hodí jak pro zhotovení teplovodů, tak pro rekonstrukce topných kanálů. Izolační vrstva potrubí Flexalen je tvořena pěnou vyrobenou z extrudovaného polyolefínu, který odolává vysoké mechanické zátěži. Trvalé spojení mezi pěnovou izolací a korugovanou vnější trubkou je zajištěno polyfúzním svárem. Vnější korugovaná trubka z HDPE zajišťuje jak ochranu před mechanickým poškozením, tak i bezkonkurenční flexibilitu celého potrubí. Navíc je toto vnější potrubí odolné vůči UV záření.

Polybutenové potrubí určené k dopravě media má hygienický atest a je dodáváno i s kyslíkovou bariérou. Vyráběno je též izolační potrubí Thermaflex Protectube, což je univerzální ochranný kanál určený pro všechny druhy potrubí a kabelů.
Spojování potrubí Flexalen je možné svařováním (prostřednictvím polyfúzních tvarovek nebo elektro tvarovek, v případě dimenze d110 – d225 lze využít i svařování natupo), svěrnými přechody, i lisováním. PB trubky lze vlastně jako jediné spojovat svařováním. Ať už je použita jakákoli technologie, získáme dokonale homogenní spoje.

Životnost PB trubek je obecně závislá na provozní teplotě. Pro výpočet životnosti je třeba znát provozní období (zimní/letní sezona), dobu provozu (v hod.) a provozní teplotu. Za předpokladu, že teplota a čas odpovídají běžnému zatížení teplovodní sítě, mají trubky předpokládanou životnost více jak 50 let. Co se týká chemické odolnosti, je možné polybuten použít jak pro vodu, tak i pro jiná media, jelikož je však životnost potrubí závislá na teplotě a mediu, je třeba kontaktovat pro konkrétní použití dodavatele a informovat se.

Přednosti produktů Flexalen

 • Ideální materiál pro rozvody UT, TV a geotermální vody
 • Jednoduchá projekce
 • Rychlé přizpůsobení v případě změn a variant provedení
 • Velmi kvalitní a obsáhlá poradenská činnost
 • Obsáhlá paleta nabídky
 • 10letá záruka výrobce
 • 40 let zkušeností v používání polybutenu (PB)
 • 30 let zkušeností s používáním výrobků FLEXALEN
 • Jsou dodávány délky až do 200 m
 • Krátké dodací termíny
 • Vysoký stupeň flexibility
 • Rychlá montáž

O společnosti FLEMONTA s.r.o.

Společnost FLEMONTA s.r.o. je výhradním zástupcem firmy Thermaflex pro ČR. Výrobce PB potrubí, společnost Thermaflex International Holding bv. je zakládajícím členem Asociace polybutenových potrubních systémů (Polybutene Piping Systems Association – PBPSA). FLEMONTA s.r.o. nabízí a běžně zajišťuje jak technickou podporu při samotné montáži, tak i poradenství, případně kompletní zpracování projektu pro předizolované systémy Flexalen. Zároveň realizuje plynové kotelny a kotelny na biomasu (spalování štěpky) spolu s rozvody tepla právě potrubními systémy Flexalen. Čili realizuje a zprovozňuje kotelny a teplovody. Stěžejní činností firmy jsou obory voda – topení – plyn.

Zdroj: www.flemonta.cz

Vlastnosti polybutenových trubek

 • Hustota 0,940 g/cm3
 • Index toku taveniny 0,4 g/10 min
 • Mez průtažnosti 20 N/mm2
 • Mez pevnosti v tahu 35 N/mm2
 • Mez protažení při přetržení 300%
 • E-modul pružnosti 450 N/mm2
 • Tvrdost Shore D D60
 • Vrubová houževnatost bez lomu
 • Tažnost bez poškození
 • Koeficient teplotní roztažnosti 0,13 mm/mK
 • Tepelná vodivost 0,19 W/mK
 • Požární klasifikace B2 (DIN4102-1)

Vlastnosti polyethylénového opláštění z HDPE

 • Mez průtažnosti 22 N/mm2
 • Mez pevnosti v tahu 32 N/mm2
 • Mez protažení při přetržení 800%
 • E-modul pružnosti 800 N/mm2
 • Vrubová houževnatost bez lomu
 • Tažnost bez poškození
 • Koeficient teplotní roztažnosti 0,13 mm/mK
 • Tepelná vodivost 0,043 W/mK
 • Požární klasifikace B2 (DIN4102-1) 

Vlastnosti polyolefínové izolace

 • Specifická hmotnost 30 – 40 kg/m3
 • Tepelná odolnost -80 až +95 oC
 • Tepelná vodivost 0,028 – 0,038 W/mK
 • Uzavřená buněčná struktura 100%
 • Požární klasifikace B2 (DIN4102-1)
 • Homogenní spojení izolace a opláštění
 • Homogenní izolce i v případě dvoutrubního provedení