Připravili jste dřevěnou pergolu na zimu? Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Máte novou pergolu, vypadá báječně, ale přežije bez úhony zimu? Jak ošetřit před zimou novou, ale i starší pergolu, altán či besídku?

Vytrvalejší deště, sníh, led a nízké teploty, to jsou přírodní faktory, které stavbám ze dřeva či dřevěným obkladům a nábytku zrovna nesvědčí. Stejně však jako ostré slunce a prudké změny počasí. Dřevo je proto třeba ošetřit, aby nám dřevěné prvky vydržely co nejdéle. A na prvním místě v ochraně dřeva je vždy impregnace, po které následují povrchové nátěry. Samotná impregnace je pak nejúčinnější tlaková, při které proniknou ochranné látky hluboko do dřeva. Takto ošetřené dřevo pak nejenže lépe odolává klimatickým vlivům, ale i plísním, hnilobě a škůdcům. Vhodný materiál nám doporučí prodejce nátěrových hmot, obvykle však tato impregnace má zelenou barvu, která se časem přemění na zelenavou patinu, tedy pokud dřevo neošetříme dalším nátěrem, tentokrát již povrchovým.
Další nátěr je důležitý především kvůli postupnému vyplavování účinných látek ze dřeva. Vhodné jsou například impregnační oleje, ovšem výběr jejich odstínu je závislý na barvě impregnace. Je třeba, aby zvolený odstín impregnaci zakryl. Pokud pak po ochranném nátěru nesáhneme, budeme muset dřevo impregnovat častěji.

Kromě hloubkové impregnace též můžeme použít tenkovrstvou lazuru či lak. Nejde sice o tak efektivní ochranu jako je tomu v případě tlakové impregnace, přesto však i lazurou či lakem ochráníme dřevo dostatečně. Navíc můžeme tyto přípravky používat právě i na již smontované a ošetřené dřevěné konstrukce. Pokud je dřevo čisté, čili bez prachu, hlíny a jiné špíny na svém povrchu, uchytí se na něj prakticky jakákoli barva. Navíc ji lze v budoucnu odstranit a nahradit jinou, nebo můžeme provést nátěr opravný.
Nátěr nenechávejte na poslední chvíli. Je třeba jej provést v době, kdy ještě panují příznivé teploty a to po celou dobu schnutí barvy. Obvykle by neměly být nižší jak 8 až 10 oC. Natírat začneme za příhodného počasí co nejdříve, aby barva co nejlépe vyschla ještě do večera. Již od konce srpna a začátku září jsou zcela běžné o dost nižší noční a časné ranní teploty. Vždy platí, barvy hůře schnou za nižší teploty a chladnějšího vzduchu.
V případě opravného nátěru je třeba zkontrolovat stav toho stávajícího. Pokud by se již odlupoval, je třeba jej oškrábat a zcela nahradit novým. Pokud již letos venkovní podmínky nepřejí ochranným nátěrům, raději počkejte až na jaro. Jedna zima dřevo určitě nezničí.

Na co se hodně zapomíná, je též kontrola krytiny dřevěné konstrukce, tedy pokud nějakou má. A problémy nemusí mít zrovna krytina, ale též spojovací materiály. Zkontrolovat a vyčistit je též třeba okapy, aby nám nepřetékaly, resp. aby voda odtékala, jak má. Pokud najdeme na krytině řasy, mech či lišejníky, je vhodné její očištění. Zpravidla stačí čistá voda a tlaková myčka (vapka).
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com