Sdílet
 
Vytápění, ohřev, TUV

Přikládat jednou za tři dny?

Datum vydání: 09.02.2007 | autor:
Co je to karborobot a jak funguje? Ekoefet a karborobot jsou ekonomicky výhodné kotle s dlouhou životností. Samoobsluhující technologie kotle zaručuje téměř bezobslužný provoz. Jste zvyklí na komfort? Regulaci těchto kotlů lze přirovnat ke kotlům na plyn nebo elektrickým kotlům. Navíc nabízí nezávislost na veřejné síti. Co je ale nejdůležitější – jsou velice ekologické. Spalování biomasy nebo hnědého uhlí probíhá ekologicky čistým způsobem.
Foto MARTIN ŠEVČÍK - voda, plyn, topení, kotelny na klíč
Foto MARTIN ŠEVČÍK - voda, plyn, topení, kotelny na klíč
Vývoj technologií kolem nás je opravdu převratný a ani domácí zdroje nejsou pozadu. Moderní výzkumy dokazují, že klíčovým momentem funkce kotle je způsob, jakým topivo spaluje. Pokud docílíme efektivního způsobu spalování, ušetříme tím nejen přírodu, ale i vlastní kapsu. Právě to se podařilo v Litvínově, kde vyvíjejí kotle, které se prosazují jako nejkvalitnější na trhu. Automatické kotle jsou určeny pro spalování domácího zdroje – hnědého uhlí.

Technologie kotlů
Zvyšující se ceny paliv, zvláště pak elektřiny a plynu jsou hlavním důvodem pro instalaci uhelných kotlů. Zároveň vzrůstají požadavky Evropské unie a ekologů, povolované limity se snižují. Reakcí na tyto skutečnosti je stále pokračující vývoj automatických kotlů. S principem kvalitního spalovacího procesu kotle samozřejmě spolehlivě plní emisní limity. Princip
Regulace ohně zavíráním a otvíráním dvířek je minulostí. U současných kotlů řídí spalování automatická regulace kotle, která zajistí dokonalé spalování. Toto spalování je zaručeno tím, že probíhá vždy za přístupu dostatečného množství kyslíku.
Základem všeho je poměrně malá plocha otáčivého roštu, která se podstatně liší od předchozích typů kotlů. Uhlí (konkrétně typ ořech 2) se při hoření postupně automaticky posouvá z násypky na rošt, na kterém hoří pouze nejnutnější množství uhlí k momentální potřebě tepla v objektu. Vzniklý popel padá automaticky do popelníku. Pokud není nutné objekt vytápět např. v průběhu dne, utlumí se oheň v topeništi tak, že doutná jen několik uhlíků.

Ani zatápění není nijak komplikované. Stačí na začátku topné sezóny a již zhruba po 10 minutách dodává kotel do topné soustavy požadovaný výkon pro vytápění objektu. Doporučuje se občasná kontrola jednou denně až za dva dny při plném výkonu. Při sníženém výkonu postačí kontrola jednou za tři dny, při níž je třeba naplnit zásobník novým uhlím.
Foto MARTIN ŠEVČÍK - voda, plyn, topení, kotelny na klíč
Foto MARTIN ŠEVČÍK - voda, plyn, topení, kotelny na klíč
Ekonomické hledisko
Automatické kotle jsou otázkou perspektivní investice, tedy jak už to tak bývá, pořizovací cena je vyšší než u kotlů zastaralého typu, ale efektivita kotle je nesrovnatelná. Rozdílová částka se na palivu vrátí velice rychle. Hnědé uhlí patří k domácím zdrojům, jehož cena je tržní a nepodléhá regulaci. Do budoucna se v ceně nepředpokládají žádné dramatické zvraty, jako je tomu u ostatních druhů paliv.

Automatické teplovodní nízkotlakové kotle KARBOROBOT
Tento typ vysoce ekologických kotlů lze ideálně využít pro vytápění bytových domů, úřadů, škol a zdravotnických zařízení, průmyslových objektů atd. Ve spojení do kaskády až 6ks kotlů v centrální výtopně lze vytápět dokonce celé sídliště nebo obec. Stačí pouze vybrat správný typ s odpovídajícím výkonem. A jak v praxi probíhá ono zmiňované pohodlné obsluhování? Jednoduše: kotel vydrží pracovat s 1 násypkou paliva až 3 dny!

Teplovodní kotle EKOEFEKT
Kotle s nejnižším výkonem jsou vhodné pro víkendové chalupy a horské chaty, bazény i rodinné domy nebo jako záložní zdroj tepla. V rodinném domku přijde provoz takového kotle průměrně na 12 000 Kč ročně a to včetně ohřevu teplé užitkové vody. Stále platí stejně ekologický provoz a komfortní obsluhování jako u karborobotu. Opět lze využít kaskádovité propojení a vytápět velkoprostorové objekty.

Instalace nových kotlů a pokračující vývoj, pravidelné kontroly průběhu spalování – to vše přispívá k nižšímu zatěžování životního prostředí. Produkce škodlivin je u kotlů nové generace několikanásobně nižší, než u zastaralých typů. Ušetříme si tak dokonce i pohled na silně kouřící komín. Navíc kotlárna Litvínov stále pokračuje v zdokonalování a ve vývoji dalších technologií. V nabídce jsou kotle na hnědé uhlí i kotle na biomasu (respektive na směsné spalování dřevěné štěpky a hnědého uhlí). Poznejte komfort EKOEFEKTU.
Martin Ševčík

Martin Ševčík

Vodňany, Vodňany I, Čičenice 113, 389 01
Tel: 383 381 209
Web: http://www.topenisevcik.cz
E-mail: info@topenisevcik.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Martin Ševčík

Vodňany, Vodňany I, Čičenice 113, 389 01
Tel: 383 381 209
Mobil: 603 814 367
Web: http://www.topenisevcik.cz
E-mail: info@topenisevcik.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Přikládat jednou za tři dny?"

Buďte první a napište komentář k  "Přikládat jednou za tři dny?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE