Sdílet
 

Přírodě blízké způsoby čištění odpadních vod

Čistírny pro malé obce

Datum vydání: 16.07.2007 | autor:
Voda je jednou ze základních součástí životního prostředí a život na naší planetě bez ní by nebyl možný. Je už na čase, abychom si jí začali vážit. Vodu používáme denně a ve velkém množství, a proto bychom ji měli přírodě vrátit do jejího přirozeného oběhu v co nejlepší kvalitě.
Díky novým technologiím se odpadní voda dá čistit decentralizovaným způsobem, co nejblíže ke zdroji znečištění. Kromě toho, že se ušetří náklady na kanalizaci, dá se voda opětovně využít.
Foto ZVÁNOVEC a.s.
Foto ZVÁNOVEC a.s.
Výhodou decentralizovaného způsobu čištění odpadních vod je i možnost postupného budování, protože obce a města nemají často dostatečné finance na vybudování kanalizačního systému.
Decentralizovaný systém je příznivý i z ekologického hlediska. Při rozsáhlých kanalizačních systémech se podzemní vody často znečišťují kvůli netěsnosti kanalizace. Případné poruchy a havárie mají menší dopad na životní prostředí nežli znečištění při koncentrovaném vypouštění z centrálních ČOV. Navíc voda z centrálních ČOV se nedá dále využít, protože je znečištěná toxickými látkami.

V malých obcích se mohou uplatnit tzv. přírodě blízké způsoby čištění odpadních vod. Může se jednat nejspíše o kořenové čistírny. Občas se projevuje tendence přeceňovat klady a přehlížet nedostatky těchto zařízení. Nejčastější z nich jsou: ucpání filtrační náplně, které vyřadí kořenové těleso z provozu nebo výrazně zmenší jeho účinnost. Dále výrazně bezkyslíkaté poměry uvnitř filtračního tělesa způsobují mimo jiné i to, že v tělese nedochází k nitrifikaci sloučenin dusíku, a ty vycházejí ven v amoniakální formě. V některých případech může nastat také sirné kvašení, které je provázeno výrazným zápachem.
Nemělo by se zapomínat ani na to, že kořenová čistírna je zařízení jednoúčelové a že má stejné nároky na existenci řádné kanalizace.

Čistírny se zemními filtry jsou velmi podobné kořenovým čistírnám a sdílejí jejich provozní rizika. Liší se tím, že průtok v nich probíhá většinou vertikálně, mají menší nárok na plochu tělesa, ale naopak mají větší nárok na spád.
Foto ZVÁNOVEC a.s.
Foto ZVÁNOVEC a.s.
Čistírny se stabilizačními nádržemi mohou být pro starosty a obecní zastupitelstva atraktivní i „politicky“. Veřejnost je zařazuje mezi rybníky, a ty jsou tradičně vnímány jako hodnota – na rozdíl od peněz „vyhozených na čistírny“. Navíc z čistírenských zařízení jsou nejméně náročné na kvalitu a uspořádání přítoku. Jsou schopny si poradit s vodou z přítoků a se srážkovými vodami. Dále se nemohou ucpat. Jejich zanášení sedimentem je pozvolný proces, který nemá havarijní charakter a řeší se plánovitým čištěním.
Také velmi dobře zachycují fosfor. Je to dáno tím, že za běžného provozu poskytují odpadním vodám velmi luxusní doby usazování, řádově ve dnech, a tedy se v nich usazují i velmi jemné nerozpuštěné částice, na něž je fosfor vázán.
Tyto zmíněné typy čistíren se doporučují v obcích zhruba do 200 obyvatel.

Pokud se mají uplatnit přednosti těchto technologií, musí jít podle zkušenosti o konstrukčně a provozně jednoduché aplikace, které se nesnaží dohánět nebo nahrazovat mechanicko- biologické čistírny. Rozhodně není vhodné přeceňovat možnosti a schopnosti těchto zařízení a snažit se je aplikovat v nevhodných situacích, jako například ve větších obcích.

Ani jedno z přírodě blízkých zařízení by nemělo fungovat bez patřičného hrubého předčištění a mechanického stupně čištění, kterým je buď septik nebo tzv. štěrbinová nádrž (v horní sekci usazovací prostor, v dolní prostor kalový).

Oproti některým skeptickým předpovědím se příliš neprojevují sezónní výkyvy účinnosti těchto zařízení. I stabilizační nádrže zachovávají zimní funkčnost – rozhodující podíl na eliminaci organického znečištění mají hlavně anaerobní procesy, a ty, stejně jako fyzikální sedimentace částic, probíhají i pod ledem.

Stavební firma Zvánovec působí ve svém oboru již patnáct let. Vznikla vyčleněním ze státního podniku Zemědělské stavby České Budějovice, který byl svými stavebními aktivitami velmi dobře znám. V roce 2000 byla firma přetransformována na akciovou společnost.
Ve své činnosti služeb a prací provádí mimo jiné občanské stavby a rekonstrukce, rekultivace, ekologické stavby a skládky odpadu, čističky odpadních vod a další.
ZVÁNOVEC a.s.

ZVÁNOVEC a.s.

České Budějovice, Rudolfovská 597, P.O.BOX 65, 37004
Tel: 387 221 549
Web: http://www.zvanovec.cz
E-mail: info@zvanovec.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ZVÁNOVEC a.s.

České Budějovice, Rudolfovská 597, P.O.BOX 65, 37004
Tel: 387 221 549
Mobil: 724 082 272
Web: http://www.zvanovec.cz
E-mail: info@zvanovec.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Hospodařte s vodou na svém pozemkuHospodařte s vodou na svém pozemku

  Šetrnost se při využívání přírodních zdrojů vždy vyplatí. A o čem jiném by mělo toto pravidlo platit nejvíce než o životadárné vodě.

 • Čistička odpadních vodČistička odpadních vod

  I v dnešní době mnoho z nás obdivuje krásu přírody a dokonalost procesů, které v ní probíhají. Tyto procesy fungují jako bohatý zdroj inspirace, díky kterému vznikají nápady – jak využít přírodní zákonitosti a nasměrovat…

 • Poslední slovo má vždy počasíPoslední slovo má vždy počasí

  Poslední dobou si s námi příroda hezky zahrává. Zatímco v roce 2002 jsme se potýkali s ničivými povodněmi, o rok později Českou republiku zase potrápilo extrémní sucho. Podle odborníků si budeme muset na takovéto výkyvy počasí…

Diskuze na téma "Přírodě blízké způsoby čištění odpadních vod"

Buďte první a napište komentář k  "Přírodě blízké způsoby čištění odpadních vod"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE