Přijďte si pro peníze v AKCI

Od 23.9. do 30.11. 2013 probíhá akce „Prémie pro pokrývače“. Za každé jedno okno FAKRO zahrnuté do Akce pokrývač (či realizační firma zastupovaná kontaktní osobou) získá 400 Kč zpět na bankovní účet. Speciální nabídku vrácení 400 Kč za zakoupené střešní okno FAKRO může využít každá firma, která v období od 23.9. do 30.11.2013 koupí okno zahrnuté do Akce u kteréhokoli distributora či prodejce firmy FAKRO CZECH s.r.o. uvedeného v kontaktech na www.fakro.cz.

Přihlašovací formulář lze vyplnit přímo na www.fakro.cz v záložce „pro odborníky“ v sekci „pokrývači“ nebo vyplněný formulář zaslat spolu s kopií dokladu o koupi střešních oken FAKRO na adresu: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín

PODMÍNKY

Speciální nabídku vrácení 400 Kč za zakoupené střešní okno FAKRO může využít každá fi rma, která v období od 23.9. do 30.11.2013 koupí okno FAKRO zahrnuté do Akce u kteréhokoliv distributora či prodejce fi rmy FAKRO CZECH s.r.o uvedeného v kontaktech na www.fakro.cz. Této speciální akce se mohou zúčastnit pouze fi rmy. Firmou rozumíme fyzickou nebo právnickou osobu, která v rámci své podnikatelské činnosti provádí montáž výrobků FAKRO. Za fi rmu nejsou považováni jednotliví zaměstnanci provádějící montáž výrobků FAKRO, ale samotná fi rma reprezentovaná kontaktní osobou. REALIZAČNÍ FIRMA MŮŽE ZÍSKAT VRÁCENOU ČÁSTKU MAXIMÁLNĚ ZA 10 OKEN FAKRO ZAHRNUTÝCH DO AKCE V OBDOBÍ TRVÁNÍ AKCE.

JAK ZÍSKAT PENÍZE ZPĚT?

Vyplněný přihlašovací formulář a kopii dokladu o koupi střešních oken FAKRO (faktura mezi realizační firmou a prodejcem výrobků FAKRO s uvedením typu a množství) je nutno zaslat nejpozději do 15.12. 2013. Podmínkou je uvedení čísla fi remního bankovního účtu, na který bude zaslána částka odpovídající množství zakoupených oken. Částka bude zaslána bankovním převodem v termínu do 30 dnů od data schválení řádně vyplněného Přihlašovacího formuláře a dokladu o koupi. Speciální nabídka se nevztahuje na ostatní výrobky FAKRO. 
U slev vyplácených plátcům DPH je příjemce slevy povinen postupovat v souladu s ustanovením § 42 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a v souladu s ustanoveními zákona 586/92 Sb. o daních z příjmů.

Okna zahrnutá do AKCE

FTP-V, FTU-V, PTP-V

  • Oblíbené okno se závěsy umístěnými v polovině výšky okna
  • Vybaveno systémem topSafe pro zvýšenou odolnost proti vloupání, klikou v dolní části křídla pro pohodlnou obsluhu okna a automatickou ventilační klapkou V40P
  • Lze vybavit super energetickým trojsklem U5, energeticky úsporným zasklením proti přehřívání G6, nebo proti hluku R1

FPP-V, FPU-V, PPP-V

  • Okno nové generace vybaveno dvěma oddělenými funkcemi otevírání – výklopnou a kyvnou. Volbu způsobu otevírání zajišťuje inovativní přepínač preSelect, dostupný po otevření křídla ve spodní části rámu
  • Výklopná funkce v rozsahu 0-35° pro neomezený výhled ven, kyvná funkce se používá pro mytí okna a stažení markýzy
  • Lze vybavit super energetickým trojsklem U5, energeticky úsporným zasklením proti přehřívání G6, nebo proti hluku R1

FTT U6, FTT U8 Thermo

  • Speciální střešní okno pro energeticky úsporné a pasivní stavby. Konstrukce ze širších dřevěných profilů minimalizuje vznik tepelných mostů
  • Čtyřnásobné těsnění
  • Vybaveno super energeticky úsporným trojsklem U6 s vnitřním laminovaným bezpečnostním zasklením tř. P2A, nebo pasivním čtyřsklem U8
FAKRO CZECH s.r.o. Poslat poptávku