Sdílet
 
Bezpečnost a ochrana zdraví

Prevence bezpečnosti začíná už při projektování budov

Datum vydání: 27.11.2012 | autor:

Částečně je požární bezpečnost zajištěna již materiály použitými při stavbě a správným rozmístěním budov. Bezpečnost se tedy řeší již ve stádiu územní a projektové přípravy staveb. Stavební dokumentaci posuzuje HZS (hasičský záchranný sbor) příslušného kraje. Jde nejenom o předcházení zahoření a požáru, ale i o prevenci výbuchu. Musí se také vytvořit podmínky pro případnou evakuaci osob, aby proběhla bezpečně a rychle. 

Bezpečnostní cedule Bezpečnostní cedule
Bezpečnostní cedule
Požární hlásič Požární hlásič
Požární hlásič
Zvláště u velkých objektů se myslí na bezpečí lidí v budově bydlících či zaměstnaných, ale i těch, kteří budou při nenadálé události zasahovat. Jsou to příslušníci všech složek integrovaného záchranného systému včetně jednotek požární ochrany. Prioritou je, aby se v konečném důsledku dosáhlo snížení počtu usmrcených a zraněných při požárech.

Vše je určeno právní normou

Požární bezpečnost je zakotvena v právních předpisech a technických specifikacích pro stavební objekty, které se týkají jednotně všech členských států Evropského společenství.

V každé budově existuje několik únikových cest včetně těch, které kompetentní odborník určí jako takzvané chráněné únikové cesty. Končí blízko otevřeného volného prostoru. Taková cesta je označena v projektové dokumentaci, která se ze zákona archivuje na příslušném stavebním úřadu. Odolává dostatečně dlouhou dobu, protože při jejím budování je použito omezené (přesně stanovené) množství hořlavých látek. Je přesně stanoveno i množství hořlavých předmětů.

Přísnější požadavky kladou normy samozřejmě na budovy novější. Pro takzvané zvláštní budovy (např. nemocnice) platí ještě navíc některá doplňková nařízení. Musí mít třeba k dispozici dostatečně velký a stále volný prostor určený k eventuálnímu shromáždění evakuovaných osob.
Hasící přístro Hasící přístro
Hasící přístro

Důležité prvky, které mohou rozhodovat o lidských životech

Větrací systémy mají být konstrukčně řešeny a umístěny tak, aby nepřispívaly k šíření požáru ani jeho zplodin nebo tepla do dalších částí budovy.

Požární bezpečnost budov závisí i na věcech, které by mohly laikovy připadat jako maličkosti. Je to správný typ obkladů, těsnění, nástřiků a nátěrů a to i na kovových konstrukcích. V budově mají být na správných místech umístěné různé větrací mřížky a poklopy.

Funkčnost musí být věrohodně doložena

U hasicích přístrojů je přesně určen počet, typ a jejich umístění. V pravidelných intervalech musí probíhat jejich servis. Poté jsou opatřeny plombou a štítkem s časovým údajem o kontrole. Ten musí být dobře čitelný a umístěný z přední strany. Jako plnohodnotné lze akceptovat jenom ty přístroje, ke kterým je navíc k dispozici řádně zpracovaný protokol vystavený a podepsaný osobou, která realizovala dílenský servis. Protokol je zárukou provozuschopnosti a správné funkce přístroje. Uživatel přístroje se jím prokazuje až do další údržby při kontrolách, které se provádí v souladu s prováděcími předpisy podle vyhlášky Ministerstva vnitra z roku 2001.

Zdroj: www.apostav.cz

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
Apostav spol. s r.o.

Apostav spol. s r.o.

Mariánské Lázně, Úšovice, Třída Vítězství 246/6b, 35301 areál společnosti PILOSTROJ s.r.o.
Tel: 354 621 877
Web: http://www.apostav.cz
E-mail: apostav@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Apostav spol. s r.o.

Mariánské Lázně, Úšovice, Třída Vítězství 246/6b, 35301 areál společnosti PILOSTROJ s.r.o.
Tel: 354 621 877
Mobil: 606 508 707
Web: http://www.apostav.cz
E-mail: apostav@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Prevence bezpečnosti začíná už při projektování budov"

Buďte první a napište komentář k  "Prevence bezpečnosti začíná už při projektování budov"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE